``ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ေန႔ ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေရႊရတုအခမ္းအနားကို အႀကိဳဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ မေကြးၿမိဳ႕ တိုင္းျပည့္ေဆးရုံႀကီး၌ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္´´မေကြး၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ ။
၂၀၁၄၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ေန႔ ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေရႊရတုအခမ္းအနား က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။ ၎အခမ္းနားအား အႀကိဳဂုဏ္ျပဳပြဲမ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွရာ၊

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ရဲမွဴးႀကီး လူလူသန္း ႏွင့္ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအး တို႔ဦးေဆာင္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အား (၂၀၀)ဦးခန္႔တို႔သည္ ၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာ ၁၃၊ နံနက္(၇း၀၀ မွ ၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ေန႔ ႏွစ္(၅၀)ေျမာက္ ေရႊရတုအခမ္းအနားကို အႀကိဳဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ မေကြးၿမိဳ႕ တိုင္းျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီး၌ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္အားဒါနျဖင့္ ႀကိဳဆိုပြဲ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာမွ သတင္းရရိွသည္။
သတင္းစဥ္
ေျမလတ္မီဒီယာ
 

0 comments: