တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေန႔/ည ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွ

၂၀၁၄၊ ၾသဂုတ္လအတြင္းမွ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားအား ၀င္ေရာက္ရိုက္ႏွက္သူ အမည္မသိလူငယ္(၇)ဦးကို စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးၿပီး တရားစြဲဆိုရန္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ လထဲက အမႈဖြင့္ေသာ၊ အမႈမဖြင့္ေသာ အမႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ မွ သတင္းရရိွသည္။

အလားတူ ေက်ာင္းသားမ်ား မၾကာခဏ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ မေကြးခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲမွဴး ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး တို႔မွ အနီးကပ္ ၾကပ္မတ္ၿပီး ေန႔စဥ္ ရပ္ကင္း၊ ၀ပ္ကင္းမ်ား၊ ညစဥ္ ညတိုင္း လွည့္ကင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဆာင္မႈျဖင့္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွရာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ယခု ေရာက္ရိွလွ်က္ရိွေနၾကေသာ အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေစရန္၊ ေန႔ထိုင္ သြားလာေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားအား လိုက္လံ စစ္ေဆး ၾကပ္မတ္၍ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴး ေက်ာ္၀င္းခ်စ္ က ေျမလတ္မီဒီယာကို စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားသည္။
သတင္းစဥ္
ေျမလတ္မီဒီယာ
 

0 comments: