``မင္းဘူးခရိုင္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနရုံးတြင္ ၎တုိ႔ဌာနမွ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ ၀န္ထမ္းေပါင္း သုံးေထာင္ေက်ာ္ခန႔္ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္´´စက္တင္ဘာ ၈၊ မင္းဘူး ။
                   ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ မင္းဘူးခရိုင္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာနရုံးတြင္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က ၎တုိ႔ဌာနမွ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ ၀န္ထမ္းေပါင္း သုံးေထာင္ေက်ာ္ခန႔္ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူေၾကာင္း ဒုဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္သိန္း က စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ မဇၥ်ိမ က ေျပာသည္။

                   ခန္႔ထားမည့္၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ဒုတိယဦးစီးမွဴးရာထူး ၂၄၂ ဦး၊ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ(၂) ရာထူး ၄၂၁ ဦး၊ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ေရးမွဴးရာထူး ၆ ဦး၊ အႀကီးတန္းစာေရးရာထူး ၆၃၄ ဦး၊ လက္ေထာက္ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ေဆာင္ေရးမွဴးရာထူး ၁၉၄ ဦး၊ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ(၃)ရာထူး ၃၆၃ဦး၊ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ (၄)ရာထူး ၂၈၄ ဦး၊ အငယ္တန္းစာေရးရာထူး ၂၃၀ ဦး၊ စာရင္းကိုင္(၄)ရာထူး ၁၆၃ ဦးႏွင့္  ဒုလက္ေထာက္ ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ေဆာင္ေရးမွဴးရာထူး ၃၈၈ ဦးတို႔လိုအပ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

`` ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန(ရုံးခ်ဳပ္)၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီးေလွ်ာက္ရပါ့မယ္၊ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး/ ခရို္င္ရုံးမ်ားမွာ ရယူႏိုင္ပါတယ္။´´ ဟု ဒုဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္သိန္း က စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မဇၥ်ိမ ကို ေျပာသည္။

          အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိလိုပါက ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန(ရုံးခ်ဳပ္) ေနျပည္ေတာ္  ဖုန္း ၀၆၇-၄၀၉၀၃၀ / ၀၆၇-၄၀၉၃၅၉ / ၀၆၇-၄၀၉၂၄၃ ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး/ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ားသို႔လည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း မဇၥ်ိမ ကို သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: