``ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္၊ စံျပေခ်ာင္းေကာက္ေက်းရြာ ေတာင္သူ(၃၂)ဦးမွ မူလလွည္းလမ္း ကို ပိတ္ထား၍ အာဏာပိုင္ဆင့္ဆင့္ ထံတိုင္ၾကားထားၿပီး မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ ထပ္မံေတာင္းဆို´´စက္တင္ဘာ ၉၊ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္။

သရက္ခရိုင္၊ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္၊ စံျပေခ်ာင္းေကာက္ေက်းရြာရိွ ဦး၀င္းခိုင္ ၈/ဆပ၀(ႏိုင္)၀၇၁၇၇၂ ပါေတာင္သူ(၃၂)ဦးတို႔သည္ ၎တို႔ယာခင္းမ်ားသို႔သြားရာ လွည္းလမ္းအား လမ္းပိတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္း ေကာက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္လြင္ ႏွင့္ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳ တို႔ထံ အကူအညီေတာင္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္လြင္ ႏွင့္ေက်းရြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔က လမ္းပိတ္ထားေသာ ယာခင္းရွင္ ငါးဦးကိုေခၚယူ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ယာခင္းရွင္ ငါးဦးမွ ႏွစ္ဦးသည္ လွည္းလမ္းဖြင့္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ေသာယာခင္းရွင္ ဦးညႊန္ေ၀၊ ဦးေက်ာ္ရင္၊ ဦးသိန္းလႈိင္၀င္း တို႔ သုံးဦးက လမ္းပိတ္ထားျခင္းကို ဖြင့္မေပးဘဲ ၿခံစည္းရိုးခပ္ထားလိုက္သည္မွာ ငါးလခြဲ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ ကိစၥအားေတာင္သူမ်ားစုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးၿပီး ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္ ၄ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ ေျမယာစီမံ ခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ အထက္အဆင့္ဆင့္ထံသို႔ မိတၱဴမ်ားပို႔၍ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔အထိ ၎လွည္းလမ္းေၾကာင္းျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးေရးကိစၥကို လုံး၀ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမရိွ၍ ထပ္မံေတာင္းဆို သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားထဲမွ ကို၀င္းခို္င္က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

``ျဖစ္စဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခ်ာင္းေကာက္တိုက္နယ္ ၁၆ကုတင္ဆန္႔ေဆးရုံကို အစိုးရက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ ေလလံရယူထားတဲ့ ခိုင္ထူးေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက လာၿပီးေဆာက္လုပ္ေပးတယ္။ ေဆးရုံအက်ယ္အ၀န္း ေပေလးရာပတ္လည္ ယာခင္းေျမေတြရွာေပးရတယ္၊ ယခုေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ ေဆးရုံအလယ္တည့္တည့္ အေပါက္၀က ယခင္က ယာခင္းေတြကိုုသြားတဲ့ လွည္းလမ္းပါ၊ ေဆးရုံေဆာက္လုပ္ဖို႔ေျမေနရာကို ေတာင္သူ ငါးဦးတို႔ကို အိမ္၀ိုင္းေျမ မ်ားအစားေပးတယ္၊ ယာေျမေလ်ာ္ေၾကးေငြလည္းေပးတယ္၊ ယခုေဆးရုံရဲ႕ အေနာက္ဘက္ ေျမေနရာကို လွည္းလမ္းေျမအျဖစ္အသုံးျပဳဖို႔ တစ္ဆယ့္သုံးေပကိုလည္း ေဆးရုံေဆာက္လုပ္ ရန္ေပေလးရာရိွ ေျမထဲေနခ်န္ထားၿပီး ေဆးရုံး၀ိုင္းကို ေလ်ာ့ၿပီးၿခံခပ္ထားခဲ့တယ္၊ အဲဒီလွည္းလမ္းေနရာနဲ႔ ကပ္လွ်က္ရိွတဲ့ ေျမအစားရေတာင္သူ ဦးညြန္႔ေ၀နဲ႔ ေတာင္သူသုံးဦးတို႔က ယခင္က ဖြင့္ေပးထားတဲ့ လွည္းလမ္းကို ၿခံခပ္ၿပီးပိတ္ျပစ္တယ္၊ သူ႔တို႔ကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာတာလည္းမရလို႔ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲေရးထံကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျဖရွင္းေပးဖို႔စာတင္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒါကို ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲ ေရး အတြင္းေရးမွဴး ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးသိန္းျမင့္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေအာက္ေျခ ေက်းလက္ေျမယာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔နဲ႔ မညိွႏႈိင္းဘဲ ၾသဂုတ္လထဲကစာထြက္ၿပီး မူလ ေဆးရုံရဲ႕ အေနာက္ဘက္က သြားလာေနၾကတဲ့ လွည္းလမ္းကို ျပန္မဖြင့္ခိုင္းဘဲ ေဆးရုံလမ္းအေရွ႕ဘက္ကေန အဲဒီလွည္းလမ္းအတြက္ ကိုးေပက်ယ္ လွည္းလမ္းသစ္ ေဖာက္ေပးရမယ္ဆိုၿပီး အမိန္႔စာပို႔တယ္။´´ ဟု ေခ်ာင္းေကာက္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္လြင္ က ၎မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာသည္။


``ကၽြန္္မအေဖက ဦးေအာင္သန္းၾကည္၊ အသက္(၈၀)ႏွစ္ပါ ကၽြန္မက ေဒၚေအးၾကည္(ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး အၿငိမ္း စား) ပါ ဒီေဆးရုံေျမေနရာမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ ေထာင့္တစ္ေနရာေျမက ကၽြန္မတို႔ယာခင္းပါ။ ေငြမယူဘဲ လွဴဒါန္းခဲ့ ပါတယ္။ မူလကထဲက လွည္းလမ္းကို ေဆးရုံရဲ႕ အေနာက္ဘက္က ေပးထားတဲ့ ဆယ့္သုံးေပလမ္းအက်ယ္ ေျမကို  ယာခင္းရွင္  ကိုညႊန္ေ၀တို႔က ပိတ္ထားလိုက္ၾကၿပီး ယခုမွ ေဆးရုံရဲ႕ အေရွ႕ဘက္က လွည္းလမ္းေပးပါဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး အတြင္းေရးမွဴး ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးသိန္းျမင့္ လက္မွတ္ထိုးထုတ္ေပးတဲ့ စာကို လုံး၀ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး၊ ဒီကိစၥကို ၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နဲ႔ အဆင့္ဆင့္ထံ တင္ျပ တို္င္ၾကားထားခဲ့ပါတယ္။ ´´ ဟု တိုက္နယ္ေဆးရုံ ၁၆ကုတင္ ေျမေနရာကို ေငြမယူဘဲ လွဴဒါန္းခဲ့သူ ေဒၚေအးၾကည္ က ၎ပြဲတြင္ ရွင္းလင္းသည္။

          ``၎ကိစၥအား စာထုတ္ေပးသူ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး အတြင္းေရးမွဴး ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးသိန္းျမင့္ ထံသို႔ ေျမလတ္မီဒီယာ သတင္းေထာက္ႏွင့္ ေဒသခံ သတင္းေထာက္ တကၠသိုလ္အငယ္ေလး တု႔ိမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ..

`` ဒီစာကို ရုံးတံဆိပ္မပါဘဲ ထုတ္ေပးခဲ့တာ ဟုတ္ပါတယ္။ တံဆိပ္တုံးရိုက္ၿပီး ျပန္လည္းထပ္မံေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့သေဘာနဲ႔မဟုတ္ပါဘူး၊ ေခ်ာင္းေကာက္ေက်းရြာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ကို ကၽြန္ ေတာ့ရုံးသုိ႔ေခၚၿပီး ညိွႏိႈင္းၿပီးလုပ္ၾကတာပါ။ ယခုလမ္းပိတ္ထားသူ ေတာင္သူ ဦးညႊန္႔ေ၀ကိုလည္း  လုံး၀မျမင္ဘူး၊ မသိခဲ့ပါဘူး။´´ ဟု ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးသိန္းျမင့္က ေျဖဆိုသည္။

          ၎လွည္းလမ္းကို အသုံးျပဳေနၾကေသာ ေခ်ာင္းေကာက္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူ(၃၂)ဦးအေနျဖင့္ မူလရိွ လွည္းလမ္း ေဆးရုံ၏ အေနာက္ဘက္လမ္းကိုသာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ယခုပိတ္ထားတာ ငါးလခြဲအခ်ိန္ၾကာလာၿပီျဖစ္၍ ယာခင္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔သြားလာရာတြင္ တစ္ေကြ႔တစ္ပတ္ႀကီးသြားေနရ၍ အခ်ိန္ ကုန္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥကို ၿမိဳ႕နယ္မွ ေအာက္ေျခႏွင့္ မညိွႏႈိင္းဘဲ ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာ စာကို ျပင္ဆင္ၿပီး လမ္းျပန္ဖြင့္ရန္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ မေပးခဲ့ပါလွ်င္ အျပင္းအထန္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းေကာက္ေက်းရြာ လွည္းေမာင္းသူ ဦးတင္ေအာင္ က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀

သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။


ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://magwaymedia.blogspot.com
www.winkyi.net
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္ျဖင့္
ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း)ေဖာင့္ ဦးစားေပး၊ 
အျခားျမန္မာေဖာင့္မ်ားႏွင့္လည္းရို္က္၍
ေအာက္မွေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
uwinkyi123@gmail.com

ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ

 

0 comments: