``ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ(Daedong Industrial Co,Ltd) မွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္သူမ်ားသို႔ လယ္ထြန္းစက္မ်ားႏွင့္ စပါးရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္မ်ားကို စြမ္းရည္ျပ၍ အရစ္က်စနစ္ေရာင္းခ်မည္´´မေကြး၊ စက္တင္ဘာ ၂၊
        
  မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားၿပိဳ(ေျမာက္ရြာ)၊ မူလျမသလြန္လမ္းေဘးရိွ ေတာင္သူႀကီး ဦးေက်ာ္ဆင့္ ၏ ယာခင္း ထဲတြင္ စက္တင္ဘာ(၁)ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန(၃)နာရီအခ်ိန္အထိ၊ ေတာင္သူ ရွစ္ရာဦးအား ဖိ္တ္ၾကား၍ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ(Daedong Industrial Co,Ltd) မွ ထုတ္လုပ္ေသာ လယ္ထြန္စက္(၆)စီး၊ လက္တြန္းလယ္ထြန္ စက္(၁)စီး ႏွင့္ စပါးရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္(၁)စီးတို႔ကို ဒါရိုက္တာ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသား Mr.Kyoung Kyu ပါ ၀န္ေဆာင္မႈမန္ေနဂ်ာႏွင့္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသား ငါးဦးသည္ လက္ေတြ႔စက္မ်ားကိုေမာင္းႏွင္အသုံးျပဳစြမ္းရည္ျပ၍ စက္၏တန္ဘိုးေငြမ်ားကို ပထမအရစ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပး ေျခၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ က်န္ေသာေငြ ၈၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းအား စက္အလိုက္(၂)ႏွစ္မွ(၆)ႏွစ္ကာလအတြင္း ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္ အရစ္က်ေငြသြင္းစနစ္ျဖင့္ ေပးသြင္း ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎စက္မ်ား၀ယ္ယူရန္ သမ၀ါယမ အသင္းသားေတာင္သူ (၂၇၀)ဦးတို႔မွ ၀ယ္ယူ ရန္ႀကိဳတင္စာရင္းေပးထားေၾကာင္း၊ ဦးခ်ဳိထြန္း (ရုံးအုပ္၊ မေကြးတိုင္း သမ၀ါမရုံး) က စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျမလတ္မီဒီယာ သို႔လာ ေရာက္ေျပာၾကားသည္။

``စက္အမ်ဳိးအစားေတြက `ေဒေဒါင္း´ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ေတြပါ၊ လက္တြန္းလယ္ထြန္စက္က ၃၉သိန္းေက်ာ္ခန္႔၊ ေျခြေလွ႔စက္ေတြက သိန္း၂၈၀ေက်ာ္နဲ႔ သိန္း၃၀၀ေက်ာ္ ႏွစ္မ်ဳိးရိွပါတယ္၊ လယ္ထြန္စက္ၾကီးေတြကလဲ သိန္း၁၅၀ ေက်ာ္ မွ အထက္အစားစားရိွပါတယ္၊ စက္စတင္၀ယ္ယူတာနဲ႔ စက္တန္ဘိုးရဲ႕ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေငြေပးေခ်ၿပီး  တစ္ႏွစ္ျပည့္မွ စက္ပစၥည္း အလိုက္ ႏွစ္ႏွစ္ကေန ေျခာက္ႏွစ္ကာလအထိ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ေငြေပးသြင္းသြားရ မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ယခုစက္ေတြ ကို မေကြးတိုင္းသမ၀ါယမအသင္း၀င္ေတာင္သူမ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ´´ဟု သမ၀ါယမဌာန စက္အေရာင္း တာ၀န္ခံ တစ္ဦးမွ ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

          အဆိုပါလယ္ထြန္စက္မ်ားႏွင့္ စပါးရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္မ်ားကို လက္ေတြ႔စြမ္းရည္ျပပြဲသို႔ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာန၊ သမ၀ါယမကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေငြ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သမ၀ါယမ ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးႏိုင္ေအာင္ ႏွင့္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ(Daedong Industrial Co,Ltd) မွ ဒါရိုက္တာ Mr.Kyoung Kyu ပါ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသား ငါးဦးတို႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ၎တို႕ေရာင္းခ်ေသာ စက္မ်ားအား ၾကြမ္းက်င္စြာ ေမာင္းႏွင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ သမ၀ါယမအသင္း၀င္ေတာင္သူလယ္သမားထဲမွ (၁၈)ဦးအား ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကိုးရီးယာႏိုင္ငံသို႔ပို႔ေဆာင္၍ သင္တန္းမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ (Daedong Industrial Co,Ltd) မွ ဒါရိုက္တာ Mr.Kyoung Kyu က ၎ပြဲတြင္ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ သင္တန္းသားမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္၍ ဘယ္အခ်ိန္ကာလတြင္  စတင္မည္ကို အေသးစိတ္ေျပာဆိုျခင္း မရိွေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: