ေျမလတ္မီဒီယာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွားေနလွ်င္ ျပင္ဆင္ေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

http://www.winkyi.net/2014/09/nld_29.html
မွ အထူးခုံရုံး အစား
 အထူးအာဏာရ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး အဆင့္(၂) ဟု ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈေပးပါရန္ ေလးစားစြာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။
သတင္းတာ၀န္ခံ
 

0 comments: