``မင္းဘူးခရိုင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဧရာ၀တီျမစ္ေဘး မွ ေက်းရြာမ်ား ကမ္းပါးၿပိဳ၍ သက္ဆိုင္ရာမွ အကူအညီမ်ား မွ်တစြာ ကူညီမႈမရ´´မေကြး၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ။
          မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဧရာ၀တီျမစ္ေဘး မွ ေက်းရြာမ်ား ကမ္းပါးၿပိဳ၍ သက္ဆိုင္ရာမွ အကူအညီမ်ား မွ်တစြာေထာက္ပံ႔မႈမရျဖစ္ေနေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံ ေက်းရြာသားမ်ားမွ မဇၥ်ိမ ကိုေျပာ၍ သတင္းရရိွသည္။


သတင္းဓာတ္ပုံ တင္ေရႊ(မင္းဘူး)        

 ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ေအာက္တိုဘာတတိယ အပါတ္၌ ဧရာ၀တီျဖစ္ေရႀကီးခ်ိန္ႏွင့္ ျမစ္ေရျပန္လည္က်ခ်ိန္မ်ား တြင္ ေရေၾကာင္းမ်ားေျပာင္းလဲၿပီး ျမစ္ေဘးရိွေက်းရြာမ်ား ႏွင့္  စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို ျမစ္ေရတိုက္စား ကမ္းပါးၿပိဳျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ရြာစဥ္ရြာဆက္ေန႔/ညအခ်ိန္ျပည့္ခံစားၾကရေၾကာင္းေဒသခံရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။ ပြင့္ျဖဴၿမိဳနယ္၊ ဆည္မုန္းအုပ္စု၊ ဆည္မုန္းရြာ၊ ခုန္စုရြာ၊ ေညာင္ကုန္းရြာ၊ ရွားေတာရြာ၊ ရြာသာညႊန္႔ရြာ စသည့္ေက်းရြာငါးရြာတို႔သည္ မုန္းေခ်ာင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံ၌ တည္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရတိုးျခင္း၊ ေခ်ာင္းအထက္မွ မုန္းေခ်ာင္း ဆည္၊ ႀကီးအုံႀကီး၀ဆည္ မ်ားမွ ေရလႊတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၃၁ အိမ္ ကမ္းပါးၿပိဳခံရေၾကာင္း၊  အိမ္မ်ား ေရြ႕ေျပာင္းရန္ ေျမေနရာမ်ားကိုလည္း စီမံေပးျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း၊ အျခား စလင္းၿမဳိ႕နယ္မ်ားမွာ ေရြ႕ေျပာင္း ေနရာခ်ထားေပးေနေၾကာင္း၊ ေဒသခံ ဆည္မုန္းရြာသား ဦးေက်ာ္ထူးက မဇၥ်ိမ ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ တြင္ေျပာသည္။


သတင္းဓာတ္ပုံ တင္ေရႊ(မင္းဘူး)             

 စလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းရိွ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘးမွ လက္ပံဦးရြာ၊ ဆင္ပြတ္ရြာ၊ ေပါက္ေလးပင္ရြာ မ်ားတြင္ လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ကမ္းပါးၿပိဳ၍ ေနအိမ္မ်ား ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းကမ္းၿပိဳရာတြင္ လက္ပံဦးရြာမွ မေျပာင္းရေသးေသာ စိုးရိမ္ရေသာအိမ္ ၁၅ အိမ္ရိွေနေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း ေျပာင္းေရြ႕ၿပီးအိမ္ေတြကေတာ့ လက္ပံဦးရြာမွ ၆၅အိမ္၊ ဆင္ပြတ္ရြာမွ ၄၀အိမ္၊ ေပါက္ေလးပင္ရြာမွ ၇၀ အိမ္တို႔ကို ေရလြတ္ရာသို႔ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနရာေရြ႕ေျပာင္းေပးၿပီးေၾကာင္း ေဒသခံ လက္ပံဦးရြာသား ကိုစိုးမင္းေအာင္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။

၀ိုင္းေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: