``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲ၌ ကေလးျပဇာတ္မ်ားက၍ ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုၾက´´မေကြး၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ။
        
  မေကြးၿမိဳ႕၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္၊ အထက(၁)လမ္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္းမႈႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၄၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၊ နံနက္ ၈ မွ ေန႔၁၂ နာရီအခ်ိန္အထိ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ ကသတင္းရရိွသည္။

          အဆိုပါကေလးသူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲကို SCVG (Social Care Volunteer Group) လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႔ ႏွင့္ မိတ္ဖက္ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ အဖြဲ႔ကို မေကြးတိုင္းလူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ဦးေဆာင္ကူညီပံ႔ပိုးေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ UNCRC ကုလသမဂၢ ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ CRC အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၁ ႏွစ္တြင္ UNCRC မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္လက္မွတ္ထိုး၍ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးသူငယ္ ဥပေဒျပဌါန္းျခင္းကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး နည္းဥပေဒကို ၂၀၀၁ က ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကေလးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာသတ္မွတ္ခ်က္အရကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္လူသားတိုင္းကို ကေလးဟု သတ္မွတ္ၿပီး မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ကေလးတိုင္း သည္ ကေလးအခြင့္အေရးအားလုံးကို အျပည့္အ၀ရယူပိုင္ခြင့္ရိွသည္ ဟု ကိုေအာင္လင္းၾကည္ (SCVG) မွ ရွင္းျပသည္။

``ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေန႔ကေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ မေကြးၿမိဳ႕မွာ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕မွ ကေလးမ်ားနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြ႔ဆုံပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္၊ ကေလးေျခာက္ဆယ္ဦးတက္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ ကေလးသူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ အသီးသီးရဲ႕ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖ်ာ္ေျဖၾကတာပါ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စၿပီး ႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။´´ ဟု  ကေလးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေပးသူ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

          ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ရွင္သန္ခြင့္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးခြင့္၊ အကာအကြယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ပါ၀င္ခြင့္ တို႔ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာ၊ ေက်ာင္းအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္လည္း ကေလးမ်ား၏ စကားကို အေလးအနက္ထားကာ စဥ္းစား ေပးေစလိုေၾကာင္း ကိုေအာင္လင္းၾကည္ (SCVG) မွ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျခင္းအား အေသးစိတ္ရွင္းျပ၍ ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွခဲ့သည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: