``မေကြးခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မင္းဟန္ ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆုံ၍ မေကြးၿမိဳ႕တြင္း ဒုစရိုက္မႈမ်ားကင္းစင္ေရးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သတင္းေပးေရး ေဆြးေႏြး´´မေကြး၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္။
          မေကြးၿမိဳ႕၊ ဆုံရပ္ကြက္၊ မေကြးၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၁ နာရီခန္႔အထိ မေကြးခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မင္းဟန္ ႏွင့္ ရပ္ကြက္ ၁၅ ရပ္ကြက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ လူမႈ ေရးအဖြဲ႔အစည္း NGO မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၇၀ ဦးခန႔္တို႔ ေတြ႔ဆုံေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။


          အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ မေကြးခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး မင္းဟန္ မွ ၎သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ေျပာင္းေရြ႕လာျခင္းျဖစ္၍ မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ မေကြးခရိုင္အတြင္း ဒုစရိုက္မႈမ်ားကင္းစင္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုပါေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားမွ ရဲတပ္ဖြဲ႔ျဖင့္ေတြ႔ဆုံရန္ ဖိတ္ၾကား လွ်င္လည္း ၎တို႔ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အတူ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူဗဟိုျပဳ၍ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီေသာအားျဖင့္ သတင္းမ်ားေပးပုိ႔ၾကရန္ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း၊ ယေန႔ပြဲတြင္ အထူးဖိတ္ၾကား၍ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာဆက္ဆံေျပာၾကားေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ ဖိ္တ္ေခၚ၍ တင္ျပခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ပြဲတြင္ မေကြး ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယ ရဲမွဴးႀကီး မင္းဟန္ က (၀၉-၃၆၀၃၅၆၆၈) သူႏွင့္တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ကို အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။


``အရင္တုန္းက ဒီလိုခရိုင္ရဲမင္းႀကီးကိုယ္တိုင္က ေအာက္ေျခ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ NGO လူမႈေရး အဖြဲ႔ေတြကို ၾကည္ျဖဴစြာဖိတ္ၾကားၿပီး ေျပာဆိုတာမရိွခဲ့ဘူးဗ်ာ..။´´ အမည္မေဖာ္လိုသူ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး တစ္ဦးက ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။


          ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ NGO အဖြဲ႔မ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မ်ားမွလည္း လိုအပ္ သည္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာေမးျမန္းေဆြးေႏြး တင္ျပၾက၍ ခရိုင္ရဲမွဴးမွ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ျပန္လည္ေျဖဆိုေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: