``ေရႊစက္ေတာ္ဘုရား ေဂါပကအသစ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ပြဲေတာ္အမီွ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္မထင္ေၾကာင္း မင္းဘူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေဂါပကအဖြဲ႔ နာယက ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ မွ ေျပာၾကား´´ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္၊ မင္းဘူး။
မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ မင္းဘူးခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ၂၀၁၄၊ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္၊ ေန႔လည္ ၃ နာရီမွ ၄ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးသူ ႏွင့္ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔၏ နာယက၊ မင္းဘူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ အဖြဲ၀င္မ်ား၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၀င္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၇ ဦးခန္႔ျဖင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲျပဳ လုပ္ေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

          အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔၀င္(၁၅)ဦးရိွရာ ၁၀ ဦးသာ တက္ေရာက္၍ မင္းဘူး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးသူ မွ ႀကိဳတင္ၿပီးဖိတ္ၾကားထားေသာ္လည္း စုံညီစြာ မတက္ ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမွာ သူ႔ႏွင့္ဤအဖြဲ႔ကိုမေလးစားရာေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ေဂါပကအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရား အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို ၾသ၀ါဒဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံ ႀကိဳတင္အသိေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွဘဲ လုပ္ငန္း၏ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံေလာက္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ဆရာေတာ္မ်ားကို တင္ျပေလွ်ာက္ထားသည္ဟု မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ တိုက္သစ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္က ၎အားမိန္႔ၾကား၍ ဟုတ္/ မဟုတ္ကို ဦးေအးသူမွ ေရႊစက္ေတာ္ေဂါပက ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္ ကိုေမးျမန္းသည္။ ဦးမ်ဳိးျမင့္မွ ၎တို႔ေဂါပကအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီးတိုင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံ ေလွ်ာက္ထား တင္ျပပါေၾကာင္း၊ ၎ တို႔ေဂါပကအသစ္လက္ထက္မွာ ေလလံ(၄၇) မ်ဳိးရိွရာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ေတြကလို ၎ေလလံ ၄၇ မ်ဳိးထဲမွ ေလွတင္တံတား လုပ္ငန္း၊ ဆိုင္ကယ္၊စက္ဘီး၀င္ခြင့္လုပ္ငန္း၊ ကားႀကီးရပ္နားကြင္းလုပ္ငန္း၊ မန္းေခ်ာင္းတြင္း ေဘာစီးေမ်ာလုပ္ငန္းမ်ား ေလးခုကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကလို သီးျခားေလလံခ်န္မထားေတာ့ဘဲ ေလလံအားလုံး ထင္သာ ျမင္သာစြာျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေလလံမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊၂၀၁၅ ဘုရားပြဲ ေတာ္၌ တည္းေက်ာင္း(ဧည့္ရိပ္သာ)မ်ား ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားကိုလည္း ၎တို႔ေဂါပက အဖြဲ႔မွ ေနရာခ်ထား ေပးမည္ဟု ဦးမ်ဳိးျမင့္(ဥကၠ႒)မွ ေျဖဆိုသည္။ 


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးသူမွ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပည္သူ ေတြ၏ ကိုယ္စားေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း၊ ေဂါပကအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၊ ေရႊစက္ေတာ္ ဘုရားပြဲေတာ္မွ ေစ်းသူေစ်းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆိုထားေသာ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအသစ္ ကို ၂၀၁၅ႏွစ္ေရႊစက္ေတာ္ ဘုရားပြဲေတာ္အမီွ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္မည္လား ဟု ဦးေအးသူ ကေမးျမန္းရာ

``ကၽြန္ေတာ့္ကို ၾသ၀ါဒဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက အရပ္သားေဂါပကအသစ္မွာ နာယက ေနရာကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ မိန္႔ၾကားလို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေဂါပက ဥကၠ႒ ေနရာစတင္ ေဆာင္ရြက္ စဥ္က ဘုရားဘ႑ာေတာ္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ခုေထာင္သာရိွရာက ယခု အရပ္သားေဂါပအဖြဲ႔ကို လႊဲေပးခဲ့တာ သိန္းေပါင္း သုံးေသာင္းေက်ာ္ရိွေနပါၿပီ၊  ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအသစ္ ကို ေရႊစက္ေတာ္ ဘုရားပြဲေတာ္အမီွ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ဖို႔က ျဖစ္ႏိုင္မယ္မထင္ပါဘူး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ေရးဆြဲေနတဲ့ ေဂါပက ဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ေဂါပကေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႔စည္း ေရးဆြဲၿပီးရင္ ျပန္္လည္ အသစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးမွာပါ၊ ၂၀၁၅ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္အမွီ ေဂါပကအသစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျဖစ္/ မျဖစ္က အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။´´ ဟု ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔ နာယက ၊ မင္းဘူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ က၎ပြဲတြင္ ေျဖၾကားသည္။

ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေပးရန္အတြက္ ၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ကလည္း  နယ္လွည့္ေစ်းသည္မ်ား၊ ေဒသခံေစ်းသည္မ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုး၍  သာသာနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သု႔ိ လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရား ပြဲေတာ္မတိုင္မီ အရပ္သားေဂါပကအဖြဲ႔သစ္ကို ေရြးခ်ယ္မေပးလွ်င္ နယ္လွည့္ေစ်းသည္မ်ား၊ ေဒသခံေစ်းသည္မ်ား မွ စုေပါင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြားမည္ဟု စကုၿမိဳ႕ေဒသခံ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ က ေျမလတ္မီဒီယာ သို႔ေျပာ၍ သတင္းေဖာ္ျပ ခဲ့ၿပီးသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္

မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀

09-974830314


သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။


ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://magwaymedia.blogspot.com
www.winkyi.net
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္ျဖင့္
ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း)ေဖာင့္ ဦးစားေပး၊ 
အျခားျမန္မာေဖာင့္မ်ားႏွင့္လည္းရို္က္၍
ေအာက္မွေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
uwinkyi123@gmail.com

ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ
  

0 comments: