``ေက်းရြာႏွင့္တစ္မိုင္ခန္႔သာေ၀းေသာ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းခ်ထားမႈအား ေက်းရြာေတာင္သူမ်ားမွ ကန္႔ကြက္´´မေကြး၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ။
          မေကြးၿမဳိ႕နယ္၊ ဖိုေလးလုံးေက်းရြာ၊ ကြင္းအမွတ္ ၁၆၈၈၊ ေနျပည္ေတာ္- ၿမိဳ႕သစ္- ကံျပား ကားလမ္း ေတာင္ဘက္လမ္းေဘး၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၇၀/၂ အနီးရိွ ပလပ္ေျမဟုသတ္မွတ္၍ ေျမဧက ၇ ဧကခန္႔ကို ဖိုေလးလုံးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားေသာ ေဒါက္တာသန္းထိုက္ရိွန္ ႏွင့္ ကိုေက်ာ္မိုးလြင္ တို႔အား ဖိုေလးလုံးေက်းရြာသားမ်ားမွ ကန္႔ကြက္စာတင္ေၾကာင္း ေဒသခံဖိုေလးလုံးေက်းရြာသား ဦး၀င္းႏိုင္ က ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ မဇၥ်ိမ သို႔ေျပာ၍ သတင္းရရိွသည္။ 

          ျဖစ္စဥ္မွာ အဆိုပါကြင္းအမွတ္ ၁၆၈၈ မွ ပလပ္ေျမဟု သတ္မွတ္၍ ေျမဧကေပါင္း ၄၅ ဧကခန္႔ကို ၂၀၁၄၊ ေမလတြင္ ဖိုေလးလုံးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေဒါက္တာသန္းထိုက္ရိွန္ ႏွင့္ ကိုေက်ာ္မိုးလြင္ တို႔က ပထမအႀကိမ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္ကလည္း  ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသား ငါးဆယ္ဦးခန္႔စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုး၍ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္ထံ ကန္႔ကြက္စာတင္ခဲ့ၾက၍ ဤကိစၥေအးသြားၿပီး ထင္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္တြင္လည္း ၎ ၄၅ ဧကထဲမွ ေနျပည္ေတာ္- ၿမိဳ႕သစ္- ကံျပား ကားလမ္း ေတာင္ဘက္လမ္းေဘး၊ ေျမကြက္အမွတ္ (၃၄/၃၅/ ၄၃/၂၁၄)ရိွ ေျမဧက ၇ ဧကခန္႔ကို ၂၀၁၄၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားလာေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းရုံးမွ ပုံစံ-၆ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ အသုံးျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ကန္႔ကြက္လိုသူ တို႔က ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ေၾကာင္း၊၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ(၃)ရက္မတိုင္မီ မည္သူမဆိုလာေရာက္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရ၍ ဖိုေလးလုံး ေက်းရြာသားမ်ား ဦး၀င္းႏိုင္ပါ ဆယ္ဦးတို႔မွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း ဦးစီးမွဴး ဦးပိုင္ေပၚထြန္း ထံႏွင့္ အထက္ဆင့္ဆင့္ထံသို႔ ကန္႔ကြက္စာမ်ားတင္လာခဲ့ေၾကာင္း မဇၥ်ိမကိုေျပာသည္။

``ဒီေျမေနရာေတြက ေျမလြတ္ေျမရိုင္းေတြမဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖိုးေလးလုံးရြာက ကၽြဲ၊ႏြား၊ဆိတ္မ်ား အ တြက္ စားက်က္ေျမေနရာပါ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအခန္း(၂)၊ နည္းဥပေဒ(၁၀)၊ နည္းဥပေဒ-ခြဲ(ခ)မွ နည္းဥပေဒအခန္းခြဲငယ္(၆)မွာ ေက်းရြာနဲ႔ ႏွစ္မိုင္ေ၀းကြာမွ သတ္မွတ္ႏိုင္ တယ္လုိ႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊ ယခုေနရာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်းရြာနဲ႔ တစ္မိုင္ခန္႔သာ ေ၀းပါတယ္။ ဒါကို အစိုးရက ဇြတ္လုပ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူကိုခ်ထားေပးရင္ေတာ့ ဆရာေတာ္ဘုရားေတြနဲ႔ ရြာသားေတြက ဆႏၵျပတဲ့အထိ ျဖစ္လာမွာပါ။´´ ဟု ဖိုေလးလုံးရြာသား ဦးေက်ာ္ဆန္း က ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။

          မေကြးၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က သြားေရာက္စုံစမ္းရာ ၎ေျမကိစၥမွ ပုံစံ-၆ ေၾကာ္ျငာစာ ကပ္ထားေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူ ေဒါက္တာသန္းထိုက္ရိွန္ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္မိုးလြင္တို႔မွ ၎ေျမ ၇ ဧကကို  ႏွစ္ရွည္ပင္(ဇီး၊ေလွ်ာ္ျဖဴပင္၊ သနပ္ခါး၊ သရက္) မ်ားစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ရန္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း မဇၥ်ိမ က သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: