“ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲ မေကြးၿမိဳ႕တြင္(၂)ရက္က်င္းပ မေကြးၿမိဳ႕မွ ၁၅၃ ဦးခန္႔ ျပည္ပအလုပ္ရ”မေကြး၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ။
          မေကြးၿမိဳ႕၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ အထက(၁)လမ္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမ၌ ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၉/၃၀ ႏွစ္ရက္ တိတိ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲကို  ျပည္ပ အလုပ္သမားေအဂ်င္စီ (၂ဂ) ကုမၸဏီတို႔မွ လာေရာက္ ၍  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ခင္းက်င္းျပသေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။


          အဆိုပါ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲ ဒုတိယအႀကိမ္ဖြင့္ပြဲသို႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၉း၃၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အလုပ္သမား အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းမာ္ေရႊ ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ႔ကူညီေရးဗဟိုဌာနမွ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား Mr.Kierem Goman ပါ သုံးဦးတို႔က အခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္ေပးေၾကာင္း၊ ဤျပပြဲကို ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးျမင့္ေအာင္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။


          ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရြ႕ေျပာင္းအဖြဲ႔မွ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ ကူညီေရြ႕ ေျပာင္းသြားလာမႈ  လူဦးေရသန္းေပါင္း(၂၀၀)ခန္႔ရိွေၾကာင္း၊ လက္ရိွဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးစက္မႈႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မွသာ  တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္သားေခါင္းပုံျဖတ္မႈ မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွာေဖႊရာတြင္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္း၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ မွန္ကန္မႈရိွေစရန္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တရား၀င္/တရားမ၀င္လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ ရရိွမည့္ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးမ်ား သိရိွေစကာ ျပည္ပေရာက္အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးၾကရန္ ၎ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး က ေျပၾကားသည္။
“ကၽြန္မတို႔ Agile Manpowr Servces Co.,Ltd ကုမၸဏီက မေလးရွာႏိုင္ငံ၊ စကၤာပူ၊ မကၠာအို ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သမားပို႔ဖို႔ အမ်ဳိးသားလုပ္သား တစ္ေထာင္နဲ႔ အမ်ဳိးသမီးလုပ္သား သုံးရာ လိုအပ္ေနပါတယ္။ မေကြးၿမိဳ႕ ယခု ျပပြဲက အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး တစ္ရာေလာက္ပဲရပါတယ္၊ ျပည္ပမွာ အလုပ္သမားမ်ားရမဲ႔လစာက ျမန္မာေငြက်ပ္ ေျခာက္သိန္းးခြဲနဲ႔ညီတဲ့ ေဒၚလာရမွာပါ၊ ၀န္ေဆာင္ခကေတာ့ တစ္လမွာ ေဒၚလာ ေလးရာႏႈန္းနဲ႔ ေလးလအတြက္ ေဒၚလာ ၁၆၀၀ ယူပါတယ္”ဟု ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း Agile Manpowr Servces Co.,Ltd ကုမၸဏီက ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

          မေကြးၿမိဳ႕၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲ ပထမေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရရိွရန္ ေလွ်ာက္လႊာ  ေဖာင္ျဖည့္သူ ၄၅၆ ဦး၊ ျပည္ပ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္ရရိွသူ ၂၈ ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာ  ေဖာင္ျဖည့္သူ ၂၄၄ ဦး၊ ျပည္ပ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္ရရိွသူ ၁၂၈ ဦး၊ ႏွစ္ရက္ေပါင္းတြင္ ကုမၸဏီ ၂၈ တို႔မွ  ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရရိွသူေပါင္း (၁၅၃)ဦးခန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ျပပြဲကို ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ေန႔ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ပြဲသိမ္းၿပီး ကုမၸဏီအသီးသီးမွ ျပန္သြားၾက၍ စာရင္းအတိအက်အား ေမးျမန္းသူမ်ားထံသို႕ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးျမင့္ေအာင္ က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။
၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀

သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။


ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://magwaymedia.blogspot.com
www.winkyi.net
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္ျဖင့္
ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း)ေဖာင့္ ဦးစားေပး၊ 
အျခားျမန္မာေဖာင့္မ်ားႏွင့္လည္းရို္က္၍
ေအာက္မွေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
uwinkyi123@gmail.com  ေ ျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ

 

ႏြားေမထုန္မ့ဲ႔သင္တန္းဖြင့္

       
                ဆိပ္ျဖဴ  ႏိုဝင္ဘာ  ၂၉
    မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနရုံး၌ (၂၉-၁၁- ၂၀၁၄)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၂)နာရီအခ်ိန္က
ႏြားေမထုန္မ့ဲသားစပ္ဆင့္ပြားသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၄)သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပျပဳလုပ္သည္။
    အခမ္းအနားတြင္ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကု သေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ေဒါက္တာ ေဌးေအာင္က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းသား(၂၀)ဦးတို႔အား(၂၅-၁၁-၂၀၁၄)
ရက္ေန႔မွ(၂၉-၁၁-၂၀၁၄)ရက္ေန႔အထိ (၅) ရက္ၾကာ စာေတြ႕/လက္ေတြ႕သင္ၾကားပုိ႔ခ် ေပးၿပီး သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေပးပုိ႔သူ - ကုိမ်ိဳး (ေယာဧရာ)
                ဦးမ်ိဳးျမင့္ေအာင္
                ၈/ဆဖန(ႏိုင္) ၀၅၀၀၇၉
                ေယာဝရပ္ကြက္  ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕

 

ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ အသိပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပြဲ (မေကြး ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမ)မေကြး၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ။
မေကြးၿမိဳ႕၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ အထက ၁လမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမ၌ ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ နံနက္ ၈း၃၀ မွ ည အထိ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ အသိပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး က်င္းပေနေၾကာင္း  ေျမလတ္မီဒီယာ မွ သတင္းရရိွသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ မေကြးတိုင္း ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္လင္းေအာင္ ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား ႏွင့္ မဖိတ္ၾကားေသာ္လည္း မည္သူမဆို ၀င္ေရာက္ ေလ႔လာေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္သူအင္အား ၇၀၀ ဦးေက်ာ္ခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနား ပထမပိုင္း၌ ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမေရွ႕ရိွ မုဒ္ဦးေရွ႕တြင္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ဒုတိယ ပိုင္းတြင္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္လင္းေအာင္ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ပြဲစီစဥ္ရျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းျခင္း၊ Htet Media Group မွ ထာ၀စဥ္အေလးအနက္ ေတးသီခ်င္း သရုပ္ေဖာ္အစီအစဥ္တင္ဆက္၍ DVD ေခြမ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ သိရိွလို သည္မ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ျပန္လည္ေျဖၾကားရွင္းလင္းျခင္း၊ ယာဥ္ထိမ္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ခမ္းမေရွ႕တြင္ လမ္းအသုံးျပဳသူမ်ား၏ အျမင္သေဘာထား ေရြးခ်ယ္ေပးပါဟု လက္ကမ္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္စုံမ်ားကို (ျခစ္ေပးပါ) ဟု ေတာင္းခံျခင္း။ တတိယပိုင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ ဆက္ျခင္း၊ ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာကို ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကား၍ အျပန္အလွန္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္း။ စတုတၳပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ တတိယေခါင္းစဥ္အား ပညာရွင္တစ္ဦးမွ ခ်ျပေဆြးေႏြး၍ ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ားကို  ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးၾကျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာေပးDVD ေခြမ်ားအား လက္ေဆာင္မ်ား ေပးျခင္း၊(ျခစ္ေပးပါ) စာေစာင္မ်ားအရ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားကို ျပန္လည္ စစ္တမ္းစစ္ျခင္း။ ညပိုင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ ၀င္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားေပးျခင္း။ ပဥၥမပိုင္းအစီအစဥ္ကို ညေန ၆ နာရီမွ စတင္၍   ည ၉ နာရီအခ်ိန္္ခန္႔အထိ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေပးေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ မွ သတင္းရရိွသည္။
၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀

သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။


ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://magwaymedia.blogspot.com
www.winkyi.net
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္ျဖင့္
ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း)ေဖာင့္ ဦးစားေပး၊ 
အျခားျမန္မာေဖာင့္မ်ားႏွင့္လည္းရို္က္၍
ေအာက္မွေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
uwinkyi123@gmail.com  ေ ျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ
 

ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာအသိေပးပညာေပးေဆြးပြဲမွာ ခန္းမမွာထက္ လမ္းမေပၚမွာ လမ္းပိတ္ေအာင္အားေပးတာ

Myintzaw Oo added 2 new photos.  မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
 
5 hrs ·
ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာအသိေပးပညာေပးေဆြးပြဲမွာ
ခန္းမမွာထက္
လမ္းမေပၚမွာ လမ္းပိတ္ေအာင္အားေပးတာ
ဘယ္လိုပါလိမ့္
ေလာေလာဆယ္လမ္းပိတ္ေနတယ္။
Like  ( ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔၁၁း၃၀နာရီအထိ က်င္းပေသာ ပြဲျဖစ္ပါသည္- ေျမလတ္မီဒီယာ)
 

မႏၱေလးစည္ပင္ တာ၀န္ရွိသူေတြ အျမင္မတတ္တာလား..မျမင္တတ္တာလား...(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)

ဟာဂ်ဴလီ ကသာ added 2 new photos.   မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
13 hrs ·
မႏၱေလးစည္ပင္ တာ၀န္ရွိသူေတြ အျမင္မတတ္တာလား..မျမင္တတ္တာလား...(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)
**************************************
ခဏေနက Ko Saw Seasar အမည္နဲ႕ ေရးသားခ်က္ကေေလးတစ္ခု မႏၱေလး သတင္း ပံုရိပ္မ်ားရဲ႕ ေဖ့ဘြတ္မွာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္၊(အခုဓါတ္ပံုကိုလည္း အဲဒီကပဲ ယူသံုးထားတာပါ)
''က်ြဲဆည္ကန္ကားကြင္းဗ်ာ ။ဆိုင္ကယ္Taxi သမားေတြေတာ္ေတာ္ေႀကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္ ။ကားေပၚကမနဲဆင္းရတယ္ လုပ္ႀကပါအံုး။''' တဲ့၊ ဟုတ္တယ္၊ ဒီဧည့္ၾကိဳေတြကို
တစ္ခုခု စီစဥ္ၾကဖို႕ ေကာင္းေနပါၿပီ၊တေလာေလးကလည္း ကသာက မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ၾကံဳခဲ့တာေလး ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္၊
ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ နာမည္က ကိုေရႊလံုးတဲ့၊ လူက နာမည္နဲ႕လိုက္ေအာင္ လံုးတုံးတံုး..၊ သူက မတရားဘူးထင္ရင္ ကိုယ္နဲ႕ဆိုင္ဆိုင္ မဆိုင္ဆိုင္ ၀င္ပါတတ္တဲ့သူ၊စိတ္လည္း ဆတ္တယ္၊
တေလာေလးကမွ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ဂိတ္ကို၀င္ၿပီး ထိုးၾကိတ္လို႕ ရံုးေရာက္ ဂတ္ေရာက္ ေရာက္လိုက္ေသးရဲ႕၊ ေနာက္တစ္ခု သူ႕အေလ့က ကေလးေတြကို အေတာ္ခ်စ္တတ္တယ္၊
သူ႕ေရွ႕မွာ ကေလးတစ္ေယက္ကို လူၾကီးတစ္ေယာက္က ငိုေအာင္ စေနရင္ သူက စတဲ့သူကို (သိသိ မသိသိ) ခင္းဗ်ားက ကေလးကိုခ်စ္ရင္ ရယ္ေအာင္ စေလဗ်ာ၊ ငိုေအာင္ မစပါနဲ႕လို႕
သြားေျပာတတ္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္၊ တေလာေလးက သူနဲ႕ လဘက္ရည္ဆိုင္ထိုင္စကားေျပာေနရင္း သူက " ကိုဂ်ဴေရ..၊ ဒီတစ္ေခါက္ မႏၱေလးသြားတာ က်ြဲဆည္ကန္ကားကြင္းမွာ ရိုက္ပြဲျဖစ္ေတာ့မလို႕
နည္းနည္းပဲ လိုတယ္၊ ျဖစ္တာက ဒီလိုဗ်၊ တစ္ရက္က အလုပ္တစ္ခုနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ က်ြဲဆည္ကန္ကားကြင္းကိုေရာက္သြားတယ္၊ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္လိုက္ရတာက အသက္(၇၀)ေလာက္ အဖိုးၾကီးနဲ႕
(၃)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးေလး က်ြဲဆည္ကန္ကားကြင္းအ၀ကိုေရာက္တဲ့အခ်ိန္ လက္မွတ္ေရာင္းတဲ့ဧည့္ၾကိဳ ႏွစ္ဖြဲ႕က အဖိုးၾကီးကို ဘယ္သြားမွာလဲ၊ လက္မွတ္ ၀ယ္ၿပီးၿပီလား ေမးတယ္၊ အဖိုးၾကီးက မ၀ယ္ရေသးဘူး၊ဘယ္ကိုလိုက္ခ်င္တာ
လို႕လည္း ေျပာလိုက္ေရာ အဖိုးၾကီးေရာ သူ႕ေျမးေရာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီက ဇြတ္ဆြဲ ေခၚၾကပါေလေရာ၊ တစ္ဖက္ပါသြားတဲ့ အဖိုးၾကီးခမ်ာ ဒရြတ္တိုက္ပါသြားခဲ့သလို (၃)ႏွစ္ကေလးကလည္း အျခားတစ္ဖြဲ႕နဲ႕ တစ္ဖက္ကိုပါသြားပါတယ္၊
ကေလးငယ္က ဖိနပ္ကၽြတ္က်န္ခဲ့လို႕ ငိုပါေလေရာ၊ အဲဒီလို သူ႕ေျမး ငိုသံၾကားလို႕အဖိုးၾကီးက ေနာက္ျပန္လွည့္ဖို႕ ၾကိဳစားေတာ့ အဖိုးၾကီးကို ဆြဲေခၚသြားတဲ့ ဧည့္ၾကိဳအဖြဲ႕က ျပန္မလွည့္ေစပဲ လူဆိုးသူခိုးမ်ား ရဲကဖမ္းသလို
ဆြဲေခၚသြားပါတယ္၊အဖိုးၾကီးလည္း ရုန္းရင္းကန္ရင္း မ်က္စိသူငယ္နားသူငယ္နဲ႕ ကားဂိ္တ္ထဲေရာက္သြားသလို ဖိနပ္ကၽြတ္က်န္ခဲ့တဲ့ ကေလးလည္း အျခားဂိတ္ထဲကို ငိုယိုၿပီး ေရာက္သြားပါတယ္၊ ကေလးေခၚသြားတဲ့
ဧည့္ၾကိဳေတြကလည္း ကေလးကို ျပန္မလြတ္ရင္ ဟိုအဖိုးၾကီး သူေျမးရွိရာ ဂိတ္ကို ေရာက္ေအာင္လာၿပီး လက္မွတ္၀ယ္ရမွာပဲ အပိုင္တြက္ထားၿပီး ကေလးကိုျပန္ေပးဆြဲထားသလို ျပန္ မလြတ္ပါဘူး၊လူေတြနဲ႕
၀ိုင္းပိတ္ထားၾကတယ္၊ အဖိုၾကီး ေရာက္ေနတဲ့ ဂိတ္က ဧည့္ၾကိဳေတြကလည္း ခင္ဗ်ားေျမးကို ေခၚေပးမယ္ ၊ဘယ္မွ မသြားနဲ႕ဆိုၿပီး ထိုင္ခံုေပၚ ထိုင္ခိုင္းထားပါတယ္၊တို႕ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္လည္းစိတ္ မထိန္းႏိုင္ေတာ့ပဲ
ကေလးဖိနပ္ကေလးေကာက္ၿပီး ကေလးကို ေခၚထားတဲ့ ဂိတ္ထဲ ၀င္ၿပီး ကေလးကို ဖိနပ္စီးေပးၿပီး လာ လိုက္ခဲ့ သမီးအဖိုးဆီကို ဆိုၿပီး ေခၚပါတယ္၊ အဲဒီဧည့္ၾကိဳေတြကကၽြန္ေတာ့္ကို ခင္ဗ်ားနဲ႕ ဘာဆိုင္လဲဆိုၿပီး ရန္မူမလို ၀ိုင္းလာပါတယ္၊
ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ေအး..ငါနဲ႕ေတာ့ ဘာမွ မဆိုင္ဘူး၊ဒါေပမယ့္ ငါ့မွာ မ်က္စိပါတယ္၊ နားပါတယ္၊ မင္းတို႕ မတရားလုပ္ေနတာကို ျမင္တယ္၊ၾကားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကေလးကို လာေခၚတာ၊ ဒါကိုမွ မင္းတို႕ မေက်နပ္ဘူးဆိုရင္ ငါ့မွာ လက္လည္းပါတယ္၊
မင္းတို႕ မယံုရင္ေတာ့ စမ္းၾကည့္လိုက္ ဆိုၿပီး လုပ္လိုက္မွ ရွဲကုန္ၾကပါတယ္..၊ဒါနဲ႕ ကေလးကို သူ႕ အဖိုးဆီျပန္ ပို႕ေပးလိုက္ပါတယ္'' လို႕ ေျပာျပပါတယ္၊
တကယ္ေတာ့ မႏၱေလး က်ြဲဆည္ကန္ကား၀င္း ဆိုတာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ပိုင္ဆိုင္တဲ့(တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆိုင္တဲ့) ကားကြင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီလို ေနရာမ်ိဳးမွာ ကားဆိုက္လာလို႕ ခရီးသည္လုၾကတာ၊ လက္မွတ္၀ယ္ဖို႕လာတဲ့သူေတြကို
လုၾကတာ မၾကာခဏ ၾကားေနရသလို မီဒီယာေတြမွာလည္း သတင္းအျဖစ္ ေဖၚျပခဲ့ ေဖၚျပဆဲျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါကို မႏၱေလးစည္ပင္ တာ၀န္ရွိသူေတြ အေနနဲ႕ မသိတာပဲလား..၊မကိုင္ႏိုင္လို႕ မသိခ်င္ေယာင္ေနတာလား.ဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလွပါတယ္၊
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စည္ပင္သာယာပိုင္တဲ့ က်ြဲဆည္ကန္ကား၀င္းကားၾကီး၀င္းဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားေတြ အၿမဲ၀င္ထြက္ ေနတတ္တဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီလို ေနရာမ်ိဳးမွာ စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕သြားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြသာ
ကမၻာ့အဆင့္ရွိ မီဒီယာတစ္ခုခုမွာသာ ေရးလိုက္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရရွက္ မရွက္ မသိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကေတာ့ ရွက္ပါတယ္ဗ်ာ.......ဟူ၍။(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)
Like
 

၂ဝ၁၅အတြက္ သႀကၤန္စာအလိုေတာ္အတိုင္း ဘာေတြျဖစ္ဦးမလဲ

၂ဝ၁၅အတြက္ သႀကၤန္စာအလိုေတာ္အတိုင္း ဘာေတြျဖစ္ဦးမလဲ

Posted by: Video-editer on November 28, 2014 at 12:33 PM 0 Comments   မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
 
ေဗဒင္နဲ႔နကၡတ္ဆိုတာ ထီးသံုးနန္းသံုးပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္လို႔ ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွာ ျပည္သူေတြနဲ႔ အလွမ္းေဝးကြာခဲ့ရပါတယ္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာေတာ့ သႀကၤန္စာဆိုတာ စတင္ေပၚေပါက္လာၿပီး မင္းတုန္းမင္းေခတ္မွာ တိုင္းသူျပည္သားေတြ တစ္ႏွစ္တာကံၾကမၼာကို သိႏိုင္ဖို႔ သႀကၤန္စာေတြ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ သႀကၤန္စာ ေဟာကိန္းေတြအတိုင္း ျဖစ္ကိုျဖစ္လာၾကမွာလား။
ျမန္မာျပည္ကို စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ထုတ္ေဝတဲ့ သႀကၤန္စာေတြဟာ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈေတြရွိတာမို႔ ျပည္သူေတြေရာ၊ ပညာရွင္ေတြကပါ ယံုၾကည္တာ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ အရပ္သားအစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ သႀကၤန္စာေတြမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေဟာကိန္းေတြ ရွိခဲ့တာမို႔ လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ဟာ တိုင္းျပည္ကံၾကမၼာအတြက္ ဘယ္လိုေဟာကိန္းထုတ္လို႔ ဘာေတြျဖစ္ၾကမွာလဲ။ နကၡတ္သိပၸံပညာရွင္ ဦးေဇယ်ာကိုကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီနဲ႔ မတ္လမွာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ့္အေျခအေနကို ေတြ႔ရၿပီး သမၼတအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၅၉()ကိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနီးခါနီး ၾသဂုတ္နဲ႔ စက္တင္ဘာမွာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္လို႔ ကမာရြတ္မီဒီယာကို ေျပာဆိုပါတယ္။
၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ သႀကၤန္စာအရ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းက ဇင္ေရြးနီအဆင္းနဲ႔တူတဲ့ ဝတ္စံုကိုဝတ္ဆင္ၿပီး ဂဠဳန္ကိုစီး၊ လက္တစ္ဖက္က သန္လ်က္၊ လက္တစ္ဖက္က တံစဥ္ကိုင္ၿပီး ဆင္းမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လာမယ့္ ေမလမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အခြင့္အာဏာ ႐ုတ္သိမ္းခံရၿပီး စက္တင္ဘာမွာ စစ္တပ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခု ေပၚေပါက္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအေျပာင္းအလဲဟာ ေကာင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္း႐ံုးေရးဆင္းတဲ့အခါ ပဋိပကၡျဖစ္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ႏိုဝင္ဘာလမွာ အာဏာရွိပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ရာထူးကႏႈတ္ထြက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာမွာ ေထာင္ေဖာက္မႈ၊ ေထာင္ဆူမႈေတြျဖစ္ႏိုင္သလို လုပ္ႀကံမႈေတြလည္း ရွိမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဒုတိယသမၼတတစ္ေယာက္ က်န္းမာေရးအရ ႏႈတ္ထြက္ႏိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ႏွစ္ေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ ႏႈတ္ထြက္ႏိုင္တယ္လို႔ ဦးေဇယ်ာကိုက ေျပာပါတယ္။
၂ဝ၁၅မွာ ထူးျခားတာက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ရဲ႕ေျပာင္းျပန္သေဘာမ်ဳိး ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က သမၼတမျဖစ္ဘဲ အျခားတစ္ေယာက္ကျဖစ္သြားႏိုင္တာလို ထူးျခားမႈေတြရွိႏိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္က သမၼတအေျပာင္းအလဲေတြကို သုေတသန လုပ္ဖူးတဲ့အေတြ႔အႀကံဳအရ သမၼတျဖစ္မယ့္သူဟာ ၾကာသပေတးနဲ႔ စေနသားသမီး (ဒါမွမဟုတ္)အဲဒီနံနဲ႔စတဲ့သူတစ္ေယာက္ေယာက္ျဖစ္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္စီးမယ့္ျပႆနာေတြအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီး စစ္မက္ေတြနဲ႔ ေဝးကြာသြားမယ့္ ၿဂိဳဟ္အေနအထား မေတြ႔ရတာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔က ျပည္သူလိုလားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရင္ေတာင္ မရႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ သိၾကားမင္းဆင္းၿပီး ႀကိဳးစားေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္ဘူးလို႔ ဦးေဇယ်ာကိုက ေျပာပါတယ္။
 

၆ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုမႈကို ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ယတိျပတ္ျငင္းၿပီ

၆ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုမႈကို ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ယတိျပတ္ျငင္းၿပီ
Posted by: Kamayut Media Admin on November 28, 2014 at 00:30 AM 2 Comments  မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္.
 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တိုက္တြန္းထားတဲ့ ၆ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဟာ လက္ေတြ႔မက်တာေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ျမန္မာသမၼတ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ရက္ေန႔မွာ တရားဝင္ ျငင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုမႈကို ျငင္းဆန္ခဲ့တဲ့ သမၼတက ၆ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုမႈကိုေရာ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ျငင္းပယ္ခဲ့တာလဲ။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ခ်ဥ္းကပ္ပံုဟာ လူပုဂၢိဳလ္ကို အေျခခံၿပီး စဥ္းစားတာျဖစ္တာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္ပံုျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အေျခခံၿပီး စဥ္းစားမႈနဲ႔ ကြာျခားတာေၾကာင့္ ၆ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုမႈကို လက္မခံဘူးလို႔ သမၼတေျပာခြင့္ရ ဦးရဲထြဋ္က ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ RFA ေရဒီယိုကို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

၆ပြင့္ဆိုင္ထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ကို တိုင္းရင္းသားပါတီထဲကတစ္ေယာက္ ေရြးခ်ယ္တာဟာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ တစ္ေယာက္တည္းက မျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာဆိုမႈေတြဟာ လက္ေတြ႔နဲ႔ သိပ္ၿပီး မနီးစပ္ဘူးလို႔ ဦးရဲထြဋ္က ဆိုပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးသိန္းစိန္၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္တို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ေတြ႔ဆံုၾကဖို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ရက္ေန႔မွာ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး တစ္ရက္အၾကာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအားလံုး ပါဝင္တဲ့ ေတြ႔ဆံုမႈကိုသာ ဆက္လုပ္သြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ရက္ေန႔က ယတိျပတ္ေျပာဆိုအၿပီး သမၼတရဲ႕ ၆ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုမႈကို ျငင္းပယ္တဲ့ တရားဝင္ သေဘာထား ေပၚထြက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၈ရက္ေန႔မွာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပထမဆံုး ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ ျမန္မာသမၼတဟာ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို ႏွိမ္ခ်တဲ့အေနနဲ႔ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့အၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ လႊတ္ေတာ္က တရားဝင္တိုက္တြန္းတဲ့ ၆ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုမႈကိုပါ ယတိျပတ္ ျငင္းပယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၇ဝနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုမႈ ပ်က္ျပားခဲ့တဲ့တစ္ရက္တည္းမွာပဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ျငင္းပယ္မႈဟာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာထားကိုပါ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနတယ္လို႔ ေသခ်ာေပါက္ မေျပာႏိုင္ေသးေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့မႈအေပၚ ဒီတစ္ေယာက္တည္းက တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတယ္ဆိုတာကိုလည္း သြယ္ဝိုက္ၿပီး ျငင္းဆိုလိုက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
 

ေကာင္းမြန္ အီလက္ထေရာနစ္ အေရာင္းျပခန္းဖြင့္ပြဲ

မေကြး ပုံရိပ္မ်ား added 2 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
2 hrs ·
ေကာင္းမြန္ အီလက္ထေရာနစ္ အေရာင္းျပခန္းဖြင့္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္
ခ်စ္သုေဝ ႏွင္ ဉာဏ္လင္းေအာင္ တုိ႔က မေကြး ပရိတ္သတ္မ်ားအား
သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖေနမႈ ပုံရိပ္မ်ား (၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔ ၁၁း၃၀) ထိ က်င္းပသည္။
 

``ေရႊစက္ေတာ္ ေအာက္ေျခေတာ္ရာ၏ ဘုံခုႏွစ္ဆင့္ထီေတာ္မွ စိန္ဖူးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္တို႔ရိွ ရတနာ ပစၥည္းမ်ားအား ျဖဳတ္ယူ၍ မင္းဘူးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထား´´မင္းဘူး၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၈။
          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းဘူး(စကု)ၿမဳိ႕နယ္ရိွ၊ ေရႊစက္ေတာ္ ေအာက္ေျခေတာ္ရာ၏ ဘုံခုႏွစ္ဆင့္ထီေတာ္ မွ စိန္ဖူးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္တို႔တြင္ တပ္ဆင္ပူေဇာ္ထားေသာ ရတနာ ပစၥည္းမ်ားအား ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၇၊ ေန႔ ၁၂း မွ ၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔အတြင္း ျဖဳတ္ယူ၍ ၎ေန႔ ညေန ၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွာ မင္းဘူးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း  ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

          အဆိုပါ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားႀကီး ေအာက္စက္ေတာ္ရာ ဘုံခုႏွစ္ဆင့္ထီးေတာ္ရိွ စိန္ဖူးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္ နားေတာ္တို႔၌ ပါရိွေသာ ရတနာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းမ်ား ျဖဳတ္ယူသိမ္းဆည္းအဖြဲ႔မွာ မင္းဘူး(စကု) ၿမိဳ႕နယ္သံဃာနာယက ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဘႏၵ ႏၱသာသန(ေရႊတြင္းေက်ာင္း) ႏွင့္ ၾသ၀ါဒဆရာေတာ္ ႏွစ္ပါး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင့္လြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြ၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ၊ ေရႊစက္ေတာ္ ေဂါပက ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္ ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေရႊဆိုင္းပညာရွင္ ဦး၀င္းတိုး ႏွင့္ ဘုရားေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၎ သိမ္းဆည္းရတနာမ်ားအား သံေသတၱာထဲသို႔ ထည့္၍ ေသာ့ခပ္ၿပီး ခ်ိတ္ပိတ္တံဆိပ္ရိုက္ကာ ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၇၊ ညေန ၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွာ မင္းဘူးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းအရ ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။
၀ိုင္းၾကည္အာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀