``မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရား ၾသ၀ါဒစရိယဆရာေတာ္မ်ား ႏွင့္ ေဂါပကအဖြဲ႕အသစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖန္႔ေ၀ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွ၍ မေက်နပ္ၾကဟု ဆို´´မင္းဘူး၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ။
          ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ေဒသခံေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ နယ္လွည့္ေစ်းသည္ မ်ားမွ စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုး၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သာသနာေရးဦးစီးဌာန သို႔၎၊ ၂၀၁၄၊ ခုႏွစ္တြင္လည္း ထပ္မံ၍ မင္းဘူးခရိုင္သာသနာေရးဦးစီးမွဴးရုံး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ အရပ္သားေဂါပကေစ်းသည္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေဂါပကမ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ထပ္မံတင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္(စကု) မွ ေျမလတ္မီဒီယာ ကို ေျပာသည္။


          ၎ကိစၥအတြက္ မင္းဘူးခရိုင္သာသနာေရးဦးစီးဌာနမွ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမ်ားသို႔ ေဂါပကလူႀကီးလုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားသူမ်ား ေလွ်ာက္လႊာကုိ သြားေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ မင္းဘူးခရိုင္သာသနာေရးဦးစီးမွဴး မွ ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကိုေျပာဆိုေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တို ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံသတင္းေထာက္ တင္ေရႊ(မင္းဘူး)က ေျမလတ္မီဒီယာ ကို ေျပာသည္။

``ခရိုင္သာသာနာေရး ဦးစီးမွဴးဦးေက်ာ္ေဆြကိုယ္တိုင္  မင္းဘူး အမွတ္(၁)ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီကို ေလွ်ာက္လႊာေရာက္ မေရာက္သြားေမးရာ မေရာက္ေသးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ သိခဲ့ရတယ္လို႔ မင္းဘူး ခရိုင္သာသာေရး ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြ က ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာပါတယ္။´´ဟု သတင္းေထာက္ တင္ေရႊ (မင္းဘူး) က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

          ၎ကိစၥအား လက္ရိွၾသ၀ါဒစရိယ ဆရာေတာ္အဖြဲ႕မွ စာေရးဆရာဘုန္းႀကီး စိုးညာဏ(ငဖဲ)၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ ေအးေစတီေျမာက္ေက်ာင္းသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ေျမလတ္မီဒီယာ က သြားေရာက္ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားရာ..၊

`` ေလွ်ာက္လႊာေတြတင္ရမယ္သိတယ္၊ ေဂါပကအဖြဲ႔ေရြးခ်ယ္ဖို႔တင္မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ေရႊစက္ေတာ္ဘုရား ၾသ၀ါဒစရိယ လုပ္ခ်င္တဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြလည္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမယ္လို႔ လုပ္ေနၾကတယ္ဗ်ာ၊ က်ဳပ္ကေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမဲ့အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။´´ဟု စာေရးဆရာဘုန္းႀကီး စိုးညာဏ(ငဖဲ) က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုမိန္႔ၾကား သည္။

          ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔သည္ ယခင္က မင္းဘူးခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ စည္ပင္၊ လွ်ပ္စစ္ဌာနမ်ားမွ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ငါးဦးပါ၀င္ရာမွ ၂၀၁၃ ႏွစ္တြင္ ၎တုိ႔ငါးဦးႏႈတ္ထြက္သြားၿပီး က်န္ေသာ အရပ္သား ၁၅ ဦးျဖင့္ အရပ္သားေဂါပကဟု ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ ၁၅ ဦးမွ လက္ရိွေဂါပက ၁၀ ဦးျဖင့္သာ တာ၀န္ထမ္းေဆင္ေနေၾကာင္း၊ ယခု ေဂါပကေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ၎လက္ရိွေဂါပကမ်ားသာ ေလွ်ာက္လႊာ ေလွ်ာက္ထားၿပီးေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖန္႔ခ်ီရာတြင္ ႀကိဳတင္ၿပီး လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ေန႔ တြင္ ေရြးခ်ယ္မည္ဟု ရက္အတိအက် မသိရေသးေၾကာင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ထား ေသာ ေဒသခံေစ်းသည္ ဦးေအးကုိ(ဆင္ေခါင္းရြာ)က ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာ၍ သတင္း ရရိွသည္။
၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: