``ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံဘိုေလးေက်းရြာ၊ ဟိတသုခ အခမဲ႔ေဆးခန္း(၂)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ ႏွင့္ ဒု ဥကၠ႒ ဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္တို႔ ေဟာေျပာ´´
မေကြးခရိုင္၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သံဘိုေလးေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ၊ သံဘိုေလးေက်းရြာမွ ဟိတသုခ အခမဲ႔ေဆးခန္း(၂)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာ ေျပာပြဲက်င္းပေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ မွ သတင္းရရိွသည္။


          ၎စာေပေဟာေျပာပြဲသို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ (ျဗဟၼစိုရ္ ေျခလွမ္းမ်ား) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊  ဒု ဥကၠ႒ ဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္ မွ(ေလာကႀကီးကို အလွဆင္ပါ) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ မိုးေမတၱာလူမႈေရးအသင္းမွ ဆရာ ညီညီေအာင္မွ (အေသာက မင္းႀကီး ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္) ေခါင္းစဥ္ တို႔ျဖင့္ အသီးသီးေဟာေျပာေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဟာေျပာပြဲသို႔ သံဘိုေလးေက်းရြာ၊ ဟိတသုခ အခမဲ့ေဆးခန္း ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သံဘိုေလးေက်းရြာအနီး၀န္းက်င္ရိွ ေက်းရြာမ်ားမွ စာေပ၀ါသာရွင္မ်ား ပရိပ္သတ္စုစုေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ လာေရာက္အားေပးေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ မွ  ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းရရိွသည္။
သတင္းစဥ္
ေျမလတ္မီဒီယာ
 

0 comments: