``မေကြးၿမိဳ႕၊ လက္ရိွ အခြန္လြတ္ေစ်း မွ သိဂၤါဂီရိရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေစ်းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ ညိွႏႈိင္းပြဲ၌ ကုန္စိမ္းသည္မ်ား ႏွင့္အသားငါးသည္မ်ား မဲစနစ္၊ ေနရာခ်ထားမႈတြင္ ႏွစ္ဖက္အခ်င္းမ်ားၾက´´


မေကြး၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ။
          မေကြးၿမိဳ႕၊ ကန္သာရပ္ကြက္၊ မဲဇလီလမ္း ႏွင့္ အထက ၁ လမ္းေထာင့္၊ လက္ရိွအခြန္လြတ္ေစ်းကို သိဂၤါဂီရိရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေစ်းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာေရးဌာနမွ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔အၿပီး ေရြ႕ေျပာင္းရန္ေၾကာ္ျငာခဲ့ေၾကာင္း၊   မဂၤလာေစ်းတြင္ ၈ေပပတ္လည္ရိွ ဆိုင္ခန္းေပါင္း(၂၈၁)ခန္းေနရာစီစဥ္ထား၍ ေျပာင္းေရြ႕ေပးရန္ အမိန္႔စာကပ္၍ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္၊ နံနက္ပိုင္း မဂၤလာေစ်း၌ အစည္းအေ၀းပြဲျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

 ကုန္စိမ္းသည္မ်ားမွ လက္ရိွေနရာမွ မေျပာင္းေရြ႕ၾကရန္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က စာတင္ထားေၾကာင္း၊ ကုန္စိမ္းေစ်းသည္မ်ားမွ သတ္မွတ္ရက္တြင္ မေျပာင္းေရြ႕ေၾကာင္း၊ အသားသည္မ်ား မွ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း၌ မဂၤလာေစ်းသို႔ ေနရာဦးၿပီး ႀကိဳတင္ေျပာင္း ေရြ႕ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊  ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က အခြန္လြတ္ေစ်းသည္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔ေစ်း မေရြ႕ ေျပာင္းေရးအတြက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးမိုး ထံ အကူအညီေတာင္းခံ၍ ဦးစိုးမိုး မွ ဦးေဆာင္ၿပီး မေကြးၿမိဳ႕ နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦေနမ်ဳိးႏိုင္ထံသို႔ အဖြဲ႔လုိက္သြားခဲ့ရာ ႏွစ္ဖက္ အေခ်အတင္ ရန္ျဖစ္ေနသလို ေျပာဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္၊ နံနက္ ၁၀း၃၀ မွ ေန႔ ၁၂း၃၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ မဂၤလာေစ်း၊ အခြန္လြတ္ေစ်းခ်ထားမည့္ေနရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္စည္သာယာေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ႏွင့္ အခြန္လြတ္ေစ်းသည္မ်ား အစည္းေ၀းပြဲလုပ္၍ ေနရာခ်ထားရာတြင္  ၎ေစ်း အတြင္း၌ ႀကိဳတင္ေနရာယူထားေသာ အသားသည္မ်ားမွ ေနရာဖယ္ေပးၿပီး မဲစနစ္လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကုန္စိမ္း သည္မ်ားဖက္မွ မဲစနစ္ျဖင့္ခ်ထာမည္ ဟု  အျငင္းပြားရာ စည္ပင္သာယာမွ ႏွစ္ဖက္ ညွိႏိုင္းမရ ျဖစ္သြား ေၾကာင္း၊ ကုန္စိမ္းသည္အခြန္လြတ္ေစ်းသည္မ်ားအဖြဲ႔ မမိုးသူ က ေျမလတ္မီဒီယာကို ေျပာသည္။
``ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ဒီမဂၤလာေစ်းကို  အခြန္လြတ္ေစ်းသည္ေတြ လုံး၀မေျပာင္းေတာ့ပါဘူး။ စည္ပင္က ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔အၿပီးေျပာင္းရမယ္လို႔လည္း မေန႔က ဦးစိုးမိုးနဲ႔ သြားတုန္းက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔က ေတာ့ လက္ရိွေနရာကေန လုံး၀ မေျပာင္းေရြ႕ပါဘူး၊ တရားစြဲမယ္ဆိုရင္လည္း ခံမွာပါ။´´ ဟု  မသိန္းသိန္း ႏွင့္ အခြန္လြတ္ေစ်း ကုန္စိမ္းသည္အဖြဲ႔ ဆယ္ဦးတို႔က ေျမလတ္မီဒီယာ ကုိေျပာသည္။
မေကြးၿမဳိ႕နယ္၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္မွ မဂၤလာေစ်း၌အခြန္လြတ္ေစ်း မွ ကုန္စိမ္းသည္မ်ားႏွင့္ သားငါးသည္ ၂၀ ဦးတို႔အား ညိွႏိႈင္းမရ၍ ဤ အခြန္လြတ္ေစ်းအား မဲစနစ္ျဖင့္ ေနရာခ် ထားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မနက္ျဖန္ ႏို၀င္ဘာ၁၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္သာ ေနရာယူၾကရန္ အတည္ ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေပးလိုက္ေၾကာင္း ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ မွ ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။
၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: