``မေကြးခရိုင္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ မွ အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈ မႈ၀ါဒ(မူၾကမ္း)အေပၚ ႀကိဳတင္ ေ၀ဖန္ေလ႔လာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾက၍ လြဲမွားခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပမည္ဆို´´မေကြး၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ။
          မေကြးၿမိဳ႕၊  ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမတြင္ က်င္းပေပးမည့္ အစိုးရမွ ေရးဆြဲထားေသာ အမ်ဳိးသား ေျမအသုံးခ်မႈ မႈ၀ါဒ(မူၾကမ္း) အား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားကို ခ်ျပရွင္းလင္း မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ဖိတ္ၾကားစာအရသိရသည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မေကြးတိုင္းေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢအဖြဲ႔ အစည္း မွ ဦးေဆာင္ၿပီး မေကြးခရိုင္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ တို႔က အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈ မႈ၀ါဒ(မူၾကမ္း) အေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပႏိုင္ရန္  မေကြးၿမိဳ႕၊ ရန္မ်ဳိးေအာင္ရပ္ကြက္၊ ခြာညိဳလမ္း ထိပ္ရိွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ ေက်ာ္ ေနအိမ္၌ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၊ နံနက္ ၉း၃၀ မွညေန ၅နာရီအခ်ိန္္ထိ ႀကိဳတင္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။


          အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မေကြးတုိင္းေတာင္သူလယ္သမား ဥကၠ႒ ဦးစိုးႏိုင္၊ မေကြးတိုင္းေတာင္သူ လယ္ သမားသမဂၢ အႀကံေပး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ(အထက္ျမန္မာျပည္) ဘ႑ာ ေရးမွဴး ဦးညြန္႔၀င္းတို႔ တက္ေရာက္၍ မေကြးခရိုင္ေတာင္သူလယ္သမား ၄၀ ဦးခန္႔တို႔မွ အျပန္လွန္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

`` ယေန႔ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့  အစိုးရမွ ခ်ျပမဲ႔ အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒ(မူၾကမ္း) အေပၚ တစ္ခ်က္ျခင္းစီကို ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေပးႏိုင္ဖုိ႔အဲဒီမူ၀ါဒ(မူႀကမ္း)ကို ဖတ္ၾကားၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကျခင္းျဖစ္ ပါတယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကသာ ေတာင္းဆိုရမွာ ျဖစ္လို႔ မူ၀ါဒ(မူၾကမ္း)ရဲ႕ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရဲရဲ၀န္႔၀န္႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ထၿပီး ေဆြးေႏြးေပးၾကဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။´´ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္က ၎ပြဲတြင္ ေျပာသည္။


          ၎တို႔ေဆြးေႏြးမည့္အခ်က္မ်ားမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးမူ၀ါဒ၊ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈမူ၀ါဒ၊ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ ဓါးမဦးခ်လယ္ယာေျမ၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေျမယာဥပေဒ၊ေျမအသုံးခ်မႈမူ၀ါဒႏွင့္ ျပဌာန္းၿပီးလယ္ယာေျမဥပေဒမ်ား၊ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၱရား၊ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးယႏၱရား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ၊ ေျမအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာင္စီ၊ သတင္း အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းေကာင္စီ၊ ေျမတိုင္းတာသည့္နည္းပညာ၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး စသည့္အခ်က္(၁၂) ခု တို႔ကို တစ္ခုျခင္း အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။

          အစိုးရမွ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေသာ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈမူ၀ါဒတြင္ (ႏိုင္ငံေတာ္သည္ေျမယာအားလုံး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္)ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရကြဲျပားဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူမ်ားအားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း၊ ေတာင္သူမ်ားသို႔ ထုတ္ေပးထားေသာ (ပုံစံ ၇) လယ္ယာေျမမွတ္ပုံတင္မွာ ပိုင္ဆိုင္ သူဆိုေသာ ေနရာ၌ (အစိုးရ)ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ ၎ မူ၀ါဒ မူႀကမ္း၌ ေရွ႕ေနာက္လြဲေခ်ာ္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကို မေကြးတိုင္း ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ ဥကၠ႒ ဦးစိုးႏိုင္ မွ ၎ပြဲတြင္ ခ်ျပေဆြးေႏြးၿပီး ၎ တို႔ယေန႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမတြင္ က်င္းပမည့္ အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားေျမအသုံးခ်မႈ မႈ၀ါဒ(မူၾကမ္း)အေပၚ ေထာက္ ျပေ၀ဖန္သြားၾကမည္ဟု ၎ပြဲမွ  ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀

သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။


ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://magwaymedia.blogspot.com
www.winkyi.net
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္ျဖင့္
ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း)ေဖာင့္ ဦးစားေပး၊ 
အျခားျမန္မာေဖာင့္မ်ားႏွင့္လည္းရို္က္၍
ေအာက္မွေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
uwinkyi123@gmail.com  ေ ျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ
 
 

0 comments: