အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ သပိတ္ေမွာက္မႈ အရိွန္ျမႇင့္မည္ဟုဆို (၉၄)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ေက်ာင္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္က အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို သံုးရက္ေျမာက္ ဆက္လက္သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပ

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို သပိတ္ေမွာက္သည့္ တတိယေန႔အျဖစ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ဖူးေျမာ္ဆႏၵျပေနၾကစဥ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္မွာ (၉၄)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေပးသည္အထိ ဆႏၵျပမႈ အရိွန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျပာသည္။
(၉၄)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ေန႔ ျဖစ္ေသာ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္ တြင္ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေၾကးသြန္းဘုရားအနီးႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၌ တတိယေျမာက္ေန႔ အျဖစ္ ဆက္လက္သပိတ္ေမွာက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆုိ ထားတာက အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ ေျပာရရင္ေတာ့ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ပါ။ ဒီမိုကေရစီပညာေရး အႏွစ္သာရနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ အမ်ိဳး သားပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚ ထြက္လာေရးအတြက္ကို ေတာင္းဆုိတာပါ’’ဟု ဒီမိုကေရစီပညာ ေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ကိုေဇယ်ာလြင္က ေျပာသည္။ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္ ေျခာက္ ခ်က္ပါ၀င္ေသာ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ႏုိ၀င္ ဘာ ၁၄ ရက္က စတင္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္မွာ  လက္ရိွ အစိုးရက အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားေသာ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒသည္ ဆုိး၀ါး လ်က္ရိွေသာ ပညာေရးစနစ္ ေဟာင္းကုိ ေျပာင္းလဲအစားထုိး ႏုိင္ျခင္းရိွမည္ မဟုတ္ဘဲ ယခင္ အေနအထားအတုိင္းသာ ဆက္လက္ဆိုး၀ါးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ပါ၀င္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားထု၏ လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ တင္းက်ပ္ေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္ဟု ယူဆသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားပညာ ေရးဥပေဒ၏ မူ၀ါဒမ်ားသည္ စ၊လယ္၊ ဆံုး ဒီမုိကေရစီမဆန္ျခင္းျဖစ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်စြာ မရရိွဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပညာသင္ၾကားခြင့္ကိုလည္း အျပည့္အ၀အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္သည္။ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကို အေျခခံသည့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးအႏွစ္သာရႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တု႔ိတစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးက တစ္ခဲနက္ ညီညာစြာ ေတာင္းဆိုတုိက္ပြဲ၀င္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထားသည္။
ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေၾကးသြန္းဘုရားႀကီးေရွ႕၌ အဆိုပါသေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ကုိ ထပ္မံဖတ္ျပၿပီး ‘‘ဒီမုိကေရစီ ပညာေရး ဒုိ႔အေရး၊ ေက်ာင္းသား ျပည္သူ အေျခမခံေသာ ပညာေရးဥပေဒ အလိုမရိွ၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႕စည္းခြင့္ရရိွေရး’’စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠ သုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္အပါအ၀င္ အျခားတကၠသုိလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡမ်ားက လာေရာက္၍ သပိတ္မ ေမွာက္ရန္ တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္မခံဘဲ ေရႊတိဂံုေစတီေပၚသုိ႔ တက္ကာ ဆုေတာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

 ေရႊတိဂံုေစတီ အနီးရိွ ဦးအရိယ ေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ သြားေရာက္၍ ထုိေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္၏ ၾသ၀ါဒမ်ားကို သပိတ္ ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ခံယူခဲ့သည္။ ညေနအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ ျပည္လမ္းမႀကီးေဘးသို႔ သြားေရာက္ကာ သပိတ္ေမွာက္ဦးေဆာင္ေက်ာင္းသားမ်ားက မိန္႔ခြန္းမ်ားေျပာၾကား ခဲ့သည္။
‘‘သပိတ္ေမွာက္တယ္ဆုိ တာ ၁၉၂၀ တုန္းက ေက်ာင္းသား ထုရဲ႕ ပံုစံအတုိင္း သပိတ္ေမွာက္ တယ္လို႔ သံုးတာပါ။ ေကာ္မတီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေန႔စဥ္ရက္ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒဖ်က္သိမ္းမေပး မခ်င္း အဆံုးစြန္ထိလုပ္သြားမွာ ပါ’’ ဟု အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒဖ်က္သိမ္းေပးေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ဦးေဆာင္သပိတ္ေမွာက္ သူ ၁၅ ဦး ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ ကိုနႏၵစစ္ေအာင္က ဆိုသည္။

‘‘ဒီဥပေဒမွာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ မႈေတြပါေနတယ္။ အမိဘာသာ နဲ႔လည္း ကြဲလြဲေနတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေနာက္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အေသ ခံတဲ့အထိ လုပ္သြားမယ္’’ဟု ဆႏၵ ျပရာတြင္ပါ၀င္ေသာ ျမင္းၿခံနည္း ပညာေကာလိပ္ေက်ာင္းသား သမဂၢမွ ကိုထူးေအာင္က ဆုိသည္။၎တို႔က လက္ရွိအမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ NNER၏ အခ်က္ ၉ ခ်က္ပါ ေၾကညာခ်က္ကို ေထာက္ခံသေဘာတူထားသည္။

‘‘တစ္ျပည္လံုး အတုိင္းအ တာအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ေတြ၊ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ ျပင္ပက ပုဂၢိဳလ္အဖဲြ႕အစည္း၊ ပညာ ရွင္ေတြ အားလံုးပါ၀င္ေရးဆဲြၿပီး အတည္ျပဳထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါကို ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔က ေတာ့လြယ္မယ္မထင္ဘူး။ သူတုိ႔ မႀကိဳက္လုိ႔ ဆႏၵျပတာကျပပါ။ ဒီလိုျပတာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ဒါသူတုိ႔အခြင့္အေရးပဲ။ ဒါေပမဲ့ဒီလုိမေက်နပ္တုိင္းေတာ့ ဆန္ စဥ္ရာ က်ည္ေပြ႕မလိုက္ႏုိင္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုစဥ္းစားရမွာက အခု အခ်ိန္ဟာ ဘယ္လုိအခ်ိန္လဲဆုိတာ ျပန္သတိရဖို႔လိုတယ္။ အခု အခ်ိန္ဟာ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးေနတဲ့ အခ်ိန္အခါျဖစ္တယ္။ ဒါကို သတိ ျပဳသင့္တယ္။ အခု ပညာေရး ဥပေဒ ထြက္လာတဲ့အခါ ကုိယ္ လုိခ်င္တယ္ဆုိတာထက္ အခ်ိန္ ေစာင့္ဖို႔လိုတယ္။ အခုက ဥပေဒ ပဲ ျပ႒ာန္းရေသးတာ။ နည္းဥပေဒ မလာေသးဘူး။ လုိခ်င္တဲ့ အခ်က္ ေတြကို နည္းဥပေဒမွာ ထည့္သြင္း ေရးဆဲြလို႔ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေနအထား မွာရိွပါတယ္’’ ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ၀င္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီကေျပာသည္။အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္ ၂၅ ခ်က္ျဖင့္ ျပန္ လည္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ေဆြး ေႏြးခဲ့ကာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္ လည္ေပးပို႔လုိက္သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ ေန႔စဲြျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေပးေရး သပိတ္ေမွာက္ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ (ယေန႔)တြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လွည့္လည္၍ ဆက္လက္သပိတ္ေမွာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံမွ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ က်ေရာက္ သည့္ (၉၄) ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ဳိး သားေန႔အခမ္းအနားသုိ႔ ေပးပိ႔ုသည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ယခုႏွစ္သည္ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒကုိ ေရးဆြဲအတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးအရည္အေသြးႏွင့္ အဆင့္အတန္း ပိုမိုျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ အထူးပညာေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ လူတုိင္းအက်ံဳး၀င္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွမက်န္ ပညာသင္ယူခြင့္ရရိွေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

http://www.7daydaily.com/story/25105#.VGnLRn9ajUs  မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။
 

0 comments: