“ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲ မေကြးၿမိဳ႕တြင္(၂)ရက္က်င္းပ မေကြးၿမိဳ႕မွ ၁၅၃ ဦးခန္႔ ျပည္ပအလုပ္ရ”မေကြး၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ။
          မေကြးၿမိဳ႕၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ အထက(၁)လမ္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမ၌ ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၉/၃၀ ႏွစ္ရက္ တိတိ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲကို  ျပည္ပ အလုပ္သမားေအဂ်င္စီ (၂ဂ) ကုမၸဏီတို႔မွ လာေရာက္ ၍  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ခင္းက်င္းျပသေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။


          အဆိုပါ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲ ဒုတိယအႀကိမ္ဖြင့္ပြဲသို႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၉း၃၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အလုပ္သမား အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းမာ္ေရႊ ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာက္ပံ႔ကူညီေရးဗဟိုဌာနမွ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား Mr.Kierem Goman ပါ သုံးဦးတို႔က အခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္ေပးေၾကာင္း၊ ဤျပပြဲကို ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးျမင့္ေအာင္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။


          ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရြ႕ေျပာင္းအဖြဲ႔မွ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ ကူညီေရြ႕ ေျပာင္းသြားလာမႈ  လူဦးေရသန္းေပါင္း(၂၀၀)ခန္႔ရိွေၾကာင္း၊ လက္ရိွဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးစက္မႈႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မွသာ  တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္သားေခါင္းပုံျဖတ္မႈ မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွာေဖႊရာတြင္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္း၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ မွန္ကန္မႈရိွေစရန္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တရား၀င္/တရားမ၀င္လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ ရရိွမည့္ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးမ်ား သိရိွေစကာ ျပည္ပေရာက္အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးၾကရန္ ၎ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး က ေျပၾကားသည္။
“ကၽြန္မတို႔ Agile Manpowr Servces Co.,Ltd ကုမၸဏီက မေလးရွာႏိုင္ငံ၊ စကၤာပူ၊ မကၠာအို ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သမားပို႔ဖို႔ အမ်ဳိးသားလုပ္သား တစ္ေထာင္နဲ႔ အမ်ဳိးသမီးလုပ္သား သုံးရာ လိုအပ္ေနပါတယ္။ မေကြးၿမိဳ႕ ယခု ျပပြဲက အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး တစ္ရာေလာက္ပဲရပါတယ္၊ ျပည္ပမွာ အလုပ္သမားမ်ားရမဲ႔လစာက ျမန္မာေငြက်ပ္ ေျခာက္သိန္းးခြဲနဲ႔ညီတဲ့ ေဒၚလာရမွာပါ၊ ၀န္ေဆာင္ခကေတာ့ တစ္လမွာ ေဒၚလာ ေလးရာႏႈန္းနဲ႔ ေလးလအတြက္ ေဒၚလာ ၁၆၀၀ ယူပါတယ္”ဟု ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း Agile Manpowr Servces Co.,Ltd ကုမၸဏီက ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

          မေကြးၿမိဳ႕၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျပပြဲ ပထမေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရရိွရန္ ေလွ်ာက္လႊာ  ေဖာင္ျဖည့္သူ ၄၅၆ ဦး၊ ျပည္ပ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္ရရိွသူ ၂၈ ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာ  ေဖာင္ျဖည့္သူ ၂၄၄ ဦး၊ ျပည္ပ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္ရရိွသူ ၁၂၈ ဦး၊ ႏွစ္ရက္ေပါင္းတြင္ ကုမၸဏီ ၂၈ တို႔မွ  ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရရိွသူေပါင္း (၁၅၃)ဦးခန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ျပပြဲကို ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ေန႔ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ပြဲသိမ္းၿပီး ကုမၸဏီအသီးသီးမွ ျပန္သြားၾက၍ စာရင္းအတိအက်အား ေမးျမန္းသူမ်ားထံသို႕ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးျမင့္ေအာင္ က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။
၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀

သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။


ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://magwaymedia.blogspot.com
www.winkyi.net
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္ျဖင့္
ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း)ေဖာင့္ ဦးစားေပး၊ 
အျခားျမန္မာေဖာင့္မ်ားႏွင့္လည္းရို္က္၍
ေအာက္မွေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
uwinkyi123@gmail.com  ေ ျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ

 

0 comments: