``(၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ မေကြးမူႀကိဳေက်ာင္းတြင္က်င္းပ´´



မေကြး၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ။
          မေကြးၿမိဳ႕၊ အစိုးရမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းခမ္းမတြင္ ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္၊ နံနက္ ၉း မွ ေန႔၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ (၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ညီလာခံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ (သုိ႔) ႏိုင္ငံတကာကေလးသူငယ္မ်ားေန႔ (သို႔) UNCRE Day အခမ္း အနား က်င္းပေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။


          အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္း တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာ စကားေျပာ၍ ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး မွ အခမ္းအနားက်င္းပရျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္  မင္းဘူး၊ ဆိပ္ျဖဴ၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ကုိယ့္အားကိုယ္ကိုးမူႀကိဳရင္ေသြးငယ္မ်ားႏွင့္ မေကြးၿမိဳနယ္ အစိုးရမူႀကိဳေက်ာင္းမွ ရင္ေသြးငယ္မ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္း၊ အဖြဲ႔လိုက္ျဖင့္ ျပဇာတ္၊ အက၊ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖၾက ေၾကာင္း မဇၥ်ိမ က သတင္းရရိွသည္။၎ ပြဲသို႔ မူႀကိဳရင္ေသြးငယ္ကေလးမ်ား၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းစုေက်းရြာ၊ သာယာကုန္းေက်းရြာ၊ ၀ါးေတာေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ သရက္ပင္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွ ကေလးမ်ားအဖြဲ႔ တို႔လည္း တက္ေရာက္ၾက၍ စုစုေပါင္းအင္အား(၁၅၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။ 


          ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ကို ကမၻာေပၚရိွႏိုင္ငံေပါင္း(၁၉၄) ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္၍ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ (၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ `ေငြရတု´ကာလသို႔ေရာက္ရိွခဲ့ေၾကာင္း ၎ပြဲစီစဥ္သူအဖြဲ႔မွ ဦးေအာင္ လင္းၾကည္ က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာၾကားသည္။
၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: