``မေကြးေကာင္းမြန္စင္တာ မွ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကေလးမ်ားအားကစားကြင္းအခမဲ႔ ေပး၍ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၊ ကံစမ္မဲမ်ားႏွင့္ ဗလာစာအုပ္လက္ေဆာင္မ်ားခ်ီးျမွင့္၊ ေနာက္က် ကေလးမ်ားေနရာမရ´´မေကြး၊ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္။
          ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္၊ စေနေန႔မွာ ေကာင္းမြန္စင္တာ ၆ ထပ္ ႏွင့္ အေပၚဆုံးထပ္ ကေလး အားက  စားကြင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအားကစားကြင္းအခမဲ႔ ေပး၍ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၊ ကံစမ္မဲမ်ားႏွင့္ ဗလာစာအုပ္ လက္ေဆာင္ မ်ားခ်ီးျမွင့္ေပးေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားေထာင္ခ်ီ၍ တက္ေရာက္ၿပီး ေနာက္က်ေသာ ကေလးမ်ားေနရာ မရျဖစ္ ေနၾကေၾကာင္း၊ လူႀကီးမ်ားမွ ေရွ႕ဆုံးထိုင္ခုံမ်ားတြင္ေနရာယူထားျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ၎ကေလး ကစားကြင္း အထပ္သို႔ တက္ရန္ေလွကား၌ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တံခါးပိတ္ၿပီးေတာင္းပန္ေနရေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ မွ သတင္းရရိွသည္။
သတင္းစဥ္
ေျမလတ္မီဒီယာ
 

0 comments: