``ေရႊစက္ေတာ္ ေအာက္ေျခေတာ္ရာ၏ ဘုံခုႏွစ္ဆင့္ထီေတာ္မွ စိန္ဖူးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္တို႔ရိွ ရတနာ ပစၥည္းမ်ားအား ျဖဳတ္ယူ၍ မင္းဘူးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထား´´မင္းဘူး၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၈။
          မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းဘူး(စကု)ၿမဳိ႕နယ္ရိွ၊ ေရႊစက္ေတာ္ ေအာက္ေျခေတာ္ရာ၏ ဘုံခုႏွစ္ဆင့္ထီေတာ္ မွ စိန္ဖူးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္တို႔တြင္ တပ္ဆင္ပူေဇာ္ထားေသာ ရတနာ ပစၥည္းမ်ားအား ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၇၊ ေန႔ ၁၂း မွ ၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔အတြင္း ျဖဳတ္ယူ၍ ၎ေန႔ ညေန ၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွာ မင္းဘူးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း  ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

          အဆိုပါ မန္းေရႊစက္ေတာ္ဘုရားႀကီး ေအာက္စက္ေတာ္ရာ ဘုံခုႏွစ္ဆင့္ထီးေတာ္ရိွ စိန္ဖူးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္ နားေတာ္တို႔၌ ပါရိွေသာ ရတနာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းမ်ား ျဖဳတ္ယူသိမ္းဆည္းအဖြဲ႔မွာ မင္းဘူး(စကု) ၿမိဳ႕နယ္သံဃာနာယက ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဘႏၵ ႏၱသာသန(ေရႊတြင္းေက်ာင္း) ႏွင့္ ၾသ၀ါဒဆရာေတာ္ ႏွစ္ပါး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင့္လြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြ၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ၊ ေရႊစက္ေတာ္ ေဂါပက ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးျမင့္ ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေရႊဆိုင္းပညာရွင္ ဦး၀င္းတိုး ႏွင့္ ဘုရားေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၎ သိမ္းဆည္းရတနာမ်ားအား သံေသတၱာထဲသို႔ ထည့္၍ ေသာ့ခပ္ၿပီး ခ်ိတ္ပိတ္တံဆိပ္ရိုက္ကာ ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၇၊ ညေန ၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွာ မင္းဘူးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းအရ ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။
၀ိုင္းၾကည္အာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀

 

0 comments: