``မေကြးၿမိဳ႕၊ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ပန္းၿခံအား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မွ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းကိစၥ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးၾက၊ ဆက္လုပ္လွ်င္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားမွ ဆႏၵျပမည္ဆို´´မေကြး၊ ႏို၀င္ဘာ ၇ ။
         
မေကြးၿမိဳ႕၊ ကန္သာရပ္ကြက္၊ အထက ၁ လမ္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္းမ၌ ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၇၊ နံနက္ ၁၀ မွ ေန႔၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သူ သုံးဦးႏွင့္ မေကြးတိုင္း/ၿမိဳ႕နယ္NLDပါတီ၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္း/ပြင့္ (မေကြး) တို႔သည္ မေကြးၿမိဳ႕၊ စည္ပင္သာယာပုိင္ ေက်ာက္တိုင္ပန္းၿခံအား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မွ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း၍ ေရပန္းကန္၊ ေရကူးကန္၊ ေခတ္မီကေလးအားကစားကြင္းႏွင့္ ေျမယာရႈခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏွစ္ရွည္ငွါးရမ္းရန္ စီမံခ်က္ကို အႀကိတ္အနယ္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရယူ ခဲ့သည္။


          ျဖစ္စဥ္မွာ ၎ကိစၥအတြက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ လုပ္ငန္း ၁၄ ခုေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္ခုႏွစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ ကုန္က်မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသုိ႔ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္း ခြင့္ျပဳရန္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္၀င္း၏ သားျဖစ္သူ ဦးသူရမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ အဆိုျပဳ ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီသို႔ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းခ်က္ကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာရုံးမွ ေၾကာ္ျငာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေၾကာ္ျငာကိစၥမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေၾကာင္း၊ ၎ ေက်ာက္တိုင္ပန္းၿခံသည္ လြတ္လပ္ ေရးေက်ာက္တိုင္ပန္းၿခံျဖစ္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းထုိက္၊ ဦးစိုးမိုး (ဥကၠ႒ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီ) ႏွင့္ ဦးထြန္း တို႔သုံးဦးမွ ၿပီးခဲ့ေသာ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ အသီးသီး ကန္႔ကြက္စာတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥအား  ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳနယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၪာဏ္မ်ဳိးဦးေဆာင္၍ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳနယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသုံးခု ေကာ္သုံးေကာ္အဖြဲ႔၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ စုစုေပါင္း ငါးဆယ္ဦးခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။


`` ဒီလုပ္ငန္းအား ကန္႔ကြက္လႊာတင္ဖို႔ ရပ္ကြက္ေတြမွာေၾကာ္ျငာကပ္တယ္ေျပာပါတယ္၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးရုံးေတြ သြားေမးၾကည့္တာ လုံး၀မေတြ႕ရပါဘူး၊ ခင္ဗ်ားတို႔လုပ္တာက သကၠယ္ရိုးနဲ႔ ေခါင္းေလာင္းထိုး ေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္၊ ဒီကိစၥကို လုံး၀ကန္႔ကြက္ပါတယ္၊ ဆက္လက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီနဲ႔အတူ ဘုန္းႀကီးေတြပါ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ ၾကပါလိမ့္မယ္။´´ဟု ကန္႔ကြက္သူ ဦးစုိးမိုး ဥကၠ႒၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLDပါတီ က ၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာသည္။


 အလားတူ ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ အတြင္းေရးမွဴး မေကြးတိုင္းNLDပါတီကလည္း ``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ မညီတဲ့ ဒီကိစၥကိုဆက္လက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ လုံး၀ လက္မခံပါဘူး၊ ဒါ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီတစ္ဖြဲ႕တည္းအေနနဲ႔ ေျပာဆိုေနတာမဟုတ္ပါဘူး၊ အရပ္ဖက္လူမႈေရးအဖြဲ႕ေတြေရာ ၈၈ အဖြဲ႕ေတြေရာ ကန္႔ကြက္ေရးေကာ္မတီ(၂၁)ဦးဖြဲ႕စည္းၿပီးပါၿပီ၊ အမ်ားလူထုဆႏၵလက္မွတ္ေတြနဲ႔ ဒီကိစၥကို လႊတ္ေတာ္အထိ ဆက္လက္တင္ျပ တားျမစ္သြားမွာပါ´´။ဟု ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္မွ ေျပာသည္။

          ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္း/ပြင့္(မေကြး)အဖြဲ႕မွ ကိုေမာင္ေမာင္စိုး ႏွင့္ ကိုသန္းထြန္းေအာင္ တို႔ကလည္း လုံး၀ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ဒီလုပ္ငန္းကို ေထာက္ခံေသာ ေကာ္မတီသုံးခု၊ ေကာ္သုံးေကာ္ျဖင့္ ေတြ႕ဆုံလိုပါေၾကာင္း၊ ယေန႔တက္ေရာက္သူမ်ား ထ၍မိတ္ဆက္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မည့္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း၊ ေဖာ္ရႈိးလုပ္ေနတာမဟုတ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ကန္႔ ကြက္ေသာဖက္မွ ေဆြးေႏြးသူ ကုိးဦးရိွေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုလုပ္ငန္းကို ေထာက္ခံခဲ့ေသာ ေကာ္မတီသုံးခု ေကာ္သုံးေကာ္ဆိုသည္မွာ လက္ရိွအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ စိတ္ႀကိဳက္ ခန္႔ထားသူမ်ားသာျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊  လူထုစိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစိုးမိုး က ေနာက္ဆုံးအပိတ္စကားျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ယခုကိစၥသည္ ၿမိဳနယ္အဆင့္သာ ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥေအာင္ျမင္ရန္  လုပ္ ငန္းရွင္ ကို အရင္ရွာၿပီးမွ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ လုပ္မည့္သူရိွမွ ခ်ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေတြကို အၿပီးေပးေဆာင္ၿပီး မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုေလွ်ာက္ထားသူအျပင္ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း တင္ဒါေလွ်ာက္ႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတည္ျဖစ္လာရင္ သတင္းစာေတြမွာလည္း ေၾကာ္ျငာထည့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စည္ပင္သာယာဌာန အေနျဖင့္ မိမိရေငြ၊ ၀င္ေငြမ်ားျဖင့္သာ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ရေသာဌာန ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံမွ ေထာက္ပံ႕ေငြကို ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံ၍ မရပါေၾကာင္း၊ ဒီစီမံခ်က္ကိုလည္း ခရိုင္အဆင့္သို႔ ဆက္လက္တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကန္႔ကြက္ရန္ ေၾကာ္ျငာကိစၥ မွာ သကၠယ္ရိုးႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းထိုး သည္ဆို ေသာ စကားကို မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ မဟုတ္ပါ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံသို႔ ေၾကာ္ျငာစာ လက္မွတ္ထုိးၿပီး စာပို႔ထားေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ မွ အေသးစိတ္ ျပန္လည္ရွင္းျပ ေၾကာင္း၊ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီမွ ယခုလုပ္မည္ျဖစ္ေသာကိစၥကို တက္ေရာက္လာေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ ေကာ္မတီသုံးခု မွ ေထာက္ခံၾကေၾကာင္း၊ ၎လုပ္ငန္းအား တိက်ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေျဖမရေသးေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။
၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀


သတ္ပုံမ်ား စစ္ေဆးျပင္ဆင္ခ်ိန္္မရ၍ အမွားပါရင္သည္းခံဖတ္ရႈၾကရန္ ေတာင္းပန္ပါ၏။


ဓာတ္ပုံမ်ား မေပၚလွ်င္ ေအာက္မွ ဘေလာ့ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
http://magwaymedia.blogspot.com
www.winkyi.net
https://www.facebook.com/myaylatmedia
အစိုးရသတင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီသတင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ား၊လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွသတင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားး ကို ေပးပို႔ၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားေပးပို႔လွ်င္ Word ဖိုင္ျဖင့္
ဓာတ္ပုံမ်ားပူးတြဲ၍ (ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္း)ေဖာင့္ ဦးစားေပး၊ 
အျခားျမန္မာေဖာင့္မ်ားႏွင့္လည္းရို္က္၍
ေအာက္မွေမးလ္သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
uwinkyi123@gmail.com

ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း မည္သူမဆိုေပးပို႔ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

လူႀကီးမင္းတို႔၏ လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္းမ်ား၌ Android (ေျမလတ္သတင္း မီဒီယာ) App  ေဆာ့၀ဲကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ေျမလတ္ေဒသ သတင္းစာကို အားေပးေတာ္မူၾကပါ။

uwinkyi123@gmail.com

သတင္းတာ၀န္ခံ
ေျမလတ္ေဒသသတင္းစာ 
သတင္းအသစ္မ်ားအျမန္ယူႏိုင္ရန္(ဖတ္ၿပီးသတင္းမ်ား ဖ်က္ေပးပါ
 


 

0 comments: