``မေကြးၿမိဳ႕ ကပ္ေက်ာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပညာပါရမီကုသုိလ္ျပဳအဖြဲ႕၏ ပညာပါရမီစာၾကည္တိုက္အား IT နည္းပညာျဖင့္ Modern Libraey စာၾကည့္တိုက္အဆင့္တိုးျမွင့္၍ အင္တာနက္အခမဲ႔ အသုံးျပဳႏိုင္´´မေကြး၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ။
          မေကြးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊ ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္းရိွ ကပ္ေက်ာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပညာ ပါရမီကုသုိလ္ျပဳအဖြဲ႕၏ ပညာပါရမီစာၾကည္တိုက္အား IT နည္းပညာျဖင့္ Modern Libraey စာၾကည့္တိုက္ အဆင့္တိုးျမွင့္၍ အင္တာနက္အခမဲ႔ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ၊ ညေန ၅ း မွ ၆း နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍  ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရ ရိွသည္။

`` ၂၀၀၇ ႏွစ္က ေစတနာ့၀န္ထမ္းပညာေရးက်ဴရွင္နဲ႔ စာၾကည့္တိုက္ကိုဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုေတာ့ ပညာပါရမီ ကုသုိလ္ျပဳအဖြဲ႔အျဖစ္နဲ႔သာ ပညာေရးအတြက္လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးေနပါတယ္။   ယခင္က အဖြဲ႕၀င္ ရွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ရိွခဲ့ေပမဲ႕ ယခုေတာ့ အဖြဲ႕၀င္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ဘဲ ရိွပါေတာ့တယ္။´´ဟု ကပ္ေက်ာ္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္မွ ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

          အဆိုပါ ပညာပါရမီကုသုိလ္ျပဳအဖြဲ႔ကို ကပ္ေက်ာ္ကမၻာေအး ၀ိပႆနာဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အရွင္သဇၨန မွ ဦးစီး၍၂၀၀၇ မွ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔၀င္ေပါင္း ရွစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ အထိတိုးတက္လာေၾကာင္း၊ အသင္း၀င္တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္က်ပ္ ႏွင့္ အျခားအလွဴရွင္မ်ား၏ မတည္လွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ မတည္ထူေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အဖြဲ႕မွ မူလတန္းမွ အေျခခံဘြဲ႔ရ လူငယ္မ်ားအထိ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၊ အစိုးရ မူလတန္းေက်ာင္း မ်ား၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား(NFPE) ေက်ာင္းမ်ားသို႔လည္း စာေရးကိရိယာ မ်ား ကိုလွဴဒါန္းျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ပညာပါရမီစာၾကည္တိုက္အား IT နည္းပညာျဖင့္ Modern Libraey စာၾကည့္ တိုက္အဆင့္တိုးျမွင့္၍ အင္တာနက္အခမဲ႔ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ႏွင့္ တက္ဘလက္ မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း အလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေပးထားေၾကာင္း၊ ကုိယ္ပိုင္ ဖုန္းမ်ား၊ တက္ဘလက္၊ လက္ပေတာ့ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ျဖင့္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ WI-FI networks ျဖင့္ တစ္ေနရာတည္း၌ ဗဟုသုတစုံ၊ ပညာရပ္စုံမ်ား၊ သတင္း အခ်က္အလက္စုံမ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ လူသားအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလွဴခံလိုေသာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာဒါနျပဳလိုေသာတစ္ဦးခ်င္းအလွဴရွင္မ်ား(၀၉-၄၀၁၅၅၇၉၂၂)သု႔ိ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကပ္ေက်ာ္ ဆရာေတာ္္ အရွင္သဇၨန(ခ) စာေရးဆရာ သာကီႏြယ္ေသြး (မေကြး) က ေျမလတ္မီဒီယာ ကို ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ မိန္႔ၾကား၍ သတင္းရရိွသည္။
၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: