ကိုပါႀကီးအေလာင္းကိုဂူသြင္းဖို ့နာရီပိုင္းသာလိုေတာ့တဲ႕အခ်ိန္မွာႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ ေတြက ေရေဝးသုသာန္ဝင္းအတြင္းမွာ

Kumudra added 4 new photos. မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
3 hrs · Kamayut ·
ကိုပါႀကီးအေလာင္းကိုဂူသြင္းဖို ့နာရီပိုင္းသာလိုေတာ့တဲ႕အခ်ိန္မွာႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ
ေတြက ေရေဝးသုသာန္ဝင္းအတြင္းမွာ စစ္တပ္မွာလူသတ္လိုင္စင္ရွိသလားဆိုတဲ႕ဗီြႏိုင္အပါအဝင္တျခားဗီြႏိုင္းေတြကိုလည္း
ကိုင္ေဆာင္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္
Author မိုးစက္
photo ကိုမ်ိဳးခိုင္ ူ

 

0 comments: