“ယခင္က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ မေကြးခရိုင္ဥပေဒ အရာရိွ ဦးျမင့္ေအာင္ (လက္ရိွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္) ကို ေတာင္သူတစ္ဦးမွ တရားစြဲဆိုေၾကာင္း သိရ”မေကြး၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ။

          မေကြးၿမိဳ႕၊ စိုးေကာမင္းရပ္ကြက္၊ မေကြးခရိုင္တရားရုံး၌ ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္၊ ေန႔ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ယခင္က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ မေကြးခရိုင္ဥပေဒအရာရိွ ဦးျမင့္ေအာင္ (လက္ရိွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒ ခ်ဳပ္) ကို ေတာင္သူတစ္ဦးမွ တရားစြဲဆိုေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

          ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၀၁/၂၀၀၂ ခုႏွစ္ခန္႔က မေကြးခရိုင္ဥပေဒဥပေဒ အရာရိွ ဦးျမင့္ေအာင္သည္ ကန္ျပား အေရွ႕ရြာ ဦးေပါပိုင္ဆိုင္ေသာ  ယာေျမဧက(၀.၇၀) ကို နည္းပညာတကၠသိုလ္ေဆာက္ လုပ္ရန္ အတြက္ဆို၍ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား ျဖင့္သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးေပါ မွ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြ လုံး၀မယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေျမအား နည္းပညာ တကၠသိုလ္အတြက္ အသုံးမျပဳဘဲ ဦးျမင့္ေအာင္ မွ ကိုယ္ပိုင္သုံးစြဲရယူထားေၾကာင္း သိရ၍ ေျမပိုင္ရွင္ ဦးေပါ (ကံျပားအေရွ႕ရြာ) က တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးဖိုးျဖဴအား ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အမႈကို  ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးခရိုင္တရားရုံးသို႔ ေျမပိုင္ရွင္ ေတာင္သူ ဦးေပါ မွ တရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ အမႈအား မေကြးခရိုင္တရားရုံးမွ တရားမႀကီးအမႈ ၂၇/၂၀၁၄ ျဖင့္ ခရိုင္တရားသူႀကီး ေဒၚသန္းေဌးျဖင့္စစ္ေဆးရန္ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ယခုရုးံခ်ိန္းသို႔လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျမပိုင္ရွင္ေတာင္သူ  ဦးေပါ က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

          အဆိုပါ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ အမႈရုးံခ်ိန္းသို႔ တရားစြဲခံထားရေသာ ဦးျမင့္ေအာင္ မွ ၎၏ အခြင့္ရကိုယ္ စားလွယ္ ဦးျမင့္ထိန္ ႏွင့္ ေရွ႕ေနအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အျဖစ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးမ်ဳိးခ်စ္ တို႔ႏွစ္ဦးကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ရုံးခ်ိန္းသို႔ ေစလႊတ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎အမႈတြင္ တရားစြဲခံရသူမ်ား ဦးျမင့္ေအာင္ ႏွင့္ ဦးျမင့္ေအာင္၏ ေျမေနရာ၌ ေနထိုင္ၾကေသာ ေဒၚစန္းမီ၊ ဦးၾကယ္နီ၊ ဦးတင္ေထြး တို႔ ေလးဦးျဖစ္ေၾကာင္း  မေကြးခရိုင္တရားရုံး၊ တရား မႀကီးအမႈ ၂၇/၂၀၁၄ အရ သိရသည္။ ၎အမႈကို ဒီဇင္ဘာ(၂၄)ရက္ေန႔သို႔ ရုံးခ်ိန္းရက္သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: