“မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္သင္တန္း တစ္လ သင္တန္းေပး၍ သင္းတန္းသားမ်းအားေသခ်ာေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း စီစဥ္ေပးမည္ ဟုဆို”မေကြး၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆။

        မေကြးၿမိဳ႕၊ စိုးေကာမင္းရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ နန္းထိုက္သူ ဟိုတယ္တြင္
၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ၂၀၁၅၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔အထိ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉
နာရီမွ ညေန ၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ ရက္သတၱပတ္ ေလးပတ္ ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း
  ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

        အဆိုပါသင္တန္းအား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ
ႀကီးၾကပ္၍ မေကြးၿမိဳ႕ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ
ဦးေဆာင္က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီး
ေဒါက္တာ တင္ေရႊ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးဘုန္းေမာ္ ေရႊ တို႔မွ အမွာစကားေျပာၾကားဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း၊
အဆိုပါသင္တန္းမ်ားတြင္ ဧည့္ႀကိဳ၀န္ေဆာင္မႈသင္ တန္း(Front office)၊
အိပ္ခန္းေဆာင္သင္တန္း (House keeping) တို႔ကို
သင္တန္းပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဧည့္ႀကိဳ သင္တန္းသား ႏွစ္ဆယ့္တစ္ဦး၊
အိပ္ခန္းေဆာင္၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္းသား ႏွစ္ဆယ့္ေလးဦး၊ စုစုေပါင္း ေလးဆယ့္
ငါးဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းေၾကးမွာ တစ္ဦးလွ်င္
ေငြက်ပ္တစ္သိန္းေပးသြင္းရေၾကာင္း၊ ေလးပတ္တြင္ တနဂၤေႏြ ေန႔တစ္ရက္သာ
ပိတ္ေၾကာင္း သင္တန္းစီစဥ္သူ ေဒၚခင္ေစာႏြယ္ က ေျပာ၍သိရသည္။
“ဒီသင္တန္းကိုလာတက္ရတာက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေသခ်ာမယ္ဆိုလုိ႔
လာေရာက္တက္တာပါ၊ ” ဟု သင္တန္းသူ တစ္ဦးက 
ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

        မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဟိုတယ္/မိုတယ္ ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာေပါင္း
(၂၀)ရိွၿပီး၊ အခန္ေပါင္း(၄၄၄) ခန္းရိွေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕ ဟိုတယ္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သတင္းထုတ္ျပန္၍ 
ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: