“ျမစ္သာတမံစီမံကိန္းတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအား လာေရာက္တားျမစ္ၾကေသာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားျဖင့္ ေဒသပိုင္အာဏာပိုင္မ်ား ေတြ႕ဆုံသတိေပး”ဂန္႔ေဂါ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ။

          ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္သာေက်းရြာအနီးရိွ၊ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဗာဓီကုန္း ကုန္းေက်ာတမံလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးျမင့္ေဇာ္ႏွင့္လုပ္သား မ်ားမွ ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္ခန္႔ မွာ ေျမညိွေျမႀကိတ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ၏ ေရျမဳပ္ခံရမည့္ ေက်းရြာမ်ား စင္ပုံ၊ စပယ္၊ ပနန္း ႏွင့္ ယင္းမားေက်းရြာ ေလးရြာတို႔ မွ ဆရာေတာ္ သုံးပါး ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရြာသူ ရြာသား အင္အား(၁၅၀)ဦးခန္႔တို႔က အင္ဂ်င္နီယာ ဦးျမင့္ေဇာ္ထံသို႔ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၄၂/၂၀၁၄) ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇)ခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ တမံစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္ လက္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာဆို၍တား ဆီးၾကေၾကာင္း မေကြးတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သတင္းရရိွသည္။

          ၎ျပႆနာကို ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္၊ နံနက္ ၁၀း၃၀ မွ ေန႔ ၁၂း၃၀ အခ်ိန္အထိ ျမစ္သာတမံစီမံကိ္န္း ရွင္းလင္းေဆာင္၌ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဂန္႔ေဂါခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ဇင္၊ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမင္းႀကီး လွမင္း၊ ခရိုင္ဥပေဒအရာရိွ ဦးဘိုဆန္းႏွင့္ ၿမ္ိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးႏိုင္စိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာရာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းၿမိဳ႕၊ ျမစ္သာတမံစီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ဦးျမင့္ေဇာ္ ပါ ၀န္ထမ္း(၁၅)ဦးတို႔ႏွင့္ ေရျမဳပ္ေက်းရြာ(၄)ရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာသားမ်ား စုစုေပါင္း သုံးဆယ္ဦးခန္႔ တုိ႔ျဖင့္ အစည္းအေ၀းက်င္းပေၾကာင္းသိရသည္၊ ၎အစည္းအေ၀းတြင္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ဇင္ မွ ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ ၎ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ ေက်းရြာလူထု၏ ဆုံးရႈံးနစ္နာခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာလယ္/စီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အျမန္ဆုံး တင္ျပေပးရန္၊ ေက်းရြာလူထု၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကိုလည္း အဆင့္ဆင့္တင္ျပေပးရန္၊ ျမစ္သာတမံ စီမံကိန္း သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိ္န္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းထား၍ မရေၾကာင္း၊ ၎ လုပ္ငန္းခြင္အား တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၊ ဟန္႔တားျခင္းမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ပါက ဥပေဒလုပ္ထုံလုပ္နည္းျဖင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ေက်းရြာလူထုသိရိွေစရန္ တစ္အိမ္ တက္ဆင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးေစလိုေၾကာင္း၊  ေက်းရြာလူထုမ်ား၏ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကိုလည္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ားမွတဆင့္ နည္းလမ္းတက်တင္ျပေပးၾကရန္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွလည္း လုပ္ထုံလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္အညီ ကူညီပံ႔ပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က အသိေပးေျပာၾကားသြားေၾကာင္း ဂန္႔ေဂါခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီးဌာန မွ ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: