ေျမလတ္မီဒီယာ ဂ်ာနယ္ မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသက္လြင္ ၏ ေဖ႔စ္ဘုတ္မွ ေျပာစကားမ်ား

က်ြန္ေတာ္ ဘယ္ပါတီဝင္မွမဟုတ္ပါ။
အသက္ (၇၅)နစ္႐ွိမွေတာ့။အမတ္လဲ
မျဖစ္နိဳင္ေတာ့ပါဘူး။
သမိုင္း ပညာ႐ွင္လဲ၊မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ
သမိုင္း ပညာသင္ပါ။ ျဖစ္ေနတာေတြ
ကို။ေနာက္ သမိုင္းဆ႐ာေတြ ေ႐းဖို႕
မွတ္တမ္းတင္တာပါ။ဘက္မလိုက္ပါဘူး။ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ့ ။လိုက္တာပါ့။


သမိုင္းတ႐ားခံ၊
အျဖစ္မခံၾကနဲ႕၊
နာမည္ေသ႐င္
လူေသတာထက္ ဆိုးတယ္။
သမိုင္းကို အစိုး႐က ေ႐းမွာမဟုတ္ဘူး
လူေတြက ေ႐းၾကမွာ။


ေၾသာ္ ဟုတ္ကဲ႕၊နည္းမ်ားမဆို
လွဴနိဳင္ပါတယ္။
လွဴ ေငြပို႕႐မဲ႕လိပ္စာလား
မဇၨ်ိမ အလင္း မဂၱဇင္းအလွဴ
ဦးအာဒိစၩ (ေ႐ြကန္သား)
ျမိဳ႕ေ႐ွာင္လမ္း ဖုန္း ၂၃၀၀၈၅၇
အမွတ္ (၃) ႐ပ္ကြက္
ဦးေကာသလႅ (ပုလဲျဖဴ ငါ့သေ႐ာက္)
အမွတ္(၁၃)႐ပ္ကြက္
ဖုန္း ၂၃၀၂၀၀၃
ေဒါက္တာသက္လြင္
ဖုန္း ၂၃၀၂၀၆၅
တို႕ထံလွဴနိဳင္ပါတယ္။
စာအုပ္ထုတ္႐န္ အလွဴဟု
ေျပာပါ။
ေက်းဇဴးတင္ပါတယ္။ဘာသာ
သာသနာကို စာေပျဖင့္ ျမွင့္တင္ပါ။

ဘာမွမပူၾကပါနဲ႔
အဂၤလိပ္က ျမန္မာျပည္ကိုနစ္တ႐ာ
ေက်ာ္အုပ္ခ်ဴပ္သြားတယ္။သာသနာ
ျပဳေတြလြွတ္။သာသနာျပဴေက်ာင္း
ေတြဖြင့္။လုပ္ေပမဲ႕ ခ႐စ္ယန္ဘာသာ
ေျပာင္းလာသူလူတစ္ေထာင္မွာ
တစ္ေယာက္ ေတာင္မ႐ွိဘူး
ခ႐စ္ယန္မွဗုဒၶဘာသိုေျပာင္းသြားသူ
ကပိုမ်ားေနတယ္ဟုအစီ႐င္ခံစာမွာ
ေဖၚျပတယ္။ျမန္မာတို႔႐ဲ႔႕ဗု ၶဘာသာ
အသိက ခိုင္ျမဲေနျပီလို႕ဆုိတယ္။
ေန႕ေခတ္လဲ၊ဗုဒၶဘာသာကပိုမိုျပန့္ပြား
ေနတာပါ။အျခားဘာသာသို႕ကူး
ေျပာင္းသူဆိုတာလူတစ္ေသာင္းမွာ
တစ္ေယာက္မ႐ွိနိဳင္ပါဘူး။ေျပာင္း
တယ္ဆိုတာက စီးပြားေ႐းေၾကာင့္ပါ။
ဆင္း႐ဲမြဲေတမွဳ႕နည္းသြား႐င္ ဘယ္သူ
မွဘာသာေျပာင္းမွာမဟုတ္ပါဘူး
စီးပြားေ႐းေၾကာင့္ တ႐ုတ္မယားျဖစ္
ခ်င္ျဖစ္မယ္။ကုလားကိုေတာ့ အသား
မဲသြားေခါ တာနဲ႕မယူဘူး။စိတ္ခ်။
စာသင္ေက်ာင္းေတြ ဘ က
ေတြမ်ားမ်ားဖြင့္နိဳင္ေအာင္ အစိုး႐က
ေထာက္ပံ႕ေၾကးေတြေပးဘို႔သာေျပာ
ဘာသာေျပာင္းမွာ ပူစ႐ာမဟုတ္ပါ။ 


ဟုတ္ကဲ႔ ပုဂံမွာ လွိဳင္ပါတဲ႕ဘု႐ား
Temple ေတြထဲမွာ အေစာဆုံလို႕
ထင္႐တာကေတာ့ ပုထိုးသားမ်ား
ဘု႐ားနဲ႔ နတ္ေလွ်ာင္းေက်ာင္း
လို႕ယူဆပါတယ္။ပုဂံ မွာအေစာဆုံး
ဆို႐င္။ ျမန္မာျပည္မွာလဲ အေစာဆုံး
ုျဖစ္မွာပါ။ဟိႏၶဴေတြကစျပီး လိွဳဏ္ပါတဲ႔
ေစတီေတြကို ပုဂံမွာတည္တယ္လို႕
ယူဆပါတယ္။ ေဆးေ႐းဆ႐ာေတြ
ကလဲ ဟိႏၶဴ ေတြပဲ ျဖစ္ဖို႕မ်ားတယ္။
မြန္ေတြကေတာ႕ ၊အေမွာင္ၾကိဳက္တယ္။
ပ်ဴေတြက အလင္းေ႐ာင္မ်ားမ်ား႐ ေအာင္တည္ၾကဟန္တူပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဆ႐ာ႐ယ္။ျမန္မာ့
ယဥ္ေက်းမွဳ႕ဆိုတာ ဗုဒၶ နဲ႕အတူ
ပါလာျပီး။ကုလားယဥ္ေက်းမွဳ႕ပါပဲ၊
ဟုဆ႐ာၾကီးေဒါက္တာသန္းထြန္း
ကမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႕ပါတယ္။


ဦးအုံးေငြ (က်ဳပ္ဗ်ာ --မွားခဲ႕တဲ႕အမွား
တစ္ခုကို ေပ်ာက္ေအာင္။
ေငြ ဘယ္ေလာက္ေပး႐ ၊ေပး႐၊
ေပ်ာက္ေအာင္။လုပ္ခ်င္တယ္။)
ေကာ္မတီတစ္ဦး ---/(မ႐နိဳင္ပါဘူး
ဗ်ာ ။ေနာက္ထပ္မမွားေအာင္သာေနပါ
ငါးပိထုပ္တဲ႕ဖက္လိုပါပဲ၊ ေ႐နဲ႕ဘယ္
ေလာက္ေဆး ေဆး ။နံေနမွာပါပဲ။

တကယ္ဆို႐င္႐ွင္း႐ွင္းေလးပါ။
အမည္ေတြကပါဠိလ္ိုဆိုေတာ့
႐ွဳပ္ေနတာေပါ့
ဥပမာ
၁/သေ႐ေခတၱ႐ာ (ၾကက္သေ႐႐ွိ
ေသာ ယာေျမ)
၂/အ႐ိႏၶမာလွန္(႐န္သူကိုနိမ္နင္းလွန္
၃/ဒကၡိဏသာခါဘု႐ား (ဒကၡိဏဆိုတာက ေတာင္အ႐ပ္
သာခါ ကိုင္း။ေဗာဓိပင္႐ဲ႔႕ေတာင္ဘက္
ကိုင္းကိုထုလုပထားတဲ႔ ဘု႐ား
၄/သ႐ကၡန္ဘု႐ား(ေမြးေသာအသား နဲ႕ထုလုပ္ထာတဲ႔ဘု႐ား
၅/အနု႐ာဒ(အမ်ားနွင့္သင့္တင့္)
၆/အနု႐ုဒၶ (ျပည္သူခ်စ္ေသာမင္း)
၇/မင္း မဟာဂီ႐ိ။မဟာ (ၾကီးေသာ
ဂီ႐ိ(ေတာင္)ေတာင္မၾကီးနတ္
စသည္ျဖင့္ေပါ့။


ဖုန္း နဲ႔ Fb မွေမးၾက ေဆြးေႏြၾက
ေဝဖန္ၾကတာေတြကို။Fbမွျပန္ုပီး
လို႐င္းေျဖ႐ေပမဲ႕၊မ်ားလြန္းလို႕
ေတာင္းပန္ပါတယ္။fbမက်ြမ္းက်င္ပါ
Emailေတာင္မပို႕တတ္ပါ။

ေျမလတ္မီဒီယာ ဂ်ာနယ္ တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈၾကပါခင္ဗ်ား...။
 

0 comments: