အယ္ဒီတာထံ ေပးစာ

2008/9ခုနွစ္တြင္ကန္တူးေဖၚလုပ္အားခနွင့္မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္ျပဳျပင္ရန္အုတ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအလြဲသုံးစားျပဳ၍၂၀၁၁ခုနွစ္တုိင္ႀကားမႈအေျဖမရ၍မေက်းနပ္
မေကြးတုိင္းေဒသေဒႀကီးနတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္သစ္လွက်င္းေက်းရြာအုပ္စု၀င္အူေက်းရြာတြင္၂၀၀၈/၉ခုနွစ္
၌ရုိသားေသာေဒသခံမ်ားအားေသာက္သုံးေရးကန္တူး
ေဖၚလုပ္အားခမ်ားမရေသာေႀကာင့္၂၀၁၁ခုနွစ္၈လပုိင္း၂ရက္ေန႕တြင္တုိင္ႀကားမႈတုိင္ႀကားသူ၁၂ဦးအားတာ၀န္ရွိသူမ်ားစစ္ေဆးခဲ႔ေသာ္လဲအေျဖမရသည္မွာယေန႕အခ်ိန္ထိျဖစ္ေနသည္

လူမႈကူညီေရးအသင္းတစ္စုမွကန္သစ္ပင္စုိက္ခ(၇၀၀၀၀)ကန္လုံျခဳံေရးျခံ၀န္းခတ္ခ(၁၀၀၀၀၀)ေရေက်ာ္ေပါက္ေဖါက္ခေက်ာက္က်င္း၂၅က်င္းအတြက္(၃၇၅၀၀၀)ကန္အတက္အဆင္းေလွခါးျပဳလုပ္ခ၂၅၀၀၀၀ေက်ာက္က်င္း၉၅က်င္းတစ္က်င္း၁၅၀၀၀စုစုေပါင္းေငြက်ပ္
၁၄၂၅၀၀၀ေျမက်င္း၃၀၀က်င္းတစ္က်င္း၂၅၀၀စုစုေပါင္းေငြက်ပ္၇၅၀၀၀၀က်ပ္တုိ႔ကုိရယကဥကၠဌေဟာင္း
ဦးရဲေအာင္သည္ ယေန႔အထိ စာရင္းမရွင္းပါ။

ဆက္လက္၍မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္ျပင္မည္ဟုဆုိကာအုတ္လုတ္ငန္းေလးေသာင္းျပဳလုပ္ရာျပည္သူမ်ား
ထံမွလူလတ္ပုိင္းျခား၍၁အဆင့္၇၀၀၀ိ၂အဆင့္၅၀၀၀ိ
၃အဆင့္၃၅၀၀ိ၄အဆင့္၁၅၀၀ိခြဲတန္းျဖင့္ေကာက္ခံ၍
တစ္အိမ္ေထာင္ထင္းလွည္းတစ္စီးအိမ္ေျခ၁၂၀ရိွျပီး
အုတ္ေလးေသာင္းအနက္နွစ္ေသာင္းမွာကိုယ္က်ိဳးသုံး
စြဲသြားသည္ ဟုယူဆပါသည္။


သက္ဆုိင္ရာစစ္ေဆးခဲ႔သူမ်ားကုိဆက္သြယ္ရာရာထူးေနရာေဒသမ်ားေျပာင္းေရြ႕သြား၍ဆက္သြယ္မႈမရခဲ႔ပါ
အဆုိပါျဖစ္စဥ္နွင့္ပတ္သက္၍
့္သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားေျဖရွင္းေပးနိုင္ရန္အတြက္တင္
ျပပါသည္။

ဦးထြန္းေရႊ ႏွင့္ရြာသားမ်ား
ဝင္အူေက်းရြာ

ေပးပို႔သူ
ႊနတ္ေမာက္သားေျမြေဟာက္

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel အယ္ဒီတာထံ ေပးစာ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Thursday, December 11, 2014. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan အယ္ဒီတာထံ ေပးစာ
 

0 comments: