မင္းဘူးျမဳိ႕နယ္ ေခ်ာင္းျဖဴေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ တိုင္ႀကားခဲ႔ေသာ္လည္း တိုင္ႀကားသူမ်ားကုိသာစစ္ေဆးျပီး အေျဖအားမသိရေသး ၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္

Nay Myo Kyaw shared Tun Tauk's photo.  မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
11 hrs ·

မင္းဘူးျမဳိ႕နယ္ ေခ်ာင္းျဖဴေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔
တိုင္ႀကားခဲ႔ေသာ္လည္း တိုင္ႀကားသူမ်ားကုိသာစစ္ေဆးျပီး အေျဖအားမသိရေသး
၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္
မင္းးဘူးျမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းျဖဴေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသန္းေငြသည္ ေငြေႀကးအ
လႊဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊မေလွ်ာ္ႀသဇာသုံး၍ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ျပည္သူမ်ားအေပၚ အာဏာ
သုံးကာ ေငြတိုးေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္သူမ်ားအား ကူညီျပီးေငြေတာင္းယူအကာ
အကြယ္ေပးေနျခင္းတို႔ေႀကာင့္ ေက်းရြာေန ဦးထြန္ထြန္းဦးအပါအဝင္ (၈)ဦးတုိ႔မွ
၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ႀသဂုတ္လ၁၅ ရက္ေန႔ကျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ တိုင္ႀကားခဲ့ရာ တိုင္
ႀကားသူမ်ားကုိ ၂၄၊ ၉၊၂၀၁၄ ရက္ေန႔က မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးသုိ႕ ေခၚယူ
ကာအႀကိမ္ႀကိမ္စစ္ေဆးျပီးခဲ႔ေသာ္လည္း ၂လခဲြခန္႔ႀကာျမင္စြာအခ်ိန္ယူခဲ႔ျပီး ယေန႔
တိုင္အျဖဴအမဲ မသိရေသး၍ ဒီဇင္ဘာ ၂ရက္ေန႔နံနက္ပုိင္းက မင္းဘူးျမိဳ႕ အင္ႀကင္း
ေမ လဘက္ရည္ဆိုင္တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔႕ဆုံကာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္
ရပါေႀကာင္း တိုင္ႀကားသူမ်ားကေျပာသည္၊


၎တို႔မွဆက္လက္၍ ၂၄၊၉၊၂၀၁၄ ရက္ေန႔က မင္းဘူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးကုိလာဖို႔
အေႀကာင္းႀကားလို႕ ရံုးေသရာက္ေတာ့ ျမိဳ႕နယ္စုိက္ပ်ဳိးဘဏ္မန္ေနဂ်ာ ဦးဝင္းေဇာ္
ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မွ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ ရပ္ေက်းစာေရး ေဒၚစန္း
မ်ဳိ႕ရီတို႔က အေရးႀကီးလို႔ေမးျမန္းရေႀကာင္းေျပာျပီး ုတိင္ႀကားတဲ႔က်ြန္ေတာ္တို႔ ၈ ဦး
ကုိနံနက္ ၁၁နာရီမွည ၇နာရီအထိစစ္ေဆးေမးျမန္းပါတယ္၊ ၂၆၉၊၉၊၂၀၁၄ ရက္ေန႔
တခါေခၚျပီးအဲ႔ဒီေမးျမန္းသူ ၃ဦးက ည၇နာရီအထိ ေမးျမန္းႀကပါတယ္ အဲ႔ဒီေန႔မိုးေတြ
ရြာျပီးမိုးႀကိဳးေတြကပစ္ေတာ့အျပန္အေတာ္ ဒုကၡေရာက္ႀကရပါတယ္၊ ၂၇၊၉၊၂၀၁၄
ေန႔မွာထပ္မံဆင့္ေခၚပါတယ္၊္ အထပ္ထပ္အဆင့္ဆင့္ ဆင့္ေခၚေမးျမန္းစစ္ေဆးျပီး
ဒီေန႔အထိ အျဖဴအမဲသဲကဲြမႈရွိေသးပါဘူး၊ ေခ်ာင္းျဖဴေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက
မင္းတို႔တိုင္ျခင္ရာတိုင္ ငါကျပီးျပီသားငါကုိျဖဳတ္နိင္တဲ႔သူမရွိဘူး မင္းတို႕ေတြ႔မယ္လုိ
ျခိမ္းေျခာက္လာပါတယ္၊အခုလည္းသူေျပာသလုိျဖစ္ေနျပီ၊ က်ြန္ေတာ္တို႕တိုင္တဲ႔သူ
ေတြႀကေတာ့အႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚယူစစ္ေဆးျပီး မွန္လုိေပါ့ မမွန္ရင္ လီဥဆယ္တိုင္တယ္
ဆိုျပီးအခုေလာက္ဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုိအေရးယူျပီးေလာက္ပါျပီ၊ အခုေတာ့ ၂လခဲြ
ႀကာလာတဲ႔အထိ ဘာမွအက်ဳီးအေႀကာင္းမသိရပါဘူး၊ဒါေႀကာင့္ျမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္
ေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ကုိလည္းအသိေပး အကူအညီေတာင္းထားပါတယ္၊ မီ
ဒီယာမ်ားကလည္း အမွန္တရားျဖစ္ဘို႔ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစျခင္ပါတယ္၊ဒါေႀကာင့္
အခုလုိသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ရတာပါဟုေျပာသည္။ 


ေက်ာ္ျမတ္သူ
 

0 comments: