မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အသုံးျပဳရန္၀ယ္ယူထားေသာ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္ ၁၆ စီးပထမအသုတ္ေရာက္ရိွမေကြး၊ ဒီဇင္ဘာ ၆။
          မေကြးၿမိဳ႕၊ ဆားေရႊကင္းရပ္၊ ဘုရားလမ္းရိွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမီးသတ္ဦးစီးဌာနသို႔ ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္၊ နံနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အသုံးျပဳရန္၀ယ္ယူထားေသာ မီးသတ္ေရသယ္ ယာဥ္ ၁၆ စီးပထမအသုတ္ေရာက္ရိွေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။


          အဆိုပါမီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္ကား ၃၁ စီးအား ၀ယ္ယူတင္သြင္းခြင့္ရေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာYoung’s Auto Cod.,Ltd. ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကြးတို္င္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ၎မွ ၀ယ္ယူခြင့္တင္ ဒါေလလံတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ပထမ အသုတ္အျဖစ္ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္ကား ၁၆ စီးအား လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္ ေပးအပ္ပြဲသို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ ကာ/လုံ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္လင္းေအာင္ (ဥကၠ႒၊ တင္ဒါဘုတ္အဖြဲ႕)၊ တိုင္းမီး သတ္ဦးစီးမွဴး ၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္၀င္းစိန္ (အတြင္းေရးမွဴး) တို႔က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို စစ္ေဆး လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ က်န္ရိွေသာ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္ကားမ်ား ထပ္မံေရာက္ရိွလာ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၎ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို မေကြးတိုင္းအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမမီးသတ္စခန္းမ်ား သို႔ ခြဲေ၀၍ အသုံးျပဳရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ဒုတိုင္းမွဴး ဦးေဌး၀င္း က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။


          ၂၀၁၄၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ မီးေလာင္ မႈျဖစ္ပြားေသာ အႀကိမ္ေပါင္းမွာ (၁၂၂)ႀကိမ္၊ ဆုံးရႈံးမႈတန္ဘိုးေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း(၁၂၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမီးသတ္ဦးစီးဌာန မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: