“ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္း၊ ေရ၀ပ္ဧရိယာအတြင္းရိွ ေက်းရြာသားမ်ားမွ တမံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အား ဆက္လက္မလုပ္ရန္တားဆီး၍ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေတာင္းဆို”ဂန္႔ေဂါ၊ ဒီဇင္ဘာ ၇ ။

          မေကြးတိုင္း၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္သာေက်းရြာအနီးရိွ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဆည္ေျမာင္းတာ၀န္ခံ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနစဥ္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား ႏွစ္ဆယ္ဦးက လာေရာက္ ၍ လုပ္ငန္းခြင့္အားဆက္လက္ မလုပ္ေဆာင္ရန္တားဆီးေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ သတင္းရရိွသည္။

          ျဖစ္စဥ္မွာ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္း၊ ေရ၀ပ္ဧရိယာအတြင္းရိွ စင္ပုံေက်းရြာ၊ ပနန္းေက်းရြာ၊ ယင္းမာ ေက်းရြာႏွင့္ စပယ္ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေလးဦးႏွင့္အတူ ရြာသူ/သား ႏွစ္ဆယ္ဦးခန္႔တို႔သည္ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ လာေရာက္ၿပီး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ထံသို႔ လုုပ္ငန္း မ်ားဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ရန္တားဆည္းေၾကာင္း၊ တားဆည္းရျခင္းမွာ ေရ၀ပ္ဧရိယာတြင္းက ေက်းရြာမ်ား ၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာထံ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းခြင္အား ရပ္ဆိုင္းေပးေစ ရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း တည္ေဆာက္ေရး(၈)ဆည္ေျမာင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

          ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္၊ ေန႔ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေရ၀ပ္ဧရိယာေက်းရြာ ေလးရြာမွ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထား လူထုကိုယ္စား ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေလးဦး လက္မွတ္ထိုး၍ ဂန္႔ေဂါၿမ္ိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထံသို႔တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ေတာင္းဆိုထားေသာ နစ္နာေၾကးမ်ား ညႈိႏႈိင္းအဆင္ေျပမွသာ လုပ္ ငန္းခြင္အား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေစရမည္ ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေဒသခံ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးက (တယ္လီဖုန္းျဖင့္) ေျမလတ္မီဒီယာ ကို ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ေျပာ၍ သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: