“ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဆရာေတာ္ သုံးပါးႏွင့္ ေက်းရြာလူထု (၁၅၀)ဦး မွ တားျမစ္”ဂန္႔ေဂါ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄။

          ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္သာေက်းရြာအနီးရိွ၊ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဗာဓီကုန္း ကုန္းေက်ာတမံလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးျမင့္ေဇာ္ႏွင့္လုပ္သားမ်ားမွ ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္ခန္႔ မွာ ေျမညိွေျမႀကိတ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ၏ ေရျမဳပ္ခံရမည့္ ေက်းရြာမ်ား စင္ပုံ၊ စပယ္၊ ပနန္း ႏွင့္ ယင္းမားေက်းရြာ ေလးရြာတို႔ မွ ဆရာေတာ္ သုံးပါး ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရြာသူ ရြာသား အင္အား(၁၅၀)ဦးခန္႔တို႔က အင္ဂ်င္နီယာ ဦးျမင့္ေဇာ္ထံသို႔ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၄၂/၂၀၁၄) ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇)ခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ တမံစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္ လက္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာဆို၍တားဆီးၾကသည္ဆို၏။

          ဆရာေတာ္သုံးပါးႏွင့္ ေက်းရြာလူထူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အင္ဂ်င္နီယာ ဦးျမင့္ေဇာ္ မွ အထက္ဌာနသို႔ တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆို၍ ေျမညိွေျမႀကိတ္ စက္ယႏၱယားလုပ္ငန္းခြင္ကို ေခတၱရပ္နား ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာေလးရြာမွ ဆရာေတာ္သုံးပါးႏွင့္ ေက်းရြာလူထု ၁၅၀ ဦးခန္႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္၊ ေန႔ ၁၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၎တို႔ေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္လည္သြားၾကေၾကာင္း ဂန္႕ေဂါၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနရုံးမွ  ၀န္ထမ္းတစ္ဦး က အတည္ျပဳေျပာၾကား၍ ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: