စလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းရိွ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘးေက်းရြာမ်ား မွ ကမ္းၿပိဳမည္စိုး၍ ေနအိမ္မ်ားႀကိဳတင္ေျပာင္းေရြ႕”

စလင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ။

မင္းဘူးခရိုင္၊ စလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ႀကီးအုပ္စု၊ သဖန္းကုန္းေက်းရြာအေရွ႕ဘက္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ တိုက္စား၍ ျမစ္ကမ္းဘားၿပိဳသျဖင့္ ျမစ္ကမ္းဘားႏွစ္ေပ တစ္ရာတစ္ဆယ္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ဦးမင္းေဇာ္ ပါ ေနအိမ္ (၅)လုံးအား ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္၊ နံနက္ ၇ နာရီမွ ေန႔လည္၃ နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ ဆိပ္ႀကီးအုပ္စုကြင္းအမွတ္ (၄၆၃)ရိွ ၎ တုိ႔၀ယ္ယူထားၿပီး ေျမကြက္သို႔ ေျပာင္းေရြ႔ၾကေၾကာင္း ေဒသခံရြာသား ဦးမင္းေဇာ္ က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

အလားတူ ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္၊ နံနက္ ၇ နာရီမွ ေန႔လည္၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္ခန္တြင္လည္း စလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သနပ္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ သနပ္ကုန္းေက်းရြာႏွင့္ ေငြေသာင္ေက်းရြာတို႔၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဧရာ ၀တီျမစ္ေရတိုက္စားသျဖင့္ ျမစ္ကမ္းဘားႏွင့္ ေပ တစ္ရာေလးဆယ္ခန္႔သာ ကြာေ၀းေသာေၾကာင့္ ဦးၿမိဳ႕ေသာင္း ပါ ေနအိမ္(၈)လုံးအား ပ်ဳိးခင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္(၄၆၂)ရိွ ၎ တုိ႔၀ယ္ယူထားေသာ ေျမကြက္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေျပာင္းေရြ႕ခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု(၂)စု၊ ေက်းရြာသုံးရြာမွ အိမ္ေျခ(၁၃)လုံး တို႔မွာ ဧရာ၀တီျမစ္ေရက်၍ ျမစ္ကမ္းပါးျပန္ေပၚလာၿပီး ၎ျမစ္ကမ္းပါးမ်ားအား ျမစ္ေရတိုက္စားသျဖင့္ ဆက္လက္ ကမ္းပါး ပ်ဳိက်မည္စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံရြာသား ဦးၿမိဳ႕ေသာင္း က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

စလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၄၊ ေမလ ၁၈ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ အထိ ေက်းရြာအုပ္စု(၁၂)အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း(၂၆)ရြာမွ အိမ္ေျခ(၅၅၁)၊ အိမ္ေထာင္စု (၅၅၁)စု တို႔အား ေနအိမ္ မ်ား ေျပာင္းေရြ႕ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စလင္းၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြး၊ ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀

 

0 comments: