“မေကြးတိုင္းNLD ပါတီရုံးတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး နည္းျပသင္တန္းေပး”


မေကြး၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆။

        မေကြးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မအိုဘိုရပ္ကြက္၊ ၆ လမ္း၊ အမွတ္ ၃၀၊ မေကြးတိုင္းNLD
ပါတီရုံးတြင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး နည္းျပသင္တန္းကို ၂၀၁၄၊
ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ေန႔စဥ္ နံနက္၉ နာရီမွ ညေန ၅
နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ သုံးရက္တိတိ သင္တန္းေပးေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။


        အဆိုပါသင္တန္းအား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗဟို)၏ အစီအစဥ္ျဖင့္
က်င္းပေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္း အတြင္းရိွ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္မွ
သင္တန္းသားတစ္စီးျဖင့္ ၂၅ ဦး၊ ခရိုင္ငါးခရိုင္မွ သင္တန္းသား ၅ ဦး၊
စုစုေပါင္း သုံးဆယ္ ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ားမွာ
(ဗဟို)မွစီစဥ္ေပးေသာ ဦးဟန္ေဇာ္ထြန္း၊ ဦးမ်ဳိးမင္းဦး၊ ဦးေနထက္ ၀င္း
ႏွင့္ ဦးစိုးသူ၀င္း တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္းဘာ ၁၇ ရက္ေန႔
သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗဟို)မွ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္း လာေရာက္၍
သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခု သင္တန္းသားမ်ားသည္
မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားေပး၍
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းထိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
မေကြးတိုင္းNLD ပါတီရုံး မွ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဦးစိုးသူ၀င္း မွ

ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာၾကား၍ သတင္းရရိွသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀

 

0 comments: