“ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕ ဘရုံသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမွ မေကြးၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ေတာင္သူ ငါးေထာင္ေက်ာ္၏ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ကိုတင္ထြန္းေအာင္ အား ဒဏ္ေငြတစ္ေသာင္း မေဆာင္ဘဲ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လက်ခံလိုက္ၿပီ’’မေကြး၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ။


          ၿပီးခဲ့ေသာ  မေကြး၊ ၂၀၁၄၊စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္က မေကြးၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာ ရုံေရွ႕တြင္ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူငါးေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ဆႏၵျပအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေတာင္သူ ကိုတင္ထြန္း ေအာင္အား မေကြးၿမိဳ႕ နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္၊ ညေန ၄း၁၅နာရီအခ်ိန္၌ တရားလိုအျဖစ္ မေကြးနယ္ေျမရဲစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ေရႊေဌး ျပဳလုပ္၍ (ပ)၂၃၇/၂၀၁၄ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္အမႈဖြင့္ တရားစြဲေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ကိုတင္ထြန္္းေအာင္အား ၎စခန္းမွာ ေတာင္သူႏွစ္ဦးျဖင့္အာမခံေပးေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းအရ ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

          ၎အမူကို မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး ရာႀကီးအမွတ္ ၃၉၉၁/၂၀၁၄ ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚခင္ႏွင္းရီ အထူးအာဏာ ခုံတြင္ လက္ခံခဲ့၍ ရုံးခ်ိန္း ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ေန႔ ၃း၃၀ အခ်ိန္တြင္ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ကိုတင္ထြန္းေအာင္ အား မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ ပုဒ္မ(၁၉)ျဖင့္ ဒဏ္ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္း (သို႔မဟုတ္) ေထာင္ဒဏ္ တစ္လက်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း၊ တရားခံ ကိုတင္ထြန္းေအာင္ က ဒဏ္ေငြတစ္ေသာင္းမေဆာင္လိုေၾကာင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လ က်ခံမည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရား ရုံး မွ ေျမလတ္မီဒီယာ က ၾကားသိခဲ့ရသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေဆာင္တာက ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ဦးေဆာင္ခဲ့တာပါ။ လုံး၀ အျပစ္မရိွပါဘူး၊ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရင္ တရားရုံေတာ္ကိုအျပစ္ရိွတယ္လို႔ ၀န္ခံရာေရာက္သြားမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္သူ ငါးေထာင္ေက်ာ္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့အလုပ္ျဖစ္လို႔ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လ အက်ခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အစကထဲက အမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရင္ ေထာင္က်ယုံက မပိုဘူးဆိုတာ ႀကိဳတင္တြက္ ဆၿပီးသားပါ။’’ဟု ကိုတင္ထြန္းေအာင္ က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

          မေကြးခရိုင္၊ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ ဘရုံသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္းက ေက်းရြာေပါင္း(၁၁)ရြာ၊ ယာေျမဧက ေပါင္း (၂၁၇၅၀.၈၁)ခန္႔မွ စိုက္ပ်ဳိးေျမယာမ်ားကို ပုံစံ (၇) ရရိွေရးအတြက္ ဇူလိုင္(၂၅)ရက္ေန႔ကလည္း ေတာင္သူ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕အတြင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာရုံးေရွ႕မွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဆႏၵျပ၍ ေဟာေျပာပြဲမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမထူးေသး၍ ၂၀၁၄၊စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္က မေကြးၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာရုံေရွ႕တြင္ ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ငါးေထာင္ ေက်ာ္ျဖင့္ ဆႏၵျပၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာရုံး ေရွ႕တြင္လည္း ကိုတင္ထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္း/ပြင့္ မေကြး အဖြဲ႔တုိ႔က ေဟာေျပာခဲ့ၾက ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ဆႏၵျပေသာရက္မွာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မွ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ရက္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ပုဒ္ (၁၉)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုတင္ထြန္းေအာင္ က ေျမလတ္မီဒီယာ ကိုေျပာသည္။

၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
မေကြးၿမိဳ႕ ။ ဖုန္း ၀၉-၄၄၀၂၂၅၁၀၀
 

0 comments: