"ေျမလတ္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾက၍ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕မွာ ဆႏၵျပခြင့္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းသိရ''မေကြး၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄။

မေကြးၿမိဳ႕၊ စုိးေကာမင္းရပ္ကြက္၊ သံဃာရာမ စာသင္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ၂၀၁၅၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅နာရီအခ်ိန္ခန္႔ထိ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ေျမလတ္ေဒသ)အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ NNER တို႔ပူးေပါင္း၍ က်င္းပေသာ ေျမလတ္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ ဂ်ာနယ္မွ သတင္းရရိွသည္။   

          အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ မေကြးၿမိဳ႕မွ တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ား အင္အား ၂၅၀ ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသားသမဂၢေဟာင္းႀကီးမ်ား ဦးလွေအာင္ ပညာေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (အၿငိမ္းစား) ၊ ဆရာႀကီး ဦးတင္စိုး(သစ္ရာေကာက္)၊ ဦးတင္စိုး၀င္း တုိ႔ႏွင့္ NNER ဦးရဲ၀င္း၊ ဦးေဇာ္မ်ဳိးႏိုင္၊ ေဒၚသုသုေအာင္ တို႔က အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ၀ါဒ ႏွင့္ အစိုးရမွ အတည္ျပဳေရးဆြဲထားေသာ ပညာေရးမူ၀ါဒ ဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို  ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

          ဇန္န္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသီးသန္႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇန္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္ ဦးထက္ထက္ေဇာ္(MBBS) (၂၅)ႏွစ္ မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေပါင္း တစ္ေထာင္ခန္႔ျဖင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ဆႏၵျပရန္ ေဒသခံအာဏာပိုင္သို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ထားေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။
ေျမလတ္မီဒီယာ
 

0 comments: