(၆၇)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အားႀကဳိဆုိအမွတ္(၁၅)ရပ္ကြက္ရွိေမတၱာအလင္းစာႀကည္႕တုိက္ဖြင့္လွစ္ပခုကၠဴ   -   ဇန္န၀ါရီ   -  
          (၆၇)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႕အားဂုဏ္ျပဳႀကဳိဆုိေသာအားျဖင့္ပခုကၠဴျမဳိ႕ ၊ အမွတ္(၁၅)ရပ္ကြက္၊
ပုိင္ေဇလမ္းႏွင့္(၅)လမ္းေထာင့္ရွိ  ဲ ဲေမတၱာအလင္း  ဲ ဲစာႀကည္႕တုိက္ဖြင့္ပြဲကုိယေန႕နံနက္(၁၀)နာရီတြင္
အဆုိပါစာႀကည္႕တုိ္က္ေရွ႕၌က်င္းပရာစာႀကည္႕တုိက္အားအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေသာ္ဇင္ဦး
ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္မုိးသိန္းတုိ႕ကဖဲႀကဳိးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။(ပုံ)
          ထုိ႕ေနာက္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေသာ္ဇင္ဦး၊ခရုိင္ျပန္ႀကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံ
ေရးဦးစီးဌာန၊ဦးစီးအရာရွိဦးတင္၀င္းတုိ႕ကစာႀကည္႕တုိက္ရွိစာအုပ္မ်ား၊စာေစာင္မ်ားအမ်ားျပည္သူလြယ္လင့္
တကူဖတ္ရူ႕ႏုိင္ေရးအားေပးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႀကျပီး၊စာႀကည္႕တုိက္ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးအတြက္
၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႀကရန္ေဆြးေႏြးေျပာႀကားႀကသျဖင့္ ရပ္ကြက္ျပည္သူတစ္ဦးကေက်းဇူးတင္၀မ္း
ေျမာက္စကားေျပာႀကားခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

          ဖြင့္ပြဲသုိ႕အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေသာ္ဇင္ဦး၊တုိ္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
ဦးေဇာ္မုိးသိန္း၊ခရုိင္ျပန္/ဆက္ဦးစီးအရာရွိဦးတင္၀င္း၊ျမဳိ႕နယ္ဦးစီးမွဴးေဒၚ၀င္းေမ၊ရပ္ကြက္ပရဟိတလူငယ္မ်ား၊
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။
 ေအာင္(မန္းတကၠသုိလ္)
 

0 comments: