(၆၇)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႕သ၀ဏ္လႊာဖတ္ႀကားျခင္း(ပခုကၠဴ)၌ေဆာင္ရြက္


ပခုကၠဴ   -   ဇန္န၀ါရီ   -  
          ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႕နံနက္(၇)နာရီတြင္(၆၇)ႏွစ္ေျမာက္လြတလပ္ေရးေန႕သ၀ဏ္လႊာ
ဖတ္ႀကားျခင္းအခမ္းအနားကုိပခုကၠဴျမဳိ႕၊လြတ္လပ္ေရးပန္းျခံ၌က်င္းပရာခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသန္းေဆြႏွင့္
ခရုိင္စီမံခန္႕ခြဲေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ျမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးျမင့္ခုိင္ႏွင့္ျမဳိ႕နယ္စီမံခန္႕ခြဲေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ခရုိင္ႏွင့္
ျမဳိ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး
အသင္း၀င္မ်ား၊ႀကက္ေျခနီ၊သူနာျပဳ၊မီးသတ္၊ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊၀န္ထမ္း
မ်ား၊ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားအင္အား(၇၅၀)ဦးခန္႕တက္ေရာက္ႀကသည္။

          ေရွးဦးစြာျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အလံႏွင့္က်ဆုံးေလျပီးေသာအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္
ႀကီးမ်ားအားအေလးျပဳႀကျပီး၊ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအဂၢမဟာသေရစည္သူ
၊အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼ ဦးသိန္းစိန္ ထံမွ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊(၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႕အခမ္းအနားသုိ႕ေပးပုိ႕
ေသာ သ၀ဏ္လႊာ အားပခုကၠဴခရုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေဆြ မွဖတ္
ႀကားကာအခမ္းအနားကုိနံနက္(၀၇း၁၀)အခ်ိန္ျပီးစီးေႀကာင္းသိရသည္
။ေအာင္(မန္းတကၠသုိလ္)

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: