“မေကြးၿမိဳ႕မွ (၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီမွ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီးေၾကးရုပ္သို႔ အေလးျပဳမေကြး၊ ဇန္န၀ါရီ ၄ ။မေကြးၿမိဳ႕၊ ျမင္သာရပ္ကြက္၊ မဲထီးလမ္းရိွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီရုံးမွ ဥကၠ႒ ဦးစိုးမိုး ဦးေဆာင္ေသာ အင္အး ၄၀၀ ဦးခန္႔တို႔သည္ ၂၀၁၅၊ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္၊ နံနက္၉ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၎တို႔ရုံးမွ မဲထီး လမ္းအေနာက္တိုင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ေတာင္ဘက္ အတိုင္း ခ်ီတက္လာၿပီး မေကြးၿမိဳ႕၊ စိုးေကာမင္းရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရိွ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီးေၾကးရုပ္သို႔ (၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ အေလးျပဳၾကသည္။ 
 
          အျပန္လမ္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမွ လမ္းငါးသြယ္၊ ၎မွ အထက(၁)လမ္းအတိုင္း အေရွ႕သို႔ခ်ီတက္၍ ကန္သာ ရပ္ကြက္ သစၥာလမ္းအတိုင္း ေျမာက္အရပ္သို႔၊ ၎လမ္းမွ ျမင္သာရပ္ကြက္ မဲထီးလမ္း အေရာက္တြင္ မဲထီးလမ္း အေနာက္ဘက္သို႔ခ်ဳိးေကြ႔ၿပီး  မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီရုံးသို႔ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွာ ျပန္လည္၀င္ေရာက္သြား ေၾကာင္း ေျမလတ္မီဒီယာ က သတင္းရရိွသည္။

ေျမလတ္မီဒီယာ
သတင္းစဥ္

 


 

0 comments: