ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ ေၾကာ္ျငာက႑၊ မေကြးဧရာ၀တီ အဆင့္ျမင့္ ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာစီမံကိန္းစတင္ေဆာက္လုပ္ေနပါၿပီ          ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမေကြးခရိုင္၊ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမိသားစုမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ လုံၿခဳံမႈရိွၿပီးေနထိုင္မႈအဆင့္ျမင့္ေသာကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား၊ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ လုံခ်င္းတိုက္မ်ားကိုသင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူေနထိုင္ေစရန္အတြက္၊ မေကြးဧရာ၀တီ အဆင့္ျမင့္ ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာစီမံကိန္းစတင္ေဆာက္လုပ္ေနပါေၾကာင္းသိရသည္။

          ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလူတိုင္းေနထိုင္ေရးအတြက္  လိုအပ္ေသာေျမေနရာ၊ ၿခံ၀င္း၊ လမ္း၊ ေရ၊ မီး၊ တိုက္ကားအေဆာက္အဦးမ်ားကိုအဆင့္ျမင့္ျမင့္ အသင့္ေနထိုင္ရန္အတြက္ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

          တည္ေနရာမွာမေကြးၿမိဳ႕၊ ဖန္းခါးေျမေဂါက္ကြင္းအေရွ႕ဘက္ကပ္လွ်က္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလမ္း၊ အမွတ္(၄၀)၊ ဧရိယာ(၄.၅၀)ဧကရိွ ေျမကြက္၊ ရန္ပယ္ အထက(၃)၊ MEG စက္သုံးဆီဆိုင္တို႔ႏွင့္နီးၿပီးမေကြ-နတ္ေမာက္ကားလမ္းမွ ကိုက္၂၀၀ သာကြာေ၀း၍ အလြယ္တကူသြားေရာက္ေနေသာေနရာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

          ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးအမ်ဳိးအစားမွာအိမ္ယာစီမံကိန္းတြင္ အလ်ားေပေျခာက္ဆယ္၊အနံငါးဆယ္ေပရိွေသာေျမကြက္ ကိုးကြက္ ၊ ေပ ၈၇၆ စတုရန္းေပရိွ အိပ္ခန္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ေလးခန္းးတြဲငါးထပ္တိုက္၊ ေျခာက္လုံးတို႔ကို (ေက်ာခ်င္းကပ္ခ်င္းကပ္တိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္၍ အခန္းအားလုံးေနေရာင္ျခည္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းစြာရရိွပါသည္။) ေပ ၁၂၂၀ စတုရန္းေပရိွေသာ ႏွစ္ခန္းတြဲငါးထပ္တိုက္ သုံးလုံးပါ၀င္သည္။ Sol Test ျပဳလုပ္၍ သင့္တင့္ေသာေျမငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ သံကူကြန္ကရစ္ အရည္အေသြးမ်ားမီအေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည္။ ၀ါရင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ ဗိသုကာဒီဇိုင္း(Architect Desing) ခိုင္ခံ႔မႈပုံစံေရးဆြဲတြက္ခ်က္ျခင္း
၊ ေရလိုင္း၊ မီးလိုင္းစနစ္တက် တြက္ခ်က္မႈတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

          အိမ္ရာစီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည့္ အဆင့္အတန္းအေျခအေနမွာအိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအားလုံေလာက္ေသာအျမင့္ရိွ အုတ္တံတိုင္းကာရံၿပီးျဖစ္သည္။ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်းအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ဓမၼာရုံ၊ ေစ်းဆိုင္၊ TV လိုင္း၊ လုံၿခဳံေရး၊ သန္႔ရွင္းေရးအေထြေထြ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားေရထုတ္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ပါရိွသည္။

          တည္ေဆာက္မည့္ကာလမွာအိမ္ရာစီမံကိ္န္းအတြင္းရိွ တိုုက္မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္၍ အခန္းမ်ားအပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ထားသည္ဆို၏။

          ေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္မွာေျမကြက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ားကိုတစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ (၂၄)ရစ္ ေပးသြင္းစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်မည္သိရသည္။

          ေျမကြက္မ်ားကိုဂရန္ျဖင့္ပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ တိုက္ခန္းမ်ားမွာအခန္းပိုင္စနစ္ျဖစ္၍ ေျမႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ားကို ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ႏိုင္ပါသည္။

          ေရာင္းခ်ၿပီးအေျခအနမွာတိုက္ခန္းေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ေျမကြက္(၃)ကြက္ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ပါ၍ သင္ေနာက္မက်ေစရန္ ဧရာ၀တီအိမ္ရာစီမံကိ္န္းရုံး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ နတ္ေမာက္လမ္းေထာင့္၊ လက္ႏွစ္ဘက္စားေသာက္ဆိုင္အနီး၊ ဖုန္း ၀၉-၅၃၄၀၉၈၃ ၊ ၅၃၄၀၉၈၄ ၊ ၀၆၃-၂၇၆၈၅ သို႔အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္၍ လာေရာက္ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူၾကပါရန္ ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ ေၾကာ္ျငာက႑ မွ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ေျမလတ္မီဒီယာ
 

ေျမလတ္မင္းလြင္၏ ဇာတိရြာ၊မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စမ္းႀကီးေက်းရြာမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား အတိုင္ပင္ခံအယ္ဒီတာေျမလတ္မင္းလြင္းႏွင့္ထပ္တူေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ မွ အထူး၀မ္းနည္းရပါသည္။

          ၂၀၁၅၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္၊ နံနက္ ၄း၄၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ရာေကာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ စမ္းႀကီးေက်းရြာတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္းေျမလတ္မီဒီယာကသတင္းရရိွသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္၊ နံနက္ ၄း၄၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္စမ္းႀကီးေက်းရြာအိမ္ရွင္ေဒၚခင္ရီ(၇၂) အိမ္၊ မီးဖိုရိွမီးၾကြင္းမီးက်န္မွ အကာထရံသို႔ မီးကူးစက္၍ စတင္ေလာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎အိမ္မွာ ၂၇ ေပပတ္လည္ သြပ္မိုး၊ထရံကာ၊ ၀ါးၾကမ္းခင္းအိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အိမ္မွ တဆင့္ အလားတူအိမ္ သုံးလုံးသို႔ ကူးစက္ေလာင္ၾကြမ္း၍ ေနအိမ္ေလးလုံး ႏွင့္အတူပဲ(၁၉၀)တင္း၊ ႏွမ္း(၁၁၀)တင္းမီးေလာင္ဆုံးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္ေလးလုံးတန္ဘိုးေျခာက္သိန္းခန္႔ ႏွင့္ ပဲတန္ဘိုးေငြ ၊ ႏွမ္းတန္ဘိုးေငြမ်ား ႏွစ္ခုေပါင္းေျခာက္ဆယ့္သုံးသိန္းငါးေသာင္းက်ပ္ ဆုံးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း၊မီးေဘးသင့္ ကေလး၊ လူႀကီး (၂၆)ဦးရိွေၾကာင္းမေကြးၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာန မွ သတင္းရရိွသည္။

၎ျဖစ္စဥ္အားမီးေပါ့ဆသူအတူေနသမီးေဒၚၿပဳံးစိ္န္(၄၂)ႏွစ္၊ (အဘ) ဦးေက်ာ့၊ ေတာင္သူလုပ္ငန္း၊ ကိုမေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ရာေကာက္နယ္ေျမရဲစခန္းမွ (ပ)၁၀/၂၀၁၅၊ ျပစ္မူပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းရဲမွတ္တမ္းမွ သတင္းရရိွသည္။

၎ေက်းရြာသည္ ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ အတိုင္ပင္ခံအယ္ဒီတာေျမလတ္မင္းလြင္ ၏ ဇာတိေက်းရြာ ျဖစ္၍ ေျမလတ္မင္းလြင္ ႏွင့္ ထပ္တူ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမိပါသည္။
ေျမလတ္မီဒီယာ

 

သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ရိုိင္းျပစြာဆက္ဆံေသာ မန္းက်ဳိးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို မင္းဘူး/စကုၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသုိ႔ တိုင္ၾကားထား


ေအာင္ဘု(မင္းဘူး)     

ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာတင္ေရႊ(မင္းဘူး)၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ  မင္းဘူး/စကုၿမိဳ႕နယ္၊ မန္းက်ဳိးေက်းရြာသုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းေထာက္သုံးဦး သြားေရာက္သတင္းယူခဲ့ေၾကာင္း၊၎မန္က်ဳိးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးႀကည္စိမ့္မွ မိုက္ရုိင္းစြာေျပာဆိုခဲ႔၍ ၊ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္အားတားဆီး ပိတ္ပင့္ေၾကာင္း၊    အသံခ်ဲ႕စက္အားအသုံးျပဳ၍ အာဏာကိုအလႊဲသုံးစားျပဳၿပီး ေၾကာ္ျငာခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိသင့္ သိထိုက္ေသာ သတင္းအား အေမွာင္ခ် ဖုံးကြယ္လို၍ မီဒီယာလုပ္ငန္းအား ၀တၱရားေႏွာက္ယွက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအားထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ မင္းဘူး/စကု ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္္ေရးမွဴးထံသို႔ ၎ ေန႔ကပင္တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ သက္ဆိုင္ရာမွ ၎ကိစၥအား ေျမရွင္းေဆာင္ရြက္မေပးေသးေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မင္းဘူး၊ ခရိုင္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ သို႔ ဆက္လက္တို္င္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္စုံတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မေပးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္း မွ တဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထံသို႔ ထပ္မံတိုင္ၾကား၍ ေျမလတ္မီဒီယာသတင္းေထာက္မ်ားမွ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းေထာက္ လူရိွန္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္၊ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွာ      ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ ေဒသခံအယ္ဒီတာ လူရွိန္ေအာင္၊သတင္းေထာက္ ဝရဇိန္(မင္းဘူး)၊ဇာဇာ(မေကြး)တို႔က မန္းက်ဳိးေက်းရြာမွာ MPRLကုမၸဏီမွ ဆင္းရဲမြဲ ေတမႈေလ်ွာ့ခ်ေရးအတြက္ ေက်း႐ြာျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ကုမၸဏီတို႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေန႔ လယ္၁၂နာရီတြင္ ရြာလည္ဇရပ္၌ေတြ႔ဆုံမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရ၍ ၎သတင္းသည္ လူူထုအက်ဳိးအတြက္ သတင္းေဖာ္ျပရန္ သတင္းေထာက္သုံးဦးက သတင္းသြား ေရာက္ယူခဲ့ရာ၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က သတင္းမယူရန္ တားဆီးပိတ္ပင့္၍ ေျပာဆိုသည္။

(ဘယ္သတင္းေထာက္မွအလိုမရွိဘူး၊ငါ့ရြာကုိဘယ္ကသတင္းေထာက္မွမလာနဲ႔၊ငါေက်းရြာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႀကည္စိမ့္ေျပာတာဆိုျပီး) သတင္းသမားသုံးဦးကို ဦးၾကည္စိမ့္မွ ရိုင္းစုိင္းစြာနဲ႔ အမ်ားျပည္သူေရွ႔႕မွာေျပာဆိုလိုက္သည္ဆို၏။

      ၎ကိစၥအား မင္းဘူး/စကုျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ရာ (ဟုတ္ပါတယ္၊ တိုင္ထားပါတယ္၊ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာအပါအဝင္ေလးဦးလာတိုင္ထားပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဦးႀကည္စိမ့္ကုိေခၚျပီးစစ္ေဆးေမးျမန္းပါမယ္၊ ျပီးရင္ေျမလတ္မီဒီယာ ဂ်ာနယ္ကုိေျပာပါမယ္။)ဟု မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ကိစၥအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ သက္ဆိုင္ရာမွ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။                                                    ေအာင္ဘု(မင္းဘူး)

 

မေကြး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအေနျဖင့္ (၁၈.၂.၂၀၁၅) ၇က္ေန႔တြင္ မေကြးတကၠသိုလ္အတြင္း

မေကြး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအေနျဖင့္
(၁၈.၂.၂၀၁၅) ၇က္ေန႔တြင္ မေကြးတကၠသိုလ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအပါအဝင္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ မွ မူသေဘာ အ၇ လက္ခံထားေသာ အခ်က္ (၁၁)ခ်က္ ကိုျဖန္ေဝသြားမည္။
အတြင္းေ၇းမွဴး___ဗသိန္းတင္(09974578673)
ျပန္ၾကားေ၇း____သီဟေဇာ္(09796891383)
 

ISIS စစ္ေသြးၾကြ မ်ားက အီရတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းတြင္ လူေပါင္း ၄၅ ဦးကို မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္18 February 2015 15:03(+0630) (လြန္ခဲ့ေသာ ၁ နာရီ ခန္႔က)

ဘဂၢဒက္ ၊ ၁၈-၂-၂ဝ၁၅

ISIS စစ္ေသြးၾကြ မ်ားသည္ အီရတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ လူေပါင္း ၄၅ ဦးကို မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ISIS စစ္ေသြးၾကြ မ်ားသည္ ယခု သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရသူမ်ားကို မည္သည့္ အေၾကာင္းအရင္း ေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ သတ္ျဖတ္ခံ ရသူမ်ားမွာ မည္သူတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အတိအက် မသိရေသး ေသာ္လည္း မီး႐ိႈ ႔သတ္ျဖတ္ ခံရသူမ်ားမွာ ISIS စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႕က လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း က ဖမ္းဆီးခံ ရသည့္ အင္အာဆတ္ ေလတပ္ အေျခစိုက္စခန္း အနီးရွိ အယ္လ္ဘတ္ဂ္ဒါဒီ ၿမိဳ႕မွ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေၾကာင္း ေဒသတြင္းရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အႀကီးအကဲ က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ISIS စစ္ေသြးၾကြ မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမွ ကာကြယ္ေပးရန္ အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း အား အကူအညီ ေတာင္းဆို ထားေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ISIS စစ္ေသြးၾကြ မ်ားသည္ အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံသား ၂၁ ဦးကို ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အီဂ်စ္အစိုးရ က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေလေၾကာင္း မွ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ရာ ISIS စစ္ေသြးၾကြ အနည္းဆံုး ၄ဝ ဦးခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း စစ္ေသြးၾကြ မ်ားသည္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္သည့္ ၫြန္႔ေပါင္း တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ဗုံးႀကဲ တိုက္ခိုက္ျခင္း ကိုလည္း ခံရလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

PyiChitThar
http://www.pyichitthar.com/2015/02/isis_40.html  မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
 

ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ သမဂၢတခ်ိဳ႕ လာပူးေပါင္း


18 February 2015 15:03(+0630) (လြန္ခဲ့ေသာ ၁ နာရီ ခန္႔က)

အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၿပီး ခ်ီတက္ေနတဲ့ ပင္မ ေက်ာင္းသား သပိတ္ စစ္ေၾကာင္းက ပဲခူးတိုင္း မင္းလွၿမိဳ႕ကေန လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ကုိ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ေနၿပီး တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီက ကယန္းနဲ႔ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား သမဂၢေတြနဲ႔ တျခား သမဂၢ၀င္ မဟုတ္သူေတြကလည္း လာေရာက္ ပူေပါင္းမႈေတြကို ရိွေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တနသၤာရီ၊ မြန္၊ ေျမလတ္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဧရာ၀တီစစ္ေၾကာင္းကေတာ့ ေခတၱရပ္နားထားပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ဗြီအိုေအသတင္းေထာက္ မေအးေအးမာ က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး ပင္မ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကေတာ့ မင္းလွၿမိဳ႕ကေန လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ကုိ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ေနၿပီး တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာရွိတဲ့ ခ႐ိုင္သမဂၢေပါင္း ၁၉ ခုနဲ႔အတူ ဦးေဆာင္ခ်ီတက္ေနတယ္လို႔ ပင္မသပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းေသြးသစ္ က ဆုိပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းက ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢရယ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢရယ္၊ ေနာက္ၿပီး ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ပဲခူးခ႐ိုင္ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ဧရာ၀တီတုိင္းမွာဆုိရင္ မအူပင္ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ေနာက္ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ပါတယ္။ အထက္ဘက္မွာဆုိရင္ေတာ့ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္၊ မႏၱေလးခ႐ိုင္၊ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ မံုရြာခ႐ိုင္၊ မိတၳီလာခ႐ိုင္၊ ဒီခ႐ိုင္ေတြမွာရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ ပါပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္တုိ႔ ထြက္ၿပီး ပူးေပါင္းလာတာသည္ ေျမလတ္ေဒသမွာရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြေပါ့၊ သမဂၢ၀င္ မဟုတ္တဲ့ မေကြးတို႔၊ ေရနံေခ်ာင္းတုိ႔၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္တို႔က ေက်ာင္းသားေတြ ထြက္ၿပီး ပူးေပါင္းလာတယ္။ ေနာက္ ျပည္ခ႐ိုင္က ေက်ာင္းသားသမဂၢကလည္း ပူးေပါင္းလာတယ္။ ေနာက္ ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ျခမ္းမွာရွိေနတဲ့ ပဲခူးအေနာက္ျခမ္း ေက်ာင္းသားသမဂၢေပါ့၊ ေပါင္းတည္၊ ျပည္၊ ျမစ္၀ ဒီဟာေတြပါတဲ့ ပဲခူးအေနာက္ျခမ္း ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ စုေပါင္းထားတဲ့ ပဲခူးအေနာက္ျခမ္း ေက်ာင္းသားသမဂၢလည္း ပါပါတယ္။”

တနသၤာရီ၊ မြန္၊ ေျမလတ္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သပိတ္စစ္ေၾကာင္း ရပ္နားလိုက္ေပမဲ့ မံုရြာခ႐ိုင္နဲ႔ ေျမလတ္္က ဗကသ ေက်ာင္းသားေတာ့ ပင္မသပိတ္ကို လာေရာက္ ပူးေပါင္းၾကမွာျဖစ္သလို တကသ ဦးေဆာင္တဲ့ ဧရာ၀တီ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းအေနနဲ႔ သပိတ္ရပ္နားထားေပမဲ့ သပိတ္လွန္မယ္ဆိုရင္ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕မွာေရာက္ေနတဲ့  ဧရာ၀တီစစ္ေၾကာင္းက ဗကသအဖဲြ႔၀င္ေတြက ပင္မသပိတ္နဲ႔ လာေရာက္ ပူးေပါင္းသြားမယ္္လို႔ ေျပာႀကပါတယ္။

သပိတ္ေမွာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ေရဆင္းတကၠသိုလ္ ၃ ခုက ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းေတြက ထုတ္ျပန္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ ေမြးျမဴေရးတကၠသိုလ္၊ သစ္ေတာတကၠသိုလ္ စတဲ့ ေရဆင္းတကၠသိုလ္ ၃ ခုကေန သူတို႔သေဘာထားမဟုတ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာေတာ့ သူတို႔တကၠသိုလ္ေတြဟာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ေတြမွာ ရွိတဲ့အတြက္ သမဂၢေတြ ဖဲြ႔စည္းဖို႔ အခြင့္မသာေပမဲ့ ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြ၀င္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ တသားတည္းရိွေၾကာင္း ၄ ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေရးကေန လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္သြင္းထားခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားနဲ႔ ကိုုက္ညီမႈမရွိပါက ေနာက္တဖန္ သပိတ္ေမွာက္ရာမွာ ေရဆင္းတကၠသိုလ္အေနနဲ႔ စစ္ေၾကာင္းတခုအေနနဲ႔ ပါ၀င္လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အစိုးရဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္အၿပီးမွာေတာ့ ေရဆင္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြက ေက်ာင္းသားသပိတ္ေတြကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ဆက္သြယ္လာတဲ့အေၾကာင္း၊ ပင္မသပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းေသြးသစ္ က ေျပာျပပါတယ္။

“ေရဆင္းတကၠသိုလ္က သေဘာထားထုတ္ျပန္တာ အစိုးရရဲ႕ သတင္းစာထဲမွာပါတဲ့ ဥစၥာေပါ့ေလ အဲ့ဒါထုတ္ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ခ်က္ျခင္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ခုနကဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ဆီကို ေန႔ခင္းကတည္းက ဆက္သြယ္ထားတယ္ ေက်ာင္းသားေတြ အစည္းအေ၀းထုိင္ေနတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနမတူတဲ့အတြက္ သမဂၢဖြဲ႔ဖို႔ အဆင္မေျပဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီမွာရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက အကုန္လံုး စုေပါင္းၿပီးေတာ့ အစိုးရသတင္းစာထဲမွာပါတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး သပိတ္ကို မေထာက္ခံဘူးဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္က သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားမဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဒီက ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ လက္တဆုပ္စာ ေက်ာင္းသားေတြကပဲ တေက်ာင္းလံုးရဲ႕ သေဘာထားဟုတ္သေယာင္နဲ႔ ထုတ္ျပန္တယ္ေပါ့။ အဲ့ဒါကို သူတို႔လက္မခံဘူး။ သူတို႔အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး သပိတ္တုိက္ပြဲကို ေထာက္ခံတယ္၊ လက္ခံတယ္ ဆိုတဲ့ဟာကို နာရီပိုင္းေလး ေၾကညာခ်က္ အခု ထုတ္ျပန္လုိက္ပါၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ဆီကိုလည္း ဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့ အသိေပးပါတယ္။”

ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ ၀င္ေရး၊ မ၀င္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြဘက္ကေကာ လူပုဂိၢဳလ္တဦးခ်င္းအရေကာ ဖိအာေပးမႈေတြ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ မနက္ျဖန္မွာ ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ ခ႐ိုင္အသီးသီးက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵေတြကို ေမးျမန္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သြားမယ္လုိ႔ ပင္မသပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းေသြးသစ္ က ဆုိပါတယ္။

“ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ရန္ကုန္၀င္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။”

ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ကို ၀င္ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ မုိင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္သာ က်န္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ပင္မ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပုဂိၢဳလ္ေရး ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးေတြ လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသလို သပိတ္စစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္မ၀င္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လူထုၾကားမွာ နာမည္ႀကီးတဲ့ သီတဂူက ေမတၱာရပ္ခံတာေတြ လုပ္လာပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ တားဆီးမႈ ေ၀ဖန္မႈေတြက ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး လက္ပံတန္းၿမိဳ႕မွာ တရက္နားခ်ိန္ ရန္ကုန္ ၀င္ေရး၊ မ၀င္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ဆံုးသေဘာထားေတြ ရယူသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဗကသမ်ား ဦးေဆာင္တဲ့ ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းက ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

မေအးေအးမာ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/content/student-protests/2648338.html
မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
 

ကိုးကန္႔တုိက္ပြဲနဲ႔ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ဆက္စပ္မႈရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေျပာၾကား

ေလာက္ကိုင္ေဒသမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေနရာျပေျမပံု။ Photo: Hmuu Zaw
18 February 2015 15:04(+0630) (လြန္ခဲ့ေသာ ၁ နာရီ ခန္႔က)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ဦးက ကုိးကန္႔ေဒသ မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တုိက္ပြဲေတြဟာ ျပည္တြင္းက တရုတ္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ဆက္စပ္မွဳ ရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ ေဝဖန္ေျပာၾကား လုိက္ပါတယ္။

ဒီျပသနာရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ၊ ျမစ္ဆုံစတဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနေတြအေပၚ မေၾကနပ္မွဳပေယာဂေတြ ပါဝင္ႏုိင္တယ္

လုိ႔ RFA က ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ခဲ့ရာမွာ ဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

"ေျမွာက္ျပဳေပးတဲ့ဟာပါတယ္ေပါ့၊ လက္ပံေတာင္း ကိစၥတို႔ ဘာတို႔ကလည္း ရွိတာတစ္မ်ဳိး ေနာက္ျမစ္ဆံု တို႔ ဘာတို႔က ျဖစ္တာေတြကကတစ္မ်ဳိး အဲဒီ့ဟာေတြရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒါတစ္ေနရာမွာ အေျခအေန မတည္မၿငိမ္ေအာင္မ်ား အမွန္ကေတာ့ ဗ်ာ ေျပလည္ေနလို႔ရွိရင္ေတာ့ သူတို႔ေမြးထားတဲ့ သူေတြကို ၿငိမ္ေစေပါ့ေနာ္၊ နည္းနည္းပါးပါး သူတို႔ဘက္က ဟိုဒင္းျဖစ္လာတယ္ထင္ လာရင္ေတာ့ အဲဒီ့ေမြးထားတဲ့သူေတြကို အဲဒီ့ေမြးထားတဲ့အတုိင္းပဲ ဒုကၡေပးတတ္တာ ကေတာ့ သတိထားေနရတာပဲ"

သူ႔ရဲ႕စစ္ေရးအေတြ႔အၾကဳံအရ အဲဒီ့ေဒသမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်လုိ႔ မရႏုိင္ဘူးလုိ႔လည္း ဦးတင္ဦးကေျပာပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ မေန႔က ေန႔စြဲနဲ႔ အမိန္႔ ၂ ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမေၾကညာခ်က္မွာ ကုိးကန္႔ေဒသကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔အတြက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ပုဒ္မ ၁၄၄ နဲ႔ မလုံေလာက္တဲ့အတြက္ မေန႔ကစၿပီး ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတည္ျဖစ္မယ့္ အေရးေပၚ အေျခအေနကုိ ေၾကညာလုိက္ေၾကင္း ေဖၚျပထားၿပီး ဒုတိယအမိန္႔မွာေတာ့ ကုိးကန္႔ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ကာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး အာဏာေတြ အပ္ႏွင္းလုိက္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လွဳိင္က ေလာက္ကုိင္မွာ ရွိတဲ့ ေဒသကြပ္ကြဲေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ဦးကုိ ကုိးကန္႔ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ လႊဲအပ္လိုက္ေၾကာင္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း ေလာက္ကုိင္ေဒသက ထြက္ေျပးလာတဲ့ ဟန္တရုတ္လူမ်ဳိး ငါးေသာင္းကုိ ယူနန္အာဏာပုိင္ေတြက ကူညီေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္းနဲ႔ ကုိးကန္႔လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးထြန္းျမတ္လင္းက သူတုိ႔အေနနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ လုိလားေပမဲ့ တုိင္းျပည္ၿပဳိကြဲမွာကုိေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူးလုိ႔ ေျပာဆုိေၾကာင္း ဒီကေန႔ထုတ္ေဝတဲ့ တရုတ္ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ရန္ကုန္ကလာတဲ့ တျခားသတင္းတစ္ပုဒ္မွာေတာ့ ေလာက္ကုိင္ေဒသမွာ ပိတ္မိေနတဲ့ အရပ္သားေတြကုိ သြားေရာက္ကယ္ဆယ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယဥ္တန္းကုိ မေန႔မနက္က ေလာက္ကုိင္နဲ႔ ခ်င္းေရႊေဟာ္အၾကား တုိက္ခုိက္ခံရလုိ႔ လူ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ ကုိးကန္႔အဖြဲ႔က တုိက္ခုိက္တယ္လုိ႔ သတင္းထြက္ေပမဲ့ အတည္ျပဳနုိင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese/news/utinoo-speaks-koe-kant-battle-02172015234349.html
မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
 

ပစ္ခတ္မႈေတြရပ္တန္႔ရန္ ကိုးကန္႔တိမ္းေရွာင္အဖြဲ႔ ကမ္းလွမ္း


17 February 2015 19:13(+0630) (လြန္ခဲ့ေသာ 21 နာရီ ခန္႔က)

ကိုးကန္႔ေဒသမွာ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုးကန္႔ တိမ္းေရွာင္အဖြဲ႔က သမၼတထံ ကမ္းလွမ္း လိုက္ပါတယ္။

 ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကိုးကန္႔ဟာ ျပည္ေထာင္စုထဲက တိုင္းရင္းသား တမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေၾကာင္း၊ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ျပန္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးအပ္တဲ့ တာ၀န္၀တၱရားကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း စာထဲမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သမၼတအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေသာ့ခ်က္အျဖစ္ အသံုးခ်ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါးဖြင့္ေပးဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

လတ္တေတာ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႔တြင္း ပစ္ခတ္မႈေတြမွာ ေသဆံုးသူ ေဒသခံ တစ္ရာေက်ာ္ ရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေစတဲ့အတြက္ ရပ္တန္႔ေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ကိုးကန္႔တိမ္းေရွာင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ (အမ္အန္ဒီေအေအ) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူ ဦးထြန္းျမတ္လင္းက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရကေတာ့ ကုိးကန္႔ေဒသမွာ ကုိးကန္႔တိမ္းေရွာင္ အဖြ႔ဲနဲ႔ အျခားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔ေတြရဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈေတြဟာ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ထိခုိက္ ေစခဲ့တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ လုံျခံဳမႈရွိေရး၊ ကုိးကန္႔ေဒသမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိး မႈရွိေရးတို႔ အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ သြားမယ္လို႔ ေၾကညာ ထားပါတယ္။

ဦးဖုန္ၾကားရွင္ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ (အမ္အန္ဒီေအေအ)ဟာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရနဲ႔ ပထမဆုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ျဖစ္ၿပီး ေလာက္ကိုင္ကိုးကန္႔ကိုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ျငင္းဆန္အၿပီး အစိုးရက တိုက္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ ကုိုးကန္႔တိမ္းေရွာင္အဖြဲ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ဟာ မၾကာေသးခင္က တရုတ္မီဒီယာကေန အင္တာဗ်ဴးမွာ ျမန္မာအစိုးရကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္မယ္လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့သတင္းပတ္က ေလာက္ကိုင္က ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၿပီး တိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no/archives/82146  မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
 

ဆိပ္ျဖဴျမဳိ္႕နယ္ ျမင္က၀ေက်းရြာအုပ္စု ေႏြစပါးစုိက္ေတာင္သူမ်ားပ်ဳိးေထာင္မွဳေဆာင္ရြက္
ဆိပ္ျဖဴ   -   ေဖေဖာ္၀ါရီ   -   ၁၇
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ျဖဴျမဳိ႕နယ္ ၊ ျမင္က၀ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေႏြစပါးစုိက္ေတာင္သူမ်ားသည္
ေႏြစပါး စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္အတြက္ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁)ရက္ေန႕မွေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၅)ရက္ေန႕အထိ ေႏြစပါးစုိက္ပ်ဳိးႏုိင္
ရန္ သက္လ်ွင္အထြက္ေကာင္း မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႕ စပါးမ်ားျဖစ္သည္႕ ေရႊျပည္ေဌးရတနာတုိး မ်ဳိးစပါးမ်ား
ပ်ဳိးပါးက်ဲစနစ္ကုိပ်ဳိးေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေႀကာင္းသိရွိရျပီး ၊ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ပ်ဳိးေထာင္
ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိျမဳိ႕နယ္စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ၀န္ထမ္းမ်ားက နည္းပညာမ်ားကုိေပးအပ္ခဲ့ျပီး ၊ ေအာက္ဆိပ္
လ်ွပ္စစ္ျမစ္ေရတင္မွေႏြစပါးစုိက္ပ်ဳိးမွဳ ပ်ဳိးေထာင္ႏုိင္ရန္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၀)ရက္ေန႕မွစတင္ကာပ်ဳိးေထာင္
ေရမ်ားကုိပုိ႕လႊတ္ေပးထားေႀကာင္း၊ ေအာက္ဆိပ္ျမစ္ေရတင္တြင္စပါးစုိက္ဧက(၄၈၇) ရွိျပီး ၊ ေႏြစပါးကုိ
(၁၇၀)ဧကစုိက္ပ်ဳိးရန္လ်ာထားလ်ွက္ရွိေႀကာင္း ၊ ေႏြစပါးစုိက္ဧကမ်ားစုိက္ပ်ဳိးေရျပည္႕၀စြာရရွိေရး
အတြက္တုိ႕ကုိလည္း မိမိဌာနမွ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေႀကာင္း
သိရွိရသည္။ 

စုိးလင္းႏုိင္(ဆိပ္ျဖဴ)
 

ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕မွျပည္သူမ်ား ယခုႏွစ္ေႏြရာသီ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈၾကံဳေတြ႕ရမည္ကို စိုးရိမ္လွ်က္ရွိ
မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕၏ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ယခုလို ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရာသီဥတုသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခ်ိန္မ်ား၌ ႏွစ္စဥ္ၾကံဳေတြ႕ရျမဲျဖစ္ေသာ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈအား ၾကံဳေတြ႕ရမည္ကို ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕၏ ေသာက္သံုးေရရွားမႈကို ႏွစ္စဥ္ၾကံဳေတြ႕ရျမဲျဖစ္ေသာ အုန္းေတာ(၁)ရပ္ကြက္ အပိုင္း(၅)၊ အုန္းေတာ(၂)ရပ္ကြက္ အပိုင္း(၄ ၊ ၅)ႏွင့္ ျမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိရပ္ကြက္မ်ားတြင္
ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ေသာက္သံုးေရအတြက္ ရက္ကြက္ပိုင္ေသာက္သံုးေရကန္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းပိုင္ ေသာက္ေရကန္မ်ားတြင္ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရမ်ားအတြက္အသံုးျပဳေနရေၾကာင္းသိရသည္ႏွစ္စဥ္ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲအား ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးအျပင္ အလွဴရွင္မ်ားကိုရွာ၍ ကိုယ္တိုင္ေရအလွဴေပးေနေသာ အုန္းေတာ(၂)ရပ္ကြက္၊ အပိုင္း(၁)မွ လုပ္အားဒါနအလွဴရွင္တစ္ဦးမွလည္း ကၽြန္ေတာ္အခုလိုကိုယ္တိုင္လိုက္ပါျပီး ေရအလွဴေပးေနတာ ငါးႏွစ္နီးပါးရွိပါျပီ၊ ေသာက္ေရအခက္အခဲရွိတဲ႔ရပ္ကြက္ေတြကို အဓိကဦးစားေပးလွဴဒါန္းေနပါတယ္၊ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ႔ရပ္ကြက္ေတြကိုေတာ့ ရပ္ကြက္ပိုင္ ေရဂါလံ ၂၀၀၀ ဆန္႔မီးသတ္ယာဥ္နဲ႔ ေန႔စဥ္လွဴဒါန္းေပးေနရပါတယ္ ဟုကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ရသည္ကိုေျပာၾကားသြားသည္။


ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရေပးေ၀ေရးမွ ျမိဳ႕ေပၚရွိရပ္ကြက္ ဆယ္ရပ္ကြက္သို႔ သံုးရက္တစ္ၾကိမ္အလွည့္က် ေသာက္သံုးေရျဖန္႔ေ၀ေပးေနေသာ္လည္း ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီမ်ိဳးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမမွန္မႈ၊ အေရးေပၚမီးေဘးအႏၲရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္ ေရအဆင္သင့္သိုေလွာင္ထားျခင္း၊ အ၀ီစိတြင္းေရနဲပါးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမိဳ႕အစြန္ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ေသာက္သံုးေရေပးေ၀မႈ လံုေလာက္စြာမျဖန္႔ေ၀နိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။


ဒီႏွစ္ဆိုရင္ မိုးကလည္းမေကာင္းေတာ့ ေသာက္ေရကန္ေတြမွာေရနဲေနတယ္၊ ဒီႏွစ္ေႏြေရာက္မွာကို အရမ္းစိုးရိမ္မိတယ္ ဟု အုန္းေတာ(၂)ရပ္ကြက္ အပိုင္း(၅)မွ ျပည္သူတစ္ဦးက ေျမလတ္မီဒီယာသို႔ေျပာၾကားခဲ႔သည္


ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေသာက္သံုးေရအလွဴေပးလိုေသာအလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အုန္းေတာ(၂)ရပ္ကြက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ ဖုန္း ၀၉၃၃၄၀၉၄၄၅၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္(ျဂိဳလ္တုစေလာင္းတပ္ဆင္ေရး) ဖုန္း ၀၉၉၇၁၇၀၄၇၁၇၊ ဦးေအးမင္းေထြး ဖုန္း ၀၉၄၀၁၅၄၀၆၅၅ ႏွင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး စိုးသန္႔ ကဖီးတို႔တြင္ ဆက္သြယ္၍ ေရအလွဴေပးလွဴႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္


ေအေကေက(ေတာင္တြင္း)