ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕မွျပည္သူမ်ား ယခုႏွစ္ေႏြရာသီ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈၾကံဳေတြ႕ရမည္ကို စိုးရိမ္လွ်က္ရွိ
မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕၏ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ယခုလို ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရာသီဥတုသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခ်ိန္မ်ား၌ ႏွစ္စဥ္ၾကံဳေတြ႕ရျမဲျဖစ္ေသာ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈအား ၾကံဳေတြ႕ရမည္ကို ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕၏ ေသာက္သံုးေရရွားမႈကို ႏွစ္စဥ္ၾကံဳေတြ႕ရျမဲျဖစ္ေသာ အုန္းေတာ(၁)ရပ္ကြက္ အပိုင္း(၅)၊ အုန္းေတာ(၂)ရပ္ကြက္ အပိုင္း(၄ ၊ ၅)ႏွင့္ ျမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိရပ္ကြက္မ်ားတြင္
ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ေသာက္သံုးေရအတြက္ ရက္ကြက္ပိုင္ေသာက္သံုးေရကန္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းပိုင္ ေသာက္ေရကန္မ်ားတြင္ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရမ်ားအတြက္အသံုးျပဳေနရေၾကာင္းသိရသည္ႏွစ္စဥ္ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲအား ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးအျပင္ အလွဴရွင္မ်ားကိုရွာ၍ ကိုယ္တိုင္ေရအလွဴေပးေနေသာ အုန္းေတာ(၂)ရပ္ကြက္၊ အပိုင္း(၁)မွ လုပ္အားဒါနအလွဴရွင္တစ္ဦးမွလည္း ကၽြန္ေတာ္အခုလိုကိုယ္တိုင္လိုက္ပါျပီး ေရအလွဴေပးေနတာ ငါးႏွစ္နီးပါးရွိပါျပီ၊ ေသာက္ေရအခက္အခဲရွိတဲ႔ရပ္ကြက္ေတြကို အဓိကဦးစားေပးလွဴဒါန္းေနပါတယ္၊ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ႔ရပ္ကြက္ေတြကိုေတာ့ ရပ္ကြက္ပိုင္ ေရဂါလံ ၂၀၀၀ ဆန္႔မီးသတ္ယာဥ္နဲ႔ ေန႔စဥ္လွဴဒါန္းေပးေနရပါတယ္ ဟုကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ရသည္ကိုေျပာၾကားသြားသည္။


ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရေပးေ၀ေရးမွ ျမိဳ႕ေပၚရွိရပ္ကြက္ ဆယ္ရပ္ကြက္သို႔ သံုးရက္တစ္ၾကိမ္အလွည့္က် ေသာက္သံုးေရျဖန္႔ေ၀ေပးေနေသာ္လည္း ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီမ်ိဳးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမမွန္မႈ၊ အေရးေပၚမီးေဘးအႏၲရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္ ေရအဆင္သင့္သိုေလွာင္ထားျခင္း၊ အ၀ီစိတြင္းေရနဲပါးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမိဳ႕အစြန္ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ေသာက္သံုးေရေပးေ၀မႈ လံုေလာက္စြာမျဖန္႔ေ၀နိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။


ဒီႏွစ္ဆိုရင္ မိုးကလည္းမေကာင္းေတာ့ ေသာက္ေရကန္ေတြမွာေရနဲေနတယ္၊ ဒီႏွစ္ေႏြေရာက္မွာကို အရမ္းစိုးရိမ္မိတယ္ ဟု အုန္းေတာ(၂)ရပ္ကြက္ အပိုင္း(၅)မွ ျပည္သူတစ္ဦးက ေျမလတ္မီဒီယာသို႔ေျပာၾကားခဲ႔သည္


ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေသာက္သံုးေရအလွဴေပးလိုေသာအလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အုန္းေတာ(၂)ရပ္ကြက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ ဖုန္း ၀၉၃၃၄၀၉၄၄၅၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္(ျဂိဳလ္တုစေလာင္းတပ္ဆင္ေရး) ဖုန္း ၀၉၉၇၁၇၀၄၇၁၇၊ ဦးေအးမင္းေထြး ဖုန္း ၀၉၄၀၁၅၄၀၆၅၅ ႏွင့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး စိုးသန္႔ ကဖီးတို႔တြင္ ဆက္သြယ္၍ ေရအလွဴေပးလွဴႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္


ေအေကေက(ေတာင္တြင္း)
 

0 comments: