သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ရိုိင္းျပစြာဆက္ဆံေသာ မန္းက်ဳိးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို မင္းဘူး/စကုၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသုိ႔ တိုင္ၾကားထား


ေအာင္ဘု(မင္းဘူး)     

ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာတင္ေရႊ(မင္းဘူး)၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ  မင္းဘူး/စကုၿမိဳ႕နယ္၊ မန္းက်ဳိးေက်းရြာသုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းေထာက္သုံးဦး သြားေရာက္သတင္းယူခဲ့ေၾကာင္း၊၎မန္က်ဳိးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးႀကည္စိမ့္မွ မိုက္ရုိင္းစြာေျပာဆိုခဲ႔၍ ၊ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္အားတားဆီး ပိတ္ပင့္ေၾကာင္း၊    အသံခ်ဲ႕စက္အားအသုံးျပဳ၍ အာဏာကိုအလႊဲသုံးစားျပဳၿပီး ေၾကာ္ျငာခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိသင့္ သိထိုက္ေသာ သတင္းအား အေမွာင္ခ် ဖုံးကြယ္လို၍ မီဒီယာလုပ္ငန္းအား ၀တၱရားေႏွာက္ယွက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအားထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ မင္းဘူး/စကု ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္္ေရးမွဴးထံသို႔ ၎ ေန႔ကပင္တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ သက္ဆိုင္ရာမွ ၎ကိစၥအား ေျမရွင္းေဆာင္ရြက္မေပးေသးေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မင္းဘူး၊ ခရိုင္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ သို႔ ဆက္လက္တို္င္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္စုံတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မေပးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္း မွ တဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထံသို႔ ထပ္မံတိုင္ၾကား၍ ေျမလတ္မီဒီယာသတင္းေထာက္မ်ားမွ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းေထာက္ လူရိွန္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္၊ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွာ      ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ ေဒသခံအယ္ဒီတာ လူရွိန္ေအာင္၊သတင္းေထာက္ ဝရဇိန္(မင္းဘူး)၊ဇာဇာ(မေကြး)တို႔က မန္းက်ဳိးေက်းရြာမွာ MPRLကုမၸဏီမွ ဆင္းရဲမြဲ ေတမႈေလ်ွာ့ခ်ေရးအတြက္ ေက်း႐ြာျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ကုမၸဏီတို႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေန႔ လယ္၁၂နာရီတြင္ ရြာလည္ဇရပ္၌ေတြ႔ဆုံမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရ၍ ၎သတင္းသည္ လူူထုအက်ဳိးအတြက္ သတင္းေဖာ္ျပရန္ သတင္းေထာက္သုံးဦးက သတင္းသြား ေရာက္ယူခဲ့ရာ၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က သတင္းမယူရန္ တားဆီးပိတ္ပင့္၍ ေျပာဆိုသည္။

(ဘယ္သတင္းေထာက္မွအလိုမရွိဘူး၊ငါ့ရြာကုိဘယ္ကသတင္းေထာက္မွမလာနဲ႔၊ငါေက်းရြာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႀကည္စိမ့္ေျပာတာဆိုျပီး) သတင္းသမားသုံးဦးကို ဦးၾကည္စိမ့္မွ ရိုင္းစုိင္းစြာနဲ႔ အမ်ားျပည္သူေရွ႔႕မွာေျပာဆိုလိုက္သည္ဆို၏။

      ၎ကိစၥအား မင္းဘူး/စကုျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ရာ (ဟုတ္ပါတယ္၊ တိုင္ထားပါတယ္၊ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာအပါအဝင္ေလးဦးလာတိုင္ထားပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဦးႀကည္စိမ့္ကုိေခၚျပီးစစ္ေဆးေမးျမန္းပါမယ္၊ ျပီးရင္ေျမလတ္မီဒီယာ ဂ်ာနယ္ကုိေျပာပါမယ္။)ဟု မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ကိစၥအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ သက္ဆိုင္ရာမွ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။                                                    ေအာင္ဘု(မင္းဘူး)

 

0 comments: