ေျမလတ္မင္းလြင္၏ ဇာတိရြာ၊မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စမ္းႀကီးေက်းရြာမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား အတိုင္ပင္ခံအယ္ဒီတာေျမလတ္မင္းလြင္းႏွင့္ထပ္တူေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ မွ အထူး၀မ္းနည္းရပါသည္။

          ၂၀၁၅၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္၊ နံနက္ ၄း၄၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ရာေကာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ စမ္းႀကီးေက်းရြာတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္းေျမလတ္မီဒီယာကသတင္းရရိွသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္၊ နံနက္ ၄း၄၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္စမ္းႀကီးေက်းရြာအိမ္ရွင္ေဒၚခင္ရီ(၇၂) အိမ္၊ မီးဖိုရိွမီးၾကြင္းမီးက်န္မွ အကာထရံသို႔ မီးကူးစက္၍ စတင္ေလာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎အိမ္မွာ ၂၇ ေပပတ္လည္ သြပ္မိုး၊ထရံကာ၊ ၀ါးၾကမ္းခင္းအိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အိမ္မွ တဆင့္ အလားတူအိမ္ သုံးလုံးသို႔ ကူးစက္ေလာင္ၾကြမ္း၍ ေနအိမ္ေလးလုံး ႏွင့္အတူပဲ(၁၉၀)တင္း၊ ႏွမ္း(၁၁၀)တင္းမီးေလာင္ဆုံးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္ေလးလုံးတန္ဘိုးေျခာက္သိန္းခန္႔ ႏွင့္ ပဲတန္ဘိုးေငြ ၊ ႏွမ္းတန္ဘိုးေငြမ်ား ႏွစ္ခုေပါင္းေျခာက္ဆယ့္သုံးသိန္းငါးေသာင္းက်ပ္ ဆုံးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း၊မီးေဘးသင့္ ကေလး၊ လူႀကီး (၂၆)ဦးရိွေၾကာင္းမေကြးၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာန မွ သတင္းရရိွသည္။

၎ျဖစ္စဥ္အားမီးေပါ့ဆသူအတူေနသမီးေဒၚၿပဳံးစိ္န္(၄၂)ႏွစ္၊ (အဘ) ဦးေက်ာ့၊ ေတာင္သူလုပ္ငန္း၊ ကိုမေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ရာေကာက္နယ္ေျမရဲစခန္းမွ (ပ)၁၀/၂၀၁၅၊ ျပစ္မူပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းရဲမွတ္တမ္းမွ သတင္းရရိွသည္။

၎ေက်းရြာသည္ ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ အတိုင္ပင္ခံအယ္ဒီတာေျမလတ္မင္းလြင္ ၏ ဇာတိေက်းရြာ ျဖစ္၍ ေျမလတ္မင္းလြင္ ႏွင့္ ထပ္တူ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမိပါသည္။
ေျမလတ္မီဒီယာ

 

0 comments: