ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ ေၾကာ္ျငာက႑၊ မေကြးဧရာ၀တီ အဆင့္ျမင့္ ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာစီမံကိန္းစတင္ေဆာက္လုပ္ေနပါၿပီ          ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမေကြးခရိုင္၊ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမိသားစုမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ လုံၿခဳံမႈရိွၿပီးေနထိုင္မႈအဆင့္ျမင့္ေသာကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား၊ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ လုံခ်င္းတိုက္မ်ားကိုသင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူေနထိုင္ေစရန္အတြက္၊ မေကြးဧရာ၀တီ အဆင့္ျမင့္ ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာစီမံကိန္းစတင္ေဆာက္လုပ္ေနပါေၾကာင္းသိရသည္။

          ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလူတိုင္းေနထိုင္ေရးအတြက္  လိုအပ္ေသာေျမေနရာ၊ ၿခံ၀င္း၊ လမ္း၊ ေရ၊ မီး၊ တိုက္ကားအေဆာက္အဦးမ်ားကိုအဆင့္ျမင့္ျမင့္ အသင့္ေနထိုင္ရန္အတြက္ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

          တည္ေနရာမွာမေကြးၿမိဳ႕၊ ဖန္းခါးေျမေဂါက္ကြင္းအေရွ႕ဘက္ကပ္လွ်က္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလမ္း၊ အမွတ္(၄၀)၊ ဧရိယာ(၄.၅၀)ဧကရိွ ေျမကြက္၊ ရန္ပယ္ အထက(၃)၊ MEG စက္သုံးဆီဆိုင္တို႔ႏွင့္နီးၿပီးမေကြ-နတ္ေမာက္ကားလမ္းမွ ကိုက္၂၀၀ သာကြာေ၀း၍ အလြယ္တကူသြားေရာက္ေနေသာေနရာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

          ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးအမ်ဳိးအစားမွာအိမ္ယာစီမံကိန္းတြင္ အလ်ားေပေျခာက္ဆယ္၊အနံငါးဆယ္ေပရိွေသာေျမကြက္ ကိုးကြက္ ၊ ေပ ၈၇၆ စတုရန္းေပရိွ အိပ္ခန္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ေလးခန္းးတြဲငါးထပ္တိုက္၊ ေျခာက္လုံးတို႔ကို (ေက်ာခ်င္းကပ္ခ်င္းကပ္တိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္၍ အခန္းအားလုံးေနေရာင္ျခည္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းစြာရရိွပါသည္။) ေပ ၁၂၂၀ စတုရန္းေပရိွေသာ ႏွစ္ခန္းတြဲငါးထပ္တိုက္ သုံးလုံးပါ၀င္သည္။ Sol Test ျပဳလုပ္၍ သင့္တင့္ေသာေျမငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ သံကူကြန္ကရစ္ အရည္အေသြးမ်ားမီအေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည္။ ၀ါရင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ ဗိသုကာဒီဇိုင္း(Architect Desing) ခိုင္ခံ႔မႈပုံစံေရးဆြဲတြက္ခ်က္ျခင္း
၊ ေရလိုင္း၊ မီးလိုင္းစနစ္တက် တြက္ခ်က္မႈတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

          အိမ္ရာစီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည့္ အဆင့္အတန္းအေျခအေနမွာအိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအားလုံေလာက္ေသာအျမင့္ရိွ အုတ္တံတိုင္းကာရံၿပီးျဖစ္သည္။ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်းအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ဓမၼာရုံ၊ ေစ်းဆိုင္၊ TV လိုင္း၊ လုံၿခဳံေရး၊ သန္႔ရွင္းေရးအေထြေထြ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားေရထုတ္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ပါရိွသည္။

          တည္ေဆာက္မည့္ကာလမွာအိမ္ရာစီမံကိ္န္းအတြင္းရိွ တိုုက္မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္၍ အခန္းမ်ားအပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ထားသည္ဆို၏။

          ေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္မွာေျမကြက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ားကိုတစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ (၂၄)ရစ္ ေပးသြင္းစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်မည္သိရသည္။

          ေျမကြက္မ်ားကိုဂရန္ျဖင့္ပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ တိုက္ခန္းမ်ားမွာအခန္းပိုင္စနစ္ျဖစ္၍ ေျမႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ားကို ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ႏိုင္ပါသည္။

          ေရာင္းခ်ၿပီးအေျခအနမွာတိုက္ခန္းေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ေျမကြက္(၃)ကြက္ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ပါ၍ သင္ေနာက္မက်ေစရန္ ဧရာ၀တီအိမ္ရာစီမံကိ္န္းရုံး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ နတ္ေမာက္လမ္းေထာင့္၊ လက္ႏွစ္ဘက္စားေသာက္ဆိုင္အနီး၊ ဖုန္း ၀၉-၅၃၄၀၉၈၃ ၊ ၅၃၄၀၉၈၄ ၊ ၀၆၃-၂၇၆၈၅ သို႔အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္၍ လာေရာက္ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူၾကပါရန္ ေျမလတ္မီဒီယာဂ်ာနယ္ ေၾကာ္ျငာက႑ မွ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ေျမလတ္မီဒီယာ
 

0 comments: