ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ့္အားမာန္အလင္းတံခါးစာၾကည့္တိုက္ အေဆာက္အအံုသစ္ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ
ေပါက္   ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၁၅
          မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းကူးအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းကူးေက်းရြာတြင္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား ဗဟုသုတျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ စာဖတ္ရွိန္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ေငြက်ပ္(၄၀)သိန္းေက်ာ္ ကုန္က်ေသာ လူငယ့္အားမာန္အလင္းတံခါး စာၾကည့္တိုက္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ နံနက္ ၉နာရီက အဆိုပါစာၾကည့္တိုက္အေဆာက္အအံုေရွ႕၌ က်င္းပရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုစားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ညိဳ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုုးကိုကို၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ 

          အခမ္းအနားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ညိဳက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေစာျမင့္ခိုင္က စာၾကည့္တုိက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထိုေနာက္ လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပန္/ဆက္ ဦးစီးမွဴးတို႔က စာအုပ္၊စာေစာင္မ်ား လွဴဒါန္းရာ စာၾကည့္တိုက္ ဥကၠဌဦးထြန္းလင္းေအာင္က လက္ခံရယူသည္။ 

          အဆိုပါစာၾကည့္တိုက္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေက်းရြာလူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးထြန္းလင္းေအာင္က ဦးေဆာင္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အက်ယ္အ၀န္းမွာ အလ်ား ၁၈ေပ၊ အနံ ၁၄ေပ၊ အျမင့္ ၁၂ေပ ရွိ သြပ္မိုးနံကပ္အေဆာက္အအံုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ)

 

0 comments: