စံျပလယ္ယာေျမဧက ၂၀၀ ေဖာ္ထုတ္
ေတာင္တြင္းႀကီး   ေဖေဖာ္ဝါရီ   ၁၈
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္lပရပ္ၾကယ္ေက်းရြာအုပ္စုကြင္း
အမွတ္ ၂၀၉၈ (က)ႏွင့္ ၂၀၉၈(ခ)တိုတြင္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ပံု
သ႑န္မမွန္ေသာလယ္ကြတ္မ်ားႏွင့္ေရသြင္းေရထုတ္မလြယ္ကူသည့္လယ္
ေျမဧက ၂၀၀  ကိုစံျပလယ္ယာေျမအျဖစ္ေဖာ္ထုတ္လ်ွက္ရွိရာမေကြးတိုင္း
ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲဝန္ႀကီးခ်ဴ ပ္ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊႏွင့္အဖြဲ႔သည္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇
ရက္မြန္းလြဲ  ၂  နာရီကအဆိုပါလုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ရွိရာျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရး
မွဴ းဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်ွက္ေဒသခံေတာင္
သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာေတာင္သူမ်ား၏တင္ျပခ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ႔
ၿပီးစံျပလယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမွဳအေျခအေနမ်ားကိုကြင္းဆင္းႀကည့္ရွဳ၍လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုကူညီပ့ံပိုးျဖည့္ဆည္းေပးခဲ႔
သည္။
        ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဴ းျပုစံျပလယ္ယာေျမအျဖစ္ဇန္နဝါရီ  ၉  ရက္မွစ၍ေဒသံေတာင္သူမ်ားကုန္က်စရိတ္မ်ားေပးေခ်ရန္မလိုပဲအခမဲ႔ေဖာ္
ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ျပီးလာမည္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္းစံျပလယ္ယာေျမမ်ားဆက္
လက္ေဖာ္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမိဳ႕နယ္စက္မွဳလယ္ယာဦးစီးဌာန
မွဴ းဦးသိန္းလြင္ဦးကေျပာၾကားသည္။
                                                       ႏိုင္ဝင္း

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel စံျပလယ္ယာေျမဧက ၂၀၀ ေဖာ္ထုတ္ ini dipublish oleh shwelannwelanwinkyi pada hari Wednesday, February 18, 2015. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan စံျပလယ္ယာေျမဧက ၂၀၀ ေဖာ္ထုတ္
 

0 comments: