မေကြး ေျမလတ္ ေက်ာင္းသား မ်ား သမဂၢ စေတကာကန္ပိန္းကို 27>> 10:10 စတင္..

မေကြး ေျမလတ္ ေက်ာင္းသား မ်ား သမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳဳဳပ္မွ မေကြးကားကြင္းႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚအနွံ႕လႈပ္ရွားမႈ စေတကာကန္ပိန္းကို 27-3-2015- နံနက္ 10:10 နာရီမွာ စတင္..ေၾကာင္း သိရသည္။၎တို႔၏ ေဖ႔စ္ဘုတ္မွ ေဖာ္ျပပါသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: