မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ က်ံဳးနံေဘးတြင္ ယေန႔ ၃ နာရီမွ ၄:၁၅ နာရီအထိ မႏၱေလးၿမိဳ႔ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႔ရွိ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္

Eleven Media Group added 3 new photos. မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
2 hrs ·
Students News: Updated 3 March : 4:45 PM
ေက်ာင္းသားသပိတ္ ပင္မစစ္ေၾကာင္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၈ ခ်က္အား ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲျခင္းမျပဳရန္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ က်ံဳးနံေဘးတြင္ ယေန႔ ၃ နာရီမွ ၄:၁၅ နာရီအထိ မႏၱေလးၿမိဳ႔ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႔ရွိ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕စည္း မ်ားႏွင့္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: