ေနာက္ဘီးကြၽံက်၍ တံတားက်ဳိးက် ပ်က္စီးသြားသျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းအား အမႈဖြင့္အေရးယူ

*efYa*g     ZGef     15
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ (၆း၁၀) အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္၊ ဂန္႔ေဂါ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာစည္ေက်းရြာအနီး မုိင္တုိင္အမွတ္၊ ၁၁၂/၅ ႏွင့္ ၁၁၂/၆ အၾကား ကေလး-ဂန္႔ေဂါ ကားလမ္းေပၚရွိ တံတားအမွတ္ (၃/၁၁၃) မေဖးတံတား၊ (သံေဘလီပ်ဥ္ခင္း)အလ်ား ၄ဝ ေပ အက်ယ္ ၁၃ေပရွိ တံတားေပၚ တြင္ မုံရြာၿမိဳ႕မွ တမူးၿမိဳ႕သုိ႔ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္၊ ကြၽဲတဲေက်းရြာ ေန ၿငိမ္းစုိး၊ (၂၉)ႏွစ္ေမာင္းႏွင္ သည့္ ယာဥ္အမွတ္၊ ၉ခ/၈၃၇၅ Nissa အမ်ဳိးအစား ၁ဝ ဘီးယာဥ္သည္ ကြမ္းသီးအိတ္ ၃၄၅ အိတ္၊ ျခင္ေဆးေခြဖာ ၂ဝဝ ခန္႔၊ ယာဥ္တန္ခ်ိန္ ၁ဝ.၅ တန္၊ ကုန္ တန္ခ်ိန္ ၂၈.၅ တန္၊ စုစုေပါင္း ယာဥ္+ကုန္တန္ခ်ိန္ ၃၉ တန္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္လာရာ မေဖးတံတားေပၚ ျဖတ္သန္း စဥ္ ေနာက္ဘီးကြၽံက်၍ တံတားက်ဳိးက်ကာ ပ်က္စီးသြားသျဖင့္ တံတားဆုံး႐ႈံးမႈတန္ဘုိး (18)odef;ausmfဆုံး႐ႈံး ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။       ယာဥ္ေမာင္း ၿငိမ္းစုိးအား အေရးယူေပးရန္ ၁၄.၆.၂ဝ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အငယ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာ
ၿမိဳ႕ျပ အဆင့္-၂၊ ဦးသိန္းေက်ာ္မွ တရားလုိျပဳလုပ္တုိင္တန္းသျဖင့္ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ) ၆၂/ ၂ဝ၁၅ ၊ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆(၁) အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
သန္နိုင္ဦး(ငဖဲ)

 

0 comments: